Help RWS steviger neerzetten als potentiële werkgever


adviseur online marketing

Voor Rijkswaterstaat zoeken we een adviseur online marketing voor arbeidsmarktcommunicatie. Het gaat om 36 uur per week, vanaf 1 september voor een jaar. Standplaats Utrecht.

Functieomschrijving

Als adviseur online marketing ben jij een specialist op het gebied het bewerken van de externe arbeidsmarkt. Jij weet wat nodig is om Rijkswaterstaat en haar samenwerkingspartners als werkgever nog beter op de kaart te zetten. Met de arbeidsmarktstrateeg spar jij over wervingsvraagstukken, doelgroep campagnes, content strategieën en ar-beidsmarktonderzoeken, om te komen tot een wervelende employer- en jobbranding.

De opgave
Rijkswaterstaat staat de komende jaren voor een flinke wervingsuitdaging. Daarnaast levert Rijkswaterstaat dienstverlening op het gebied van werving en selectie en arbeidsmarktcommunicatie aan samenwerkingspartners. Hier draag jij ook aan bij! Dankzij jouw inzet worden wervingsvraagstukken overzichtelijk, strategieën uitgevoerd en resultaten zichtbaar en meetbaar.

Wie ben jij
Jij bent degene die de verbindingen legt. Jouw doel? De organisatie steviger neerzetten als potentiële werkgever om op deze manier de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment te krijgen Als adviseur online marketing weet jij als geen ander hoe een ‘werkenbij’- site in te kunnen zetten als spil van employer branding activiteiten. Hierbij moet je denken aan het opzetten van online strategie, uitvoeren en monitoren van de KPI’s. Candidate journey, UX, SEO zijn geen onbekende begrippen voor jou. Daarnaast heb je kennis van en ervaring met een diverse en inclusieve werving.

Taken binnen RWS of bij de samenwerkingspartners:

Website
 • Aansturen content bureaus en deelname scrumteam design en ontwikkeling.
 • Aanpassingen (op landingspagina’s) doorvoeren.
 • Het delen en beheren van content.
 • Het inrichten van campagnepagina’s.

Social Strategie
 • In nauwe samenwerking met je team en team Werving en Selectie uitvoeren van de social strategie.
 • Kanaalkeuze op basis van doelgroepkennis.
 • Focus op diversiteit en inclusie.
 • Maken van content.

BI (Business Intelligence)
 • Het maken van week- , kwartaal- en campagnerapportages.
 • Eerste aanspreekpunt team en communicatiebureau op het gebied van BI.

Eisen

Opdrachtcriteria
 • Hbo-werk en denk niveau, aangevuld met vakopleidingen en cursussen.
 • Relevante ervaring in een complexe overheidsomgeving is een must.
 • Je hebt ongeveer vijf jaar werkervaring op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en met name online marketing en recruitment marketing en diversiteits vraagstukken.
 • Je hebt relevante ervaring met CMS systemen en ontwikkelen van omvangrijke werkenbij sites, waarbij je deelgenomen hebt in sc rum teams.
 • Je hebt kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt(ontwikkelingen) en de voor Rijkswaterstaat relevante doelgroepen als technici, ICT’ers en inkopers. Ook de doelgroep Inspectie is jou niet onbekend.
 • Je bent goed thuis in online communicatie en media, deze kennen voor jou weinig geheimen.
 • Je hebt bewezen goed te kunnen schakelen met afdelingen binnen de organisatie als corporate communicatie, informatievoorziening en finance.
 • Al eerder in overheidsomgeving gewerkt is een pre.

Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur Duurzaamheid voor de RvO


Communicatieadviseur Duurzaamheid

Het gaat om een medior communicatieadviseur die bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) in Utrecht met de focus op Duurzaamheid aan de slag gaat. Gemiddeld 32 uur/week. Start z.s.m. voor een duur van 5 maanden met optie op verlengen.

Functieomschrijving

In deze communicatieadviesrol ben jij de spin in een web van uiteenlopende programma’s en regelingen waarin de focus op Duurzaamheid de gemene deler is. Van grootschalige regelingen op de snijvlakken van milieuvriendelijkheid en energiebesparing tot een hele specifieke experimenteerregeling: jij weet als geen ander de communicatieve essentie boven tafel te halen en bent in staat die in aansprekende producten om te zetten voor de verschillende doelgroepen. Als adviseur heb jij gevoel bij de manier en het moment waarop jij jouw collega’s en opdrachtgevers met jouw expertise en vaardigheden het meest van dienst kan zijn. Of dat nou in een teamoverleg met collega communicatieadviseurs is of tijdens een overleg met opdrachtgevers bij het Ministerie van Economische Zaken.
Je weet complexe technische onderwerpen en maatschappelijke trends te vertalen naar concrete communicatiestrategieën waar jij en jouw collega communicatieadviseurs mee aan de slag gaan. Je steunt hierbij op jouw kennis over het klimaat en energie en bent bereid om die uit te blijven breiden. Met jouw toepasbare kennis van effectieve communicatie weet jij anderen te overtuigen en ondersteunen. Verder neem je een belangrijke rol in binnen het team aan communicatieadviseurs van het thema Duurzaam Ondernemen van RVO.nl. je draagt zorg voor de communicatie-opdrachten die jou zijn toevertrouwd en streeft samen met jouw collega’s naar samenhang tussen de vele regelingen en programma’s. voor jou staat hierbij het belang van de klant centraal. Je werkt nauw samen met de inhoudelijke adviseurs binnen de verantwoordelijke programma’s van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Doelgroep marketing, verdere uitrol van individuele dienstverlening voor ondernemers met daarbij specifiek aandacht de klantinteractie zijn jouw taakgebieden.

 • je regisseert communicatievraagstukken;
 • je stelt proactief een communicatieplan en/of -aanpak op en voert deze uit;
 • je adviseert gevraagd en ongevraagd en onder andere over de in te zetten kanalen en middelen;
 • je houdt overzicht en handelt doortastend op verschillende niveaus in de organisatie;
 • je legt hierbij de juiste verbindingen tussen de verschillende expertises en vertaalt de ontwikkelingen op jouw eigen werkpakket door naar bredere thema’s en ontwikkelingen;
 • je zorgt met jouw collega’s voor een heldere samenhang van de diverse communicatie activiteiten/middelen.


