Krachtenveldanalyse

Als je begint aan een project is het prettig om helder te hebben wie de spelers zijn en waar je met elkaar naartoe wilt. Zeker als je moet samenwerken met externe partijen. Zoals (andere) overheden, particuliere organisaties of belangengroepen.

 

Problemen of herijking

Als een project eenmaal loopt, kun je tegen problemen aanlopen. De complexiteit kan je bijvoorbeeld hoofdbrekens bezorgen, persoonlijke relaties raken uit balans, door een wisseling in de bezetting vervaagt het historisch besef of er moeten uitgangspunten herijkt of herbevestigd worden. Er ontstaat wrevel, onderlinge strijd en voordat je het weet wordt het project één groot zuigend energielek..

 

Pas op de plaats

Herkenbaar? U zou een pas op de plaats kunnen maken. Door goed te kijken naar wat er precies speelt en te bedenken hoe u de boel weer op de rails krijgt. Dit kan met een krachtenveldanalyse.

 

Externe procesbegeleiding

Maar hoe behoudt u een heldere blik als u (en ook uw collega’s) diep in het project zit en zelf belanghebbende bent? Vaak ziet een buitenstaander veel sneller wat er aan de hand is dan de direct betrokkenen. Daarom is een krachtenveldanalyse veel effectiever als die begeleid wordt door een externe procesbegeleider. Hij of zij geeft u inzicht in de situatie en helpt u om vanuit gemeenschappelijke belangen tot duurzame oplossingen te komen.

 

Wat heeft Bureau voor Overheidscommunicatie u te bieden?

Wij helpen u aan een ervaren externe procesbegeleider die met een gezamenlijke krachtenveldanalyse de vaart weer in het project krijgt. Na een briefing en analyse, het begeleiden van enkele sessies en een terugkoppeling/advies, staat het project weer op de rails en kunt u effectief verder!

 

Hoe ziet dat eruit?

Bij een krachtenveldanalyse maakt u onder leiding van onze procesbegeleider drie stappen, verdeeld over drie bijeenkomsten:

  1. Inventarisatie: wie zijn de spelers in/rond het project en waar zitten de moeilijkheden?
  2. Belangen: wat is het speelveld van de spelers en wat zijn hun belangen?
  3. Oplossingen: hoe kun je de moeilijkheden aanpakken, zodat iedereen er beter van wordt en ook de persoonlijke relaties goed worden of blijven?

 

U doet dit samen met alle projectteamleden en eventueel externen. Desgewenst zorgen wij voor een externe deskundige die zijn of haar licht over het project laat schijnen.

 

Wat levert het u op?

Met een geringe investering krijgt u een helder beeld van de actoren, hun belangen, de stand van zaken en de dynamiek in het project. Ook bieden wij u handvatten voor toekomstige lastige situaties en nieuwe risico’s of issues. Daarnaast zorgt de krachtenveldanalyse voor een investering in de relaties binnen het projectteam, met samenwerkingspartners en met belangrijke stakeholders – vooral ook op de langere termijn.

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Nico Postma van Bureau voor Overheidscommunicatie,  tel. 033- 465 34 27 of nico@bvoverheidscommunicatie.nl.

Reacties zijn gesloten.