Transities langdurige zorg en jeugdzorg

Per 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en de langdurige zorg over naar gemeenten. Door deze transities moet de druk op deze vormen van zorg afnemen. Hulpverleners gaan een groter beroep doen op de eigen kracht van hulpbehoevenden en hun naasten.

 

Rol communicatie cruciaal

Het waarmaken van deze opgaven stelt hoge eisen aan de samenwerking tussen de verschillende partijen in de zorg. Ook moet de doelgroep weten waar ze waarvoor terecht kan en wat er van hen zelf verwacht wordt. Communicatie is hierbij een kritische succesfactor. Dankzij haar zusteronderneming, Bureau voor Overheidscommunicatie, heeft Bureau voor Zorgcommunicatie zowel ervaring met zorg- als met overheidscommunicatie. Een belangrijk voordeel voor het optimaal over het voetlicht brengen van deze transitie. Wij helpen u met een communicatieplan of leveren u een ervaren zorgcommunicatieadviseur die uw veranderingstraject in goede banen leidt.

 

Bent u op zoek naar een effectieve communicatieaanpak om burgers te activeren? Informeert u dan eens naar de aanpak van communicatiedeskundigen Loes Hekkens en Fia Sanders van Bewijskragt of kom naar een van de gratis bijeenkomsten die wij in september rond dit onderwerp organiseren.

 

Reacties zijn gesloten.