Over de RvO
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt dienstverlening aan de ondernemer centraal. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening. RVO.nl werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties. Ook zijn er taken van de Productschappen, VIR, DLG en PIANoo ondergebracht.

Eisen

De communicatieadviseur die wij zoeken heeft een proactieve en constructieve opstelling en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over communicatievraagstukken. Je weet daarbij de nieuwe trends en ontwikkelingen in het vakgebied gericht toe te passen in je voorstellen. Je bent een enthousiaste, motiverende, dienstverlenende en overtuigende persoonlijkheid en je beschikt over goede contactuele eigenschappen en uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

 • je hebt een relevante Hbo-opleiding en een uitstekende actuele kennis van het vakgebied communicatie en je hebt ten minste 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare (advies)functie;
 • je kunt vakkennis vertalen naar (vernieuwend) communicatiebeleid en communicatieaanpak;
 • je bent aantoonbaar vaardig in het adviseren en opstellen van tactisch (communicatie)advies, maar zorgt ook op professionele en efficiënte wijze voor de uitvoering van communicatiewerkzaamheden;
 • je weet resultaten te bereiken door samen te werken en bruggen te slaan;
 • je hebt een goede politieke antenne en ervaring met het omgaan met weerstand en tegengestelde belangen.

Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur Participatie voor gemeente Amsterdam


Communicatieadviseur Participatie

Het gaat om een medior communicatieadviseur voor 32-36 uur/week. Looptijd van 4 september 2019 - 4 maart 2020 met optie op verlengen.

Functieomschrijving

De gemeente Amsterdam zoekt voor Werk, Participatie en Inkomen (WPI) een stevige mediorCommunicatieadviseur die aan de slag gaat voor Participatie.

Wat doet Werk, Participatie en Inkomen (WPI)
Werk, Participatie en Inkomen wil iedere bijstandsgerechtigde zo goed mogelijk binnen het bereik van werk brengen. Daarbij is werken het doel en participeren de norm. We ondersteunen mensen die niet op eigen kracht aan het werk of uit de uitkering komen. Het doel hiervan is de uitstroom naar zo regulier mogelijk werk op de arbeidsmarkt, zonder inkomensondersteuning.

We werken aan:
 • beantwoorden van arbeidsmarktvragen, informatie, advies en ondersteuning aan werkgevers in de regio Groot-Amsterdam;
 • onderzoek en advies, onder meer het delen van regionale arbeidsmarktinformatie met partners en het opstellen van een gezamenlijk marktbewerkingsplan;
 • uitwisselen van vacatures, werk-participatiearrangementen en/of kandidaten met partners (acquisitie en plaatsing);
 • bemiddeling naar werk door middel van het (intensief) begeleiden van bewoners en parttime werkenden en training en workshops vanuit het loopbaancentrum;
 • re-integratie in eigen beheer (op basis van Raadsbesluit, wettelijk taak vanuit Wet werk en bijstand);
 • begeleiding Sociale Werkvoorziening, Begeleid Werken en detacheringen op basis van het Raadsbesluit (wettelijke taak vanuit Sociale Werkvoorziening);
 • begeleiding van gesubsidieerde arbeid;
 • bemiddeling van jongeren naar school of werk;
 • het rechtmatig verstrekken van uitkeringen en overige inkomensondersteunende voorzieningen.


De Directie Participatie is voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De Directie Participatie heeft een belangrijke rol bij de uitvoering van de nieuwe Zorgwet en de Participatiewet. De inzet is multidisciplinair op het gebied van gezondheid, opvoeding, armoede en schulden, participatie en taal. Belangrijkste doelstellingen daarbij zijn:
 • mensen komen terecht in de juiste voorziening;
 • waar mogelijk bewegen mensen richting betaald werk;
 • we spelen in op (tijdelijke) terugval.


De Directie Participatie bestaat uit de volgende vier afdelingen:
 • afdeling Activering
 • afdeling Intake
 • afdeling Educatie en Inburgering
 • afdeling Beleid Werk en Inkomen


Werkzaamheden
 • adviseren op politiek bestuurlijk sensitieve dossiers;
 • positionering Participatie;
 • adviseren van directie en management op diverse vraagstukken;
 • communicatieadvies voor het bereiken van specifieke doelgroepen;
 • communicatieadvies voor interne verandervraagstukken;
 • schakel tussen de inhoudelijke afdelingen en het Communicatiebureau van de gemeente Amsterdam.

Eisen

 • je beschikt over HBO / WO werk- en denkniveau;
 • je hebt als medior communicatieadviseur aantoonbare ervaring;
 • je hebt aantoonbare ervaring binnen een overheidsinstelling of andere complexe organisatie;
 • je hebt als communicatieadviseur aantoonbare ervaring met het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan directie en management.


Wens
 • je hebt aantoonbare ervaring binnen het sociaal domein.

Reageren op deze vacature

Communicatiemedewerker voor Statengriffie provincie Overijssel


Communicatiemedewerker Statengriffie

Het gaat om 18 uur/week voor de periode van 12 september 2019 tot 17 januari 2020, met optie op verlengen. Standplaats Zwolle

Functieomschrijving

De provincie Overijssel is een middenbestuur dat vernieuwt, inspireert en initiatief neemt. Dat met respect voor traditie vooruit kijkt en investeert in grote, vernieuwende projecten op regionale schaal. De Statengriffie ondersteunt Provinciale Staten van Overijssel en zorgt op een zorgvuldige, creatieve en innovatieve manier voor een goed besluitvormingsproces. Een goed samenspel tussen Provinciale Staten, het college van Gedeputeerde Staten, de ambtelijke organisatie, de provincie en haar bewoners en organisaties, is daarbij van groot belang. De Statengriffie staat voor inspirerende opgaven. We zoeken voor en met Provinciale Staten meer verbinding met de Overijsselse samenleving, intensievere interne samenwerking en trefzekere informatievoorziening aan Provinciale Staten. Wij zoeken een professionele collega met ruime ervaring, creativiteit en het enthousiasme om deze opgaven met ons te volbrengen.

