Gedragsbeïnvloeding

Gedragsbeïnvloeding is ‘hot’. Je kunt geen vakblad openslaan of er staat een artikel in over ‘nudging’ of ‘neuromarketing’. Logisch: gedragswetenschappelijk onderzoek levert interessante en bruikbare inzichten op waardoor we gedrag gerichter kunnen beïnvloeden. We kunnen beter rekening houden met de irrationele aard van de mens. Toch gaan we nog steeds uit van de bewust handelende ‘homo economicus’ en beperken we ons in onze communicatieaanpak vaak tot informeren of overtuigen. Zelfs als het gaat om een (kleine) revolutie als de participatiesamenleving.  

Enorme opgave

De decentralisaties in het Sociale Domein zijn een feit. Maar de transformatie begint pas! Met fors minder budget gaan zorg en ondersteuning alleen nog naar die inwoners die dat ook écht nodig hebben. Dit lukt alleen als we erin slagen meer burgers te activeren. Als meer mensen bijspringen zodat hulpbehoevende buurtgenoten zelfstandig kunnen blijven wonen. Een enorme opgave, want veel burgers leiden een vol leven waarin het vinden van tijd voor ontspanning en contact met naasten voortdurend onder druk staat.  

Psychologische principes

Communicatiedeskundigen Loes Hekkens en Fia Sanders van Bewijskragt ontwikkelden met het oog op deze opgave een effectieve communicatieaanpak gericht op gedragsbeïnvloeding. Een aanpak die gebaseerd is op psychologische principes en recente inzichten. De uitwerking ervan kun je net zo klein of groot maken als je zelf wilt. Elke specifieke situatie vraagt immers om maatwerk. Inmiddels past een aantal gemeenten en zorginstellingen deze methodiek met succes toe.  

Interesse?

Neem contact met ons op voor meer informatie. Lees ook het artikel in Binnenlands Bestuur.

Reacties zijn gesloten.