Onze opdrachten

Een groot aantal zorginstellingen heeft al gebruik gemaakt van onze diensten op het gebied van communicatie. Een greep uit onze opdrachten en opdrachtgevers:

 

 Zorggroep Leveste Middenveld

Zorggroep Leveste Middenveld levert ziekenhuiszorg in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal en ouderenzorg in de regio Emmen en Hoogeveen. Wij ondersteunen hen met een ervaren senior communicatieadviseur.

 

 Kwintes

Kwintes ondersteunt mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Voor deze levendige organisatie in roerige tijden, hebben wij een stevige senior communicatieadviseur gevonden, die bij Kwintes zelf in dienst is getreden.

 

 Woonzorg Unie Veluwe
Voor deze zorginstelling verzorgden wij communicatieadvies en leverden we inspirerende teksten voor enkele nieuwe brochures en de website. Ook tijdens een korte ‘crisisperiode’ hebben we WoonzorgUnie Veluwe kunnen ondersteunen met een ervaren adviseur.

 

 NVZ, onderzoek naar identiteit en imago
´Nederland Topzorgland´ is de titel van het ambitieuze strategiedocument 2010/2015, dat  na een intensieve toekomstverkennende discussie met leden en stakeholders, is vastgesteld door het bestuur van de NVZ, vereniging van ziekenhuizen. Dit document verwoordt een inspirerende visie, die ertoe moet leiden dat de ziekenhuiszorg in Nederland tot de Top van Europa blijft behoren. Bureau voor Zorgcommunicatie onderzocht of de huidige identiteit van de organisatie (corporate identity) overeenkomt met de geformuleerde ambities:
passen de huidige kernwaarden van de organisatie, de manier van communiceren, het gedrag en de symboliek van de organisatie bij de geformuleerde ambities?

 

 Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), hoofd communicatie vaste functie
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) probeert verslavingszorg vanuit de mensvisie aan te pakken. Ze streven ernaar om mensen met een verslaving en hun leefomgeving perspectief te bieden op meer kwaliteit van leven en werken vanuit 5 kerntaken; betrokken, betrouwbaar, beschikbaar, zichtbaar en steeds beter.
De Communicatieafdeling is het afgelopen jaar opgebouwd tot een belangrijk onderdeel van de instelling. Deze afdeling, bestaande uit drie adviseurs en een secretaresse, brengt strategisch advies uit aan de Raad van Bestuur en het Management Team. Wel was de VNN nog op zoek naar een communicatieprofessional die het PR- en communicatiebeleid voor de gehele organisatie kon ontwikkelen, implementeren en uitvoeren. Bureau voor Zorgcommunicatie zocht voor de VNN naar een Hoofd Communicatie en vond deze.

 

 DBC (keten van multidisciplinaire behandelcentra), advies ter verbetering marktpositie
Hoofdtaken: helderheid krijgen over de manier waarop de producten en diensten van DBC nog beter vermarkt kunnen worden.  Wij organiseerden drie brainstormsessies en schreven een verbeterplan. Ook namen wij een deel van de uitvoering van dat plan voor onze rekening.

 

 RDOG Hollands Midden
Onderzoek en adviesrapport over de vraag hoe communicatie in de nieuwe organisatie het best georganiseerd kan worden en hoe die situatie te bereiken, uitgaande van de huidige samenstelling van het cluster communicatie.

 

Bemiddelingsopdrachten

Een greep uit de zorgorganisaties die al succesvol een beroep hebben gedaan op ons bureau bij de werving en selectie van een interim of vaste communicatieadviseur of -medewerker:

 • Woonzorg Unie Veluwe – Strategisch communicatieadvies en tekstschrijver
 • ZGTwente – Senior communicatieadviseur
 • Veiligheidsregio Kennemerland – Senior communicatieadviseur & interim medior communicatieadviseur.
 • MEE Facet – Junior communicatieadviseur
 • Hulpverleningsdienst Kennemerland – Medior communicatieadviseur
 • RDOG Hollands Midden Medior communicatieadviseur voor het maken van het publieksjaarverslag
 • Medirisk – Communicatieadviseur
 • GGD Rotterdam – Senior communicatieadviseur
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) – Communicatiemanager
 • Zorggroep Treant – Senior communicatieadviseur
 • Smart Coach – Woordvoerder
 • Catharinaziekenhuis Eindhoven – Communicatieadviseur / redacteur
 • College Zorgopleidingen – communicatieadviseur
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen – communicatiemanager
 • Treant Zorggroep – communicatieadviseur

 

Wilt u meer informatie over onze diensten? Kijk dan ook eens bij opdrachtgevers.

Reacties zijn gesloten.