Opdrachtomschrijving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Statengriffie, die rechtstreeks ressorteert onder Provinciale Staten (PS). In het duale bestuur vormen PS het ‘Overijsselse’ parlement. Gedeputeerde Staten (GS) zijn het dagelijkse bestuur. In het duale bestuur vervult de statengriffier een centrale rol in de bestuurlijke afstemming tussen PS, GS en de provinciale ambtelijke organisatie. De griffier bepaalt de koers van de statenondersteuning, waarbij de focus is gericht op het primaat van PS en de facilitering van de Staten. Het primaat van PS komt praktisch tot uitdrukking in de uitoefening van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van PS. De griffier is de eerstverantwoordelijke voor de inzet van de diensten van de Statengriffie ten behoeve van PS, Presidium, Agendacommissie, Statencommissies en Commissaris van de Koning. Stemt (pro)actief af met de provinciesecretaris als hoofd van de provinciale ambtelijke organisatie.
Het onderscheidende kenmerk van de Statengriffie is, dat het hier gaat om een eigenstandige organisatie die functioneert naast de organisatie van GS. De Statengriffie heeft een specifieke verbindingsrol in een politiek gevoelig en bestuurlijk en ambtelijk complex krachtenveld. De Statengriffie bestaat uit een statengriffier, een adviseur tevens locogriffier, statenadviseurs, commissiesecretarissen, een communicatiemedewerker en managementassistentes.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
De taken van de communicatiemedewerker zijn onder andere:
 • redactionele invulling van de website van Provinciale Staten (inwoners) en de statensite (intranet voor statenleden);
 • eindredacteur voor de statensite en webpagina’s van Provinciale Staten;
 • schrijven van nieuwsberichten;
 • het plaatsen van presentaties, moties en amendementen op de website/Statensite;
 • het aankondigen en publiceren van vergaderingen van Provinciale Staten via advertenties in de krant, website en e-mailservice;
 • het pro-actief informeren van Statenleden via intranet (statensite);
 • het zorgdragen voor publiciteitsmateriaal van Provinciale Staten;
 • het beantwoorden van vragen van Statenleden over bijvoorbeeld het gebruik van het vergader- en informatiesysteem en andere zaken op het gebied van communicatie informatie;
 • het schrijven van korte teksten voor de website, statensite (intranet), uitnodigingen etc.;
 • het maken van foto’s tijdens bijzondere momenten van Provinciale Staten (bijvoorbeeld installatie nieuwe statenleden of start politiek jaar);
 • aanspreekpunt voor statenleden met betrekking tot bijeenkomsten zoals Gast van de Staten.

Eisen

 • je beschikt over tenminste een afgeronde MBO / HBO opleiding op het gebied van journalistiek of communicatie.
 • je beschikt aantoonbaar over werkervaring met CMS-systemen en IPROX;
 • je beschikt aantoonbaar over werkervaring in een bestuurlijke organisatie zoals gemeente of provincie;
 • je hebt aantoonbaar werkervaring opgedaan op het gebied van digitale communicatie en social media.

Reageren op deze vacature

Boeiende opdracht voor communicatieadviseur bij Statengriffie


Communicatieadviseur Statengriffie PNH

Het gaat om een medior communicatieadviseur bij de Statengriffie van de provincie Noord-Holland. Gemiddeld 24 uur/week voor de periode van 16 september tot 31 december 2019. Optie op verlngene met 2 x 1 jaar. Standplaats Haarlem.

Functieomschrijving

De Statengriffie zorgt voor een goede voorbereiding en begeleiding van vergaderingen van Provinciale Staten, het presidium en de Statencommissie. Ook zorgt ze voor de verslaglegging, het informeren van de pers en de ontvangst van belangstellenden en insprekers. De Griffie staat onder leiding van de Statengriffier. De griffier adviseert en assisteert de leden van Provinciale Staten zodat zij hun taken goed kunnen uitoefenen. Provinciale Staten (PS) zijn het algemeen bestuur van de provincie en vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Ze worden eens per vier jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. In Noord-Holland bestaan PS uit 55 leden, verdeeld over 11 politieke partijen. De leden van PS kiezen de leden van de Eerste Kamer.

De communicatie over PS en haar werkzaamheden wordt verzorgd door een medior communicatieadviseur. De inhoudelijke aansturing van de communicatieadviseur ligt bij de Statengriffier in overleg met het hoofd Communicatie. De communicatiekaders vanuit de afdeling communicatie als het gaat om concerncommunicatie (denk aan social media beleid en huisstijl) gelden ook voor de communicatie over de PS. En er wordt op verschillende vlakken samengewerkt.

Taken
 • actieve bijdrage leveren aan diverse Statenwerkgroepen;
 • advisering en ondersteuning bij te organiseren Statendagen;
 • contactpersoon op gebied van communicatie voor concernorganisatie en overige provincies;
 • actualiseren en bijhouden Statensite, provinciale website en het Plein (intranet);
 • algemene ondersteuning en advisering staten- en commissieadviseurs o.g.v. publiciteit, omgang met media, organiseren van werkbezoeken, hoorzittingen, Arondéuslezing, workshops etc.;
 • leveren van toespraken aan voorzitter en vicevoorzitter bijv. bij overlijden en afscheid van (oud)Statenleden;
 • intermediair voor bijdragen van Statenleden aan de concern media zoals Op Dreef en &Holland;
 • perscontacten (schriftelijk, mondeling, begeleiding tijdens vergaderingen etc.);
 • coördineren van bijdrage PS aan introductieprogramma nieuwe medewerkers;
 • mede organiseren van bezoeken van scholieren/jongeren om daarmee bekendheid met provincie en PS te vergroten;
 • schrijven en versturen van persberichten: 1) naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen rondom Provinciale Staten en/of de commissaris van de Koning als voorzitter van PS; 2) naar aanleiding van unanieme PS-besluiten a.g.v. initiatiefvoorstellen en/of moties Vreemd aan de orde van de dag; 3) over werkbezoeken;
 • schrijven en versturen van twitterberichten over PS-vergaderingen, commissievergaderingen;
 • mede inhoud geven aan het onderzoeken van mogelijkheden tot burgerparticipatie.

