Het socratisch gesprek

Heeft uw organisatie of team behoefte aan reflectie? Wilt u een gezamenlijke visie ontwikkelen of heeft u een taai vraagstuk dat om een gezamenlijke beslissing vraagt? Of wilt u de communicatie en onderlinge betrokkenheid binnen uw team verbeteren? Dan is een socratisch gesprek misschien iets voor u.

 

Denkgesprek

Het socratisch gesprek ontleent zijn naam aan de Griekse filosoof Socrates. Het is een gesprek volgens de dialoogmethode van Socrates, met als doel beter inzicht te krijgen in elkaars denkbeelden en opvattingen. Een thema of vraag vormt het uitgangspunt van zo’n gesprek. Bijvoorbeeld:

 

  • Staat de klant altijd voorop?
  • Moet je je altijd aan afspraken houden?
  • Hoe creëren wij ruimte voor medezeggenschap van cliëntenraden, zonder onze slagvaardigheid te verliezen?
  • Wat mag je voor een patiënt beslissen?

 

Dit kunnen om verschillende redenen belangrijke vragen zijn in een organisatie. Bijvoorbeeld omdat externe stakeholders ze aan de organisatie stellen: klanten, burgers, maatschappelijke groeperingen. Of omdat een verandering in de organisatie aanleiding is om er (opnieuw) naar te kijken. Tegelijkertijd zijn het vaak lastige vragen waarmee men maanden of jaren kan tobben zonder een bevredigend antwoord te vinden.

 

Hoe het werkt

Aan de hand van concrete casussen en voorbeelden uit eigen ervaring onderzoeken de deelnemers de gekozen vraag. Welke overtuigingen en normen liggen aan de vraag ten grondslag? Wat betekent dat voor het antwoord op de vraag? Wat is het gezamenlijk vertrekpunt? Onder leiding van onze ervaren gespreksleider May Penders worden in openheid alle perspectieven van een vraagstuk onderzocht. Zij stimuleert de deelnemers in het stellen van open vragen, het formuleren van hun gedachten en gevoelens, het letterlijk en open luisteren, het doorvragen, het opschorten van oordelen etc.

 

Het resultaat  

Een socratisch gesprek levert verschillende dingen op. Door samen na te denken over fundamentele vraagstukken ben je beter op elkaar ingespeeld en ken je het gezamenlijke vertrekpunt rondom een thema. Zo kun je op een andere manier beslissingen nemen. Daarnaast verwerven de deelnemers een aantal (socratische) gespreksvaardigheden:

 

  • vanuit een onderzoekshouding open vragen formuleren
  • Aandachtig luisteren
  • helder verwoorden van de eigen zienswijze
  • vrijuit durven spreken

 

De communicatie binnen het team of de organisatie zal daardoor beter verlopen.

 

Meer weten?

Heeft u belangstelling voor een socratisch gesprek of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

 

Reacties zijn gesloten.