Eisen

 • minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • ervaring als communicatieadviseur/woordvoerder binnen een politiek, bestuurlijke organisatie;
 • passie voor en professionaliteit op het vakgebied combineer je met een goed overzicht en een positieve en initiatiefrijke instelling;
 • je hebt een kritische blik en een politiek-bestuurlijke antenne;
 • je kwalificeert jezelf in het bijzonder op de competenties organisatiebewustzijn, bestuur sensitiviteit, netwerkvaardigheid, oordeelsvorming en samenwerking.
 • grote mate van zelfstandigheid en initiatiefrijk;
 • gewend om te werken met deadlines;
 • in staat zijn te functioneren onder grote druk;
 • stressbestendig, gemakkelijk meerdere zaken tegelijk kunnen managen;
 • beschikbaar om in de avonduren te werken (ieder geval eens per maand op maandag tijdens de Statenvergadering).

Reageren op deze vacature

Mooie baan bij Servicecentrum Drechtsteden!


Teamleider communicatie

Voor een dienstverband bij het Servicecentrum Drechtsteden zoeken we een ervaren teamleider communicatie. Het is een fulltime functie bij een zeer boeiende organisatie. Standplaats Dordrecht.

Functieomschrijving

Wie zijn wij?
Aan de rand van de Randstad, omringd door de grote rivieren werken zeven gemeenten met 288.000 inwoners samen in de Drechtsteden. Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) ondersteunt hen bij hun bedrijfsvoering. Wij leveren voor onze klanten diensten op allerlei vlak, dus ook communicatie. Eén van de teamleiders Communicatie heeft de organisatie verlaten. Wij zoeken nu zijn opvolger en willen met deze m/v een volgende stap maken in het professionaliseren van de dienstverlening aan onze klanten. Jij begrijpt als geen ander dat wat onze klanten vragen, niet altijd is wat zij nodig hebben. Daarover ga jij gerust het gesprek aan met onze klanten: met oog voor de relatie vind jij de juiste toon om scherp op de inhoud te zijn. In dit opzicht ben je inspirerend en heb je een leidende – voorbeeld – rol.

Communicatie
Onze ruim 50 communicatie-professionals werken op locatie voor onze klanten. Online specialisten, ervaren communicatieadviseurs die (complexe) projecten binnen de Drechtsteden begeleiden, collega’s met specifieke knowhow (bijvoorbeeld tekstschrijven of crisiscommunicatie) en adviseurs gespecialiseerd in bestuurlijke communicatie die de burgemeesters en wethouders van de zeven Drechtsteden bijstaan. Een goede impressie van Communicatie krijg je in deze video.

Wie ben jij?
Jij verbindt kennis en ervaring en zet die in voor de Drechtsteden, SCD en Communicatie. Onze mensen zijn onderdeel van een groter geheel. Wij noemen dat 1=50.
Jij weet als geen ander wat er binnen de Drechtsteden en de regio speelt. Jij bent daardoor in staat de juiste mensen te verbinden aan onderwerpen als Groeiagenda of lokale items. En met de mensen op locatie in gesprek te gaan over de beste wijze om communicatievraagstukken in onze gemeentes en dochterorganisaties aan te pakken. Jij zorgt ervoor dat onze kennis van de regio optimaal wordt ingezet voor onze klanten. Onze lokale verankering zorgt er nu eenmaal voor dat wij op het gebied van communicatie meer kennis van de regio hebben dan wie dan ook.
Jij ziet ook hoe Communicatie kan bijdragen aan de volgende fase van het SCD. Samen met ons MT en de twaalf andere teamleiders werk jij mee aan onze klantgerichte instelling. De nieuwe insteek bij SCD staat daarbij centraal: wij zijn adviseurs en sparringpartners, wij staan naast onze klanten. Jij weet wat bedrijfsvoering inhoudt en voegt daar eigen kennis en ervaring aan toe. Je praat soepeltjes met onze onovertroffen controller die onze financiën minutieus in het oog houdt.
Jij zet met ons de volgende stap naar eigentijdse en professionele communicatie, passend binnen de ambitie van het SCD. Wij leveren, net als een bureau, diensten en producten aan onze klanten. Als gesprekspartner, als expert, als doener. Onze diensten groeien mee met technologische mogelijkheden. Wij zien nieuwsgierig welke kennis en bagage jij meeneemt. Wat kan jij toevoegen aan monitoring, social media analyses, professionele woordvoering, de juiste balans tussen tekst en beeld, de inzet van methodes als Strategisch Communicatieframe, Message House of Factor C? En even belangrijk: hoe draag jij bij aan plezierige zakelijkheid? Zodat onze klanten en wij weten waar we aan toe zijn? Jij bent in staat onze op relatie, verrijking en vernieuwing gerichte mensen te verleiden om zakelijkheid en strakke processen te omarmen.
Jij begrijpt dat we in de huidige maatschappij binnen een professionele en eigentijdse communicatieafdeling onze werktijd niet meer kunnen vastpinnen tussen 9 en 5. Wij verwachten dat jij meezoekt naar de balans tussen werk en privé, dat jij helpt om goede afspraken te maken waardoor 24/7 geen last maar juist een verrijking wordt.
Wij merken dat denken en doen goed zijn voor ons werkplezier en onze ontwikkeling bevordert. Wij zoeken een teamleider die de flexibiliteit heeft om hierin met ons mee te bewegen en te ontwikkelen. En die dus zelf ook niet schroomt om denken en doen af te wisselen. Jij bent met jouw medewerkers in gesprek over standaardisering waar mogelijk of juist advies op maat. Jij hebt net als hen een oog voor slimme combinaties. Iets bij één klant al uitgeprobeerd, dan is het voor herhaling vatbaar bij de volgende. Een ervaren rot nodig voor een beginnende adviseur, jij kijkt over de grenzen van de klantenteams heen. We leveren advies op maat en combineren slim waar dat kan.
Onze medewerkers werken voor (nu nog) negen klantenteams. Jij wordt verantwoordelijk voor de klanten Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hardinxveld-Giessendam, SCD en GRD (Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden; onder de GRD vallen organisaties die taken voor de gemeenten uitvoeren). En nee, je hoeft zelf geen expert te zijn, zolang jij je medewerkers maar kunt inspireren en faciliteren.
Door opleiding, leeftijd en ervaring heb jij je sporen verdiend in overheidscommunicatie. Dat zien we als wij één korte blik op je cv werpen. Daardoor kijk je vaak breder naar de vraagstukken die wij voor onze klanten oplossen. Deze brede blik helpt je om onze communicatiecollega’s verder te brengen in hun eigen professionele ontwikkeling: je helpt hen juist door met hen te sparren en te klankborden, zij zelf blijven verantwoordelijk voor het resultaat.

Eisen

Wat heb jij in huis?
Wij zijn op zoek naar een ervaren teamleider die de werkzaamheden van onze afdeling in goede banen leidt en ons helpt onze dienstverlening te verbeteren in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers.

Onze eisen en wensen:
 • Je beschikt over minimaal 7-10 jaar aantoonbare ervaring met het leiding geven aan communicatieprofessionals bij voorkeur binnen een overheidsorganisatie. Dat kan een middelgrote gemeente zijn maar ook een Zelfstandig Bestuursorgaan zoals een waterschap.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met bedrijfsvoering. Je bent medeverantwoordelijk voor het budget, jaarplan, planning van personele inzet en zorgt voor adequate (management)rapportages voor het MT en onze opdrachtgevers. Ervaring met online is een pré.
 • Je begrijpt en hanteert het verschil tussen zachte kracht en harde macht: je krijgt zowel klanten en medewerkers in beweging door een goed gesprek waarbij je aansluit bij het ontwikkelperspectief van collega’s en de vraag van onze klanten.
 • Door je ruime ervaring kun je op uiteenlopende niveaus meepraten en denken over welke waarde communicatie vervult voor overheidsorganisaties: een tactisch en strategisch instrument om belangrijke project, organisatie, politieke en publieke doelstellingen te realiseren. Daarmee ben je een volwaardig gesprekspartner ook op bestuurlijk niveau.
 • Jij begrijpt hoe communicatiemensen denken en werken. Je begrijpt ook als geen ander hoe opdrachtgevers naar communicatie (kunnen) kijken. Jij helpt onze klanten bij het benutten van communicatieve kansen en bewijst hiermee telkens de toegevoegde waarde van onze afdeling.
 • Je hebt ervaring in het opbouwen van een relevant intern netwerk binnen een complexe overheidsorganisatie en weet telkens de juiste afwegingen te maken die in het belang zijn van zowel klanten als onze afdeling.
 • Je bewaart de rust in de hectiek die ons werk vaak met zich meebrengt en hebt de lange adem die nodig is om duurzame veranderingen door te voeren.
 • Ervaring met shared service centers is een belangrijke pré: de dynamiek van werken binnen een servicecentrum en tegelijkertijd verbonden zijn aan langdurige opdrachten op locatie is complex.


Wat krijg je daarvoor terug?
Wij bieden je een uitdagende baan binnen een interessante overheidsorganisatie die in ontwikkeling is. De salarisindicatie bedraagt maximaal € 5.520 (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek. Daarbij horen eigentijdse secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een Individueel KeuzeBudget (IKB) van 17,05% van je bruto jaarsalaris, reiskostenregeling woon-werkverkeer en variabele werktijden.

Zorg dat je sollicitatie voor deze mooie functie uiterlijk maandag 16 september binnen is bij ons.
Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur Informatievoorziening bij VNG


Communicatieadviseur informatievoorziening Omgevingswet

Het gaat om een senior communicatieadviseur voor minimaal 32 uur/week. Looptijd van 1 oktober 2019 - 1 april 2020. Standplaats Den Haag.

Functieomschrijving

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 355 gemeenten samen. De VNG behartigt de belangen van gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten uit en biedt een platformfunctie. Het gemeentelijk veld is sterk in beweging. Maatschappelijke issues, de netwerksamenleving, de veranderde rol van de overheid en de positie van de lokale democratie zorgen voor complexe en omvangrijke vraagstukken bij gemeenten. De aanpak vraagt om praktische verbindingen tussen gemeenten, het Rijk en andere partijen.

Over de Omgevingswet
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De Omgevingswet zal in 2021 in werking treden. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet.

Over het programma Omgevingswet
Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid. We zijn een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het team bestaat uit meer dan 60 betrokken medewerkers en bestaat uit mensen vanuit VNG Beleid en VNG Realisatie.

Doel van de opdracht
Het verzorgen van de communicatie binnen het team Omgevingswet, met name op het gebied van de informatievoorziening.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
 • visie vormen op communicatie op het onderdeel informatievoorziening (rekening houdend met diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie);
 • proactief verbinding leggen tussen de verschillende onderdelen binnen het programma Omgevingswet (wetgeving, kerninstrumenten en de veranderopgave) en de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);
 • proactief advies over communicatie en positionering van de Omgevingswet binnen gemeenten, in het bijzonder over informatievoorziening;
 • verantwoordelijk voor het relevant maken van kennis en informatie over informatievoorziening Omgevingswet voor diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie;
 • uitvoering geven aan het produceren van communicatiemiddelen en activiteiten;
 • rapporteren over de voortgang en adviseren van het programmamanagement en inhoudelijke projectleiders;
 • actueel houden van kennis en informatie over de informatievoorziening Omgevingswet op alle communicatiekanalen van VNG. En waar het informatie betreft over taken en verantwoordelijkheden van gemeenten ook op kanalen van het Programma Aan de Slag.

Eisen

Kennis en expertise
 • minimaal HBO- werk en denkniveau (met een relevante vooropleiding, bijvoorbeeld communicatie);
 • meer dan 8 jaar relevante werkervaring als senior communicatieadviseur;
 • minimaal 5 jaar gewerkt als communicatieadviseur binnen de (semi-)overheid;
 • kennis van gemeentelijke processen binnen het fysiek domein;
 • aantoonbare ervaring met het werken met de Omgevingswet;
 • vanuit communicatierol ervaring met de inrichting van digitalisering en dienstverlening bij de overheid en met de ontwikkelingen in de informatiesamenleving;
 • over een netwerk van communicatieadviseurs binnen gemeenten en bij voorkeur ook bij andere overheden die zich bezig houden met de Omgevingswet;
 • kennis van architectuur en kan dit vertalen naar een heldere communicatieaanpak;
 • kennis van leveranciersmanagement en kan dit vertalen naar een heldere communicatieaanpak.


Competenties
 • omgevingsbewust (intern en extern);
 • resultaatgericht;
 • proactief;
 • doortastend;
 • analytisch sterk;
 • flexibel.


Wensen
 • je hebt gewerkt en/of bent bekend met de governance van een vereniging of koepelorganisatie;
 • je bent in staat een eigen visie te ontwikkelen over welke communicatiemiddelen het beste passen bij complexe onderwerpen en vraagstukken en richting diverse doelgroepen daarover advies te geven;
 • je hebt aantoonbare ervaring met het opzetten, programmeren op inhoud en coördineren van bijeenkomsten.

Reageren op deze vacature

Een enthousiaste starter ter versterking van ons eigen team!


Communicatiemedewerker

We zoeken, ter versterking van ons eigen team, een enthousiaste communicatiemedewerker met affiniteit met online, beeld en tekst.
Een mooie kans voor een starter! 32 uur/week. Locatie Amersfoort.

Functieomschrijving

Je takenpakket bestaat uit een mix van werkzaamheden:
 • onze online communicatiestrategie verfijnen en uitvoeren;
 • een online communicatiekalender maken, bijhouden en realiseren; (websites, Twitter, Facebook, LinkedIn, digitale nieuwsbrieven);
 • kennissessies organiseren;
 • ondersteunende werkzaamheden voor de voordracht van kandidaten.

Eisen

Jouw achtergrond
 • je hebt een afgeronde communicatieopleiding op MBO of HBO-niveau;
 • je hebt affiniteit met de publieke sector;
 • je bent allround: goed in on- en offline, kennis van beeldgebruik en in staat goede teksten te schrijven;
 • je bent leergierig en enthousiast;
 • je vindt het leuk om bij een klein en betrokken team hard te werken.


Arbeidsvoorwaarden
 • we denken aan een tijdsinzet van 32 uur/week, het liefst over 5 dagen gespreid;
 • locatie: ons kantoor in Amersfoort met de mogelijkheid een deel vanuit huis te werken;
 • salaris: max € 1.870 bruto/maand bij 32 uur/week, afhankelijk van opleiding en ervaring.


Herken je jezelf in dit beeld en zie je kansen: stuur je cv en een enthousiaste motivatiebrief via de link bij deze vacature.
Wil je meer info over ons bureau: kijk op www.bvoverheidscommunicatie.nl of bel 033-4653427.
Reageren op deze vacature

Communicatieadvies implementatie PGB bij VNG


Communicatieadviseur persoonsgebonden budget

Het team PGB 2.0 van de VNG coördineert de landelijke invoering van de PGB 2.0 bij gemeenten. Voor dit team zoeken we een communicatieadviseur voor max 32 uur/week. Looptijd van 9 september - 31 december 2019 met mogelijke verlenging tot max 3 jaar. Standplaats Den Haag.

Functieomschrijving

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen.

Basisteam Bedrijfsvoering (Communicatie)
Het team Communicatie adviseert en ondersteunt de units, programma’s en directie van VNG Realisatie op het gebied van communicatie, marketing, media en woordvoering en werkt hierbij nauw samen met de communicatieadviseurs van gemeenten. Het team is daarnaast verantwoordelijk voor de websites, bijeenkomsten en publicaties en beheert ook het relatiesysteem.

Project PGB 2.0
Eén van de grotere projecten die in opdracht van gemeenten binnen VNG wordt uitgevoerd is de implementatie van PGB 2.0. Het PGB 2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers, en de SVB bij het beheren en besteden van toegekende budgetten in het kader van het PGB. Het nieuw te vormen team PGB 2.0 coördineert de landelijke invoering van PGB 2.0 bij gemeenten. Het helpt de gemeenten het systeem te implementeren en ondersteunt hen bij de communicatie hierover naar budgethouders.

Doel van de opdracht
Als senior communicatieadviseur ben je verantwoordelijk voor de communicatievisie, de communicatiestrategie, het bijbehorende communicatieplan en de uitvoering van de implementatie van PGB 2.0 bij gemeenten. De werkzaamheden vinden plaats op strategisch, tactisch en deels operationeel niveau. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor samenhang met andere communicatieplannen/projecten binnen VNG en VNG Realisatie en stuurt waar nodig bij. Je werkt hierbij nauw samen met het projectteam PGB 2.0, de collega’s van het team communicatie van VNG Realisatie en VNG Beleid. Daarnaast heb je veel contact met communicatiecollega’s van ketenorganisaties en het ministerie van VWS. De senior communicatieadviseur maakt deel uit van het team communicatie van VNG Realisatie. Dit team bestaat uit communicatieadviseurs en experts zoals (web)redacteurs en vormgevers. Daarnaast is de adviseur onderdeel van het Projectteam PGB 2.0.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • visie vormen op communicatie over implementatie van PGB 2.0, rekening houdend met de diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie en de diverse stakeholders;
 • adviseren van projectteam, gevraagd en ongevraagd, en sparringpartner van het projectteam;
 • verantwoordelijk voor de opzet en de uitvoering van de communicatiestrategie en bijsturen als project daar om vraagt;
 • actief bijdragen aan kwaliteit en professionaliteit/ consistentie van de communicatie-uitingen van project PGB 2.0 en ervoor zorgen dat deze aansluiten bij enerzijds de gezamenlijke (communicatie)afspraken met ketenpartijen en ministerie van VWS en anderzijds ervoor zorgen dat deze passen binnen de bredere boodschap van VNG en VNG Realisatie en bij de beweging ‘samen organiseren’;
 • afstemmen woordvoering met VNG Beleid;
 • geven van workshops en presentaties in politiek krachtenveld;
 • ondersteunen implementatieadviseurs (bij veel gestelde vragen en bij regiobijeenkomsten).

Eisen

 • afgeronde HBO Communicatie - opleiding met daarbij door ervaring als senior WO-werk- en denkniveau;
 • minimaal 5 jaar ervaring in een functie als senior communicatieadviseur, blijkend uit cv/opdrachten en motivatie;
 • werkervaring (minimaal 5 jaar) opgedaan bij verschillende overheidsorganisaties, waarbij bij ook ervaring bij gemeenten blijkend uit cv;
 • aantoonbaar ervaring met inhoudelijk complexe projecten bij de overheid in een continu veranderende omgeving (kent het politieke speelveld) blijkend uit cv;
 • aantoonbaar ervaring in het ontwikkelen van communicatiestrategieën en communicatieplannen bij de overheid of semioverheid blijkend uit gesprek;
 • minimaal 5 jaar ervaring met digitalisering en de informatiesamenleving;
 • is in staat in zeer korte tijd complexe onderwerpen eigen te maken, blijkend gesprek;
 • ervaring met het geven van workshops en presentaties;
 • kennis van PGB blijkend uit cv/motivatie.

Reageren op deze vacature

Welke communicatieadviseur wil de provincie NH ondersteunen met omgevingscommunicatie?


Communicatieadviseur Herinrichting N241

Het gaat om de herindeling van de N241 (AC de Graafweg). Een opdracht voor gemiddeld 24 uur/week. Periode van 30 septmeber 2019 - 29 september 2020 met optie op verlengen met 2x 1 jaar. Standplaats vooral in Zwaag en 1 x per 2 weken Haarlem.

Functieomschrijving

Het gebied ‘Midden-Noord’ omvat de regio’s West-Friesland en Alkmaar en omgeving.

Werkzaamheden
De medior+ communicatieadviseur verzorgt de communicatie voor de uitvoering van de Herinrichting van de AC de Graafweg in het gebied Midden-Noord. Het accent ligt op projectcommunicatie / omgevingscommunicatie. De medior+ communicatieadviseur werkt voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden intensief samen met de betrokken omgevingsmanager, de projectmanager, de aannemer, de communicatieadviseurs van het team project- en programmacommunicatie en de woordvoerders.
De communicatieadviseur legt verantwoording af aan de verantwoordelijk omgevingsmanager. De aard van deze werkzaamheden vraagt om een combinatie van denken en doen. Gezien de complexiteit van de projecten in het gebied, is een brede ervaring met gebieds- en omgevingscommunicatie en het omgaan met weerstanden en creëren van draagvlak noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden.

Taken en verantwoordelijkheden
 • ontwikkeling communicatieaanpak voor de N241 en coördineren van de uitvoering daarvan;
 • werken vanuit belang van provincie en inwoners;
 • monitoren en signaleren van ontwikkelingen die invloed hebben op de communicatie in de omgeving en binnen het project;
 • actualiseren en beheren projectinformatie op de website;
 • organiseren informatiebijeenkomsten/-momenten voor bewoners en belanghebben-den;
 • beheren en observeren sociale media (Facebook, Twitter, OmgevingsApp);
 • adviseren omgevingsmanagers bij contacten met omwonenden en andere stakehol-ders;
 • gericht op goede relatie met de projectmanager en omgevingsmanager;
 • onderhouden en afstemmen communicatieactiviteiten met de aannemer;
 • verzorgen van communicatiemiddelen over de voortgang van de werkzaamheden (o.a. nieuwsbrieven, bewonersbrieven, aankondiging gemeentepagina H-A-H, e-mail, bor-den op locatie);
 • onderhouden contact met communicatieteam projectcommunicatie zodat richtlijnen en kaders vanuit de provincie geborgd zijn.

Eisen

 • minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • ervaring met gebieds- en omgevingscommunicatie bij complexe infraprogramma’s en –projecten;
 • stevige en mondige gesprekspartner die kan overtuigen vanuit vakinhoud en daarbij alle belangen voor ogen houdt;
 • ervaring binnen provinciale, gemeentelijke of rijksoverheid of aanverwante organisaties;
 • minimaal 7 jaar ervaring als medior+ communicatieadviseur.


Wensen
 • stevige en stabiele persoonlijkheid;
 • grote mate van zelfstandigheid; initiatiefrijk;
 • analytisch en in staat om verbanden aan te leggen;
 • oplossingsgericht;
 • gewend om te werken met deadlines en weet van aanpakken.

Reageren op deze vacature

Medior adviseur interne communicatie bij Defensie


Medior adviseur interne communicatie

Ben jij gedreven, kundig, initiatiefrijk, creatief en ook nog een leuke, aardige collega met plezier in zijn of haar werk? Dan zijn wij ook op zoek naar jou! Voor het ministerie van Defensie zoeken wij een medior communicatieadviseur die de interne communicatie gaat oppakken. Een opdracht voor een jaar met optie op twee keer een jaar verlengen, 38 uur/week. Start: eind september.

Functieomschrijving

Zoek jij een unieke baan? Bij een unieke organisatie? Waar je bijdraagt aan de veiligheid van Nederland en de Nederlandse militairen? Dan heb je gevonden wat je zoekt.

Als interne communicatieadviseur ga je een belangrijke rol vervullen binnen het bureau communicatie van de MIVD. Je werkt mee aan het moderniseren van het intranet en het implementeren van nieuwe interne communicatiemiddelen en verzorgt de inhoud van de interne communicatie. Je schrijft en plaatst dus zelf berichten. Ook zorg je voor de huisstijl. Het verbeteren van de interne communicatie is een continu proces en jij bent voortdurend bezig met de uitvoering en implementatie daarvan. Je werkt nauw samen met de senior adviseur interne communicatie en het hoofd communicatie.

Je werkt in een klein team en bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken. Je neemt je werk serieus maar weet ook te relativeren. Je hebt gevoel bij de bijzondere organisatie die de MIVD is en het extra belang van interne communicatie. Het belangrijkste van alles: hier heerst de Defensiespirit; het team staat voorop en is belangrijker dan jezelf. Daar sta je achter en daar draag je zelf ook aan bij.

Eisen

Gevraagde specifieke kennis, ervaring en competenties
 • HBO werk - en denkniveau;
 • ervaring in de interne communicatie binnen de overheid;
 • ervaring met intranet en content management systemen;
 • goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • adviesvaardigheid en een klantgerichte houding;
 • ervaring met vormgeving is een pré.

Reageren op deze vacature

Senior adviseur interne communicatie bij Defensie


Senior adviseur interne communicatie

Zoek jij een unieke baan? Bij een unieke organisatie? Waar je bijdraagt aan de veiligheid van Nederland en de Nederlandse militairen? Dan heb je gevonden wat je zoekt.Wij zoeken een senior communicatieadvsieur interne communicatie, voor gemiddeld 38 uur per week. Van eind september, in eerste instantie voor een jaar.

Functieomschrijving

Ben jij gedreven, kundig, initiatiefrijk, creatief en een prettige, aardige collega met plezier in zijn of haar werk? Dan zijn wij ook op zoek naar jou!

Als interne communicatieadviseur ga je een belangrijke rol vervullen binnen het bureau communicatie van de MIVD. Je hebt zowel een strategische als een uitvoerende rol. Je gaat een nieuwe structuur en strategie opzetten voor de interne communicatie. Het moderniseren van het intranet en het implementeren van interne communicatiemiddelen is een van je belangrijkste taken. Tegelijkertijd ben je verantwoordelijk voor de inhoud van de interne communicatie en die verzorg je grotendeels zelf! Je schrijft en plaatst dus zelf berichten, organiseert bijeenkomsten of denkt mee met leidinggevenden over interne vraagstukken. Ook zorg je voor de huisstijl. Het verbeteren van de interne communicatie is een continu proces en jij bent voortdurend bezig met de uitvoering en implementatie daarvan. Je werkt nauw samen met het hoofd communicatie.

Je werkt in een klein team en bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken. Je neemt je werk serieus maar weet ook te relativeren. Je hebt gevoel bij de bijzondere organisatie die de MIVD is en het extra belang van interne communicatie. Je weet waar de doelgroep om vraagt en op welke manier zij willen vernemen over ontwikkelingen binnen de MIVD. Het belangrijkste van alles: hier heerst de Defensiespirit: het team staat voorop en is belangrijker dan jezelf. Daar sta je achter en daar draag je zelf ook aan bij.

Eisen

Gevraagde specifieke kennis, ervaring en competenties
 • HBO/WO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld opleiding Communicatie;
 • ervaring in de interne communicatie binnen de overheid;
 • ervaring met intranet en content management systemen;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • analytisch vermogen;
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, omgevingsbewustzijn;
 • organisatiesensitiviteit;
 • adviesvaardigheid en een klantgerichte houding.

Reageren op deze vacature

Schrijf je in voor onze RWS-pool!


Rijkswaterstaat-pool

We zijn de komende jaren weer prefeered supplier voor de Rijksoverheid. Hieronder vallen ook veel opdrachten voor Rijkswaterstaat in heel Nederland.
Ben jij geinteresseerd in opdrachten voor Rijkswaterstaat, geef je dan hier op voor onze RWS-pool!

Functieomschrijving


Eisen


Reageren op deze vacature

Meld je aan voor onze provincie Zuid-Hollandpool!


Algemene inschrijving provincie Zuid-Hollandpool

Met onze partners SchaalX en Communicatiemensen zijn we als Partners in Communicatie een van de mantelpartijen voor de provincie Zuid-Holland voor de inhuur van interim communicatieprofessionals, op junior, medior en senior niveau.

Ben je geinteresserd in interim communicatie-opdrachten bij de provincie Zuid-Holland, schrijf je dan hier in bij onze 'provincie Zuid-Hollandpool'!

Functieomschrijving

Deze inschrijving is niet voor een specifieke vacature, maar om je aan te melden voor onze 'provincie Zuid-Hollandpool'. Hierdoor kom je snel in beeld als wij kandidaten zoeken voor interim opdrachten bij de provincie Zuid-Holland.

Eisen


Reageren op deze vacature

Schrijf je in voor onze Apeldoornpool


Algemene inschrijving Apeldoornpool

Bureau voor Overheidscommunicatie is de komende jaren mantelpartij voor de gemeente Apeldoorn als het gaat om de inhuur van interim communicatieprofessionals. Het gaat om opdrachten op junior, medior en senior niveau.

Wil je in de toekomst in aanmerking komen voor een interim opdracht bij de gemeente Apeldoorn, meld je dan aan voor onze 'Apeldoornpool' door hier te reageren!

Functieomschrijving

Deze inschrijving is niet voor een specifieke vacature, maar om je aan te melden voor onze 'Apeldoornpool'. Hierdoor kom je snel in beeld als wij kandidaten zoeken voor interim opdrachten bij de gemeente Apeldoorn.

Eisen


Reageren op deze vacature

Ervaren woordvoerders gezocht!


Woordvoerders algemene inschrijving

Voor uiteenlopende (Rijks)overheidsinstanties zijn wij op zoek naar ervaren woordvoerders: de echte specialisten.

Functieomschrijving


Eisen


Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Zorgcommunicatie


Algemene inschrijving Zorgcommunicatie

Dit is de (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

Functieomschrijving

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

Eisen


Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Overheidscommunicatie


Algemene inschrijving Overheidscommunicatie

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

Functieomschrijving

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

Eisen


Reageren op deze vacature