Strategisch communicatieadviseur gezocht voor Agenda Digitale Overheid


Strategisch communicatieadviseur Agenda Digitale Overheid

Voor het ministerie van BZK zoeken we een strategisch communicatieadviseur Agenda Digitale Overheid voor gemiddeld 24 uur/week. Standplaats Den Haag. Start z.s.m. tot 31 mei 2019 met optie op 2 x 6 maanden verlengen.

Functieomschrijving

Opdrachtgever
Het Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) werkt aan een moderne overheid. 1 overheid die goed werkgeverschap toont, flexibel georganiseerd is en technologie effectief inzet ten behoeve van haar dienstverlening aan de samenleving.

Directie
De directie Informatiesamenleving en Overheid (I&O) van het ministerie van BZK houdt zich bezig met het concretiseren van de visie op de rol van de overheid in de informatiesamenleving. I&O heeft de regie op de interbestuurlijke uitwerking en uitvoering van deze visie daar waar dat de publieke belangen en de maatschappelijke orde in de digitale samenleving dient en zo nodig versterkt.

Project
Op 13 juli jl. heeft staatssecretaris Knops namens het Kabinet de Agenda digitale overheid, samen maken we Nederland DIGIbeter, naar de Tweede Kamer gestuurd (https://www.digitaleoverheid.nl/nldigibeter/ ). De Agenda Digitale Overheid is gebaseerd op de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. NLDIGIbeter is sturend voor wat deze kabinetsperiode wordt gedaan op het gebied van de Digitale Overheid. Agenda digitale overheid bestaat uit tientallen projecten, pilots, onderzoeken en experimenten. Jaarlijks wordt de agenda bijgesteld. Waar kan bestaande (digitale) overheidsdienstverlening beter? Welke technologische toepassingen en innovaties maken meer mogelijk? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen (digitaal vaardig én digitaal minder vaardig) mee kan komen in alle ontwikkelingen? En welke impact hebben technologische toepassingen in de maatschappij?
De directie Informatiesamenleving en Overheid van het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de sturing en uitvoering van de 71 actielijnen uit de Agenda. De actielijnen worden opgepakt en uitgevoerd met partijen binnen en buiten de overheid. Binnen de directie is er een “team Agenda”, dat stuurt op de planning, governance en communicatie.

Voor de communicatie zoeken wij een ervaren strateeg t.b.v. het:
 • opstellen van een meerjarige communicatiestrategie en communicatiejaarplannen;
 • maken en bewaken van communicatieplanningen;
 • sturen op/bewaken van samenhang tussen de verschillende dossiers;
 • (pro-actief) adviseren t.b.v. agendering, samenhang en verbinding (actielijnen, binnen ministerie, interdepartementaal, stakeholders etc.);
 • multidisciplinair samenwerken, onder meer: afstemmen met woordvoering (profileren bewindspersonen), onderzoek (evaluatie en monitoring), betrokken ministeries (samenhang en verbinding in kader van Nederlandse Digitaliseringsstrategie), portefeuillehouders, programmamanagement en directieteam (beleidsdoelen realiseren, gemeenschappelijke ambities in de transitie
 • hooghouden);
 • aansturen van communicatieadviseurs t.b.v. de realisatie van communicatie;
 • aansturen van externe partijen t.b.v. de realisatie van communicatie.

Eisen

 • ruime ervaring in overheidscommunicatie;
 • ervaring met complexe, langlopende programma’s en interdepartementale samenwerking;
 • ervaren in meerdere adviesrollen (interne en externe communicatie, onderzoek, stakeholdermanagement, verandercommunicatie, storytelling, social media etc.);
 • kennis van verander/transitieprocessen;
 • affiniteit met technologie, samenleving en innovatie.

Reageren op deze vacature

Welke communicatieadviseur helpt de rijksoverheid met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen?


Medior communicatieadviseur

Het gaat om een medior communicatieadviseur die bij PIANOo (het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van EZ en K) voor 36 uur/week aan de slag gaat. Standplaats Den Haag. Start z.s.m. tot 31 december 2019.

Functieomschrijving

PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren. Een belangrijk onderwerp daarbij is MVI: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. MVI betekent dat overheden bij het inkopen van producten, diensten of werken ook duurzame en sociale aspecten meenemen. Dit is een belangrijk instrument voor overheden om duurzaamheidsambities te realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van het verminderen van CO2-uitstoot, de transitie naar een circulaire economie en het voorkomen van mensenrechtenschendingen.

Het team
Het MVI-team bestaat uit circa 5 FTE, verdeeld over 7 personen. Elke projectleider heeft minimaal één inhoudelijk thema onder zijn hoede, denk bijvoorbeeld aan circulair inkopen of social return. Voor de uitvoering van onze projecten werken we nauw samen met verschillende beleidsministeries, collega’s binnen RVO en Rijkswaterstaat en externe organisaties als adviesbureaus en maatschappelijke organisaties. Daarnaast werk je in nauwe samenwerking/afstemming met andere communicatiemedewerkers van PIANOo (waaronder de webredactie).

De werkzaamheden
PIANOo is continu bezig met het ontwikkelen van kennis, het delen van kennis en het bouwen van netwerken en partnerships. Zo organiseren we tientallen bijeenkomsten per jaar en publiceren we vele handreikingen, artikelen en tools. Advies over de juiste vorm, timing en boodschap van communicatiemiddelen is hierbij ontzettend belangrijk. Daarom zijn we op zoek naar een goede hands-on communicatieadviseur die onderdeel uitmaakt van het MVI-team en projectleiders helpt bij het realiseren van communicatiemiddelen. De communicatieadviseur pakt de volgende taken op:
 • adviseren van projectleiders over inzet, timing en boodschap van communicatiemiddelen;
 • schrijven en redigeren van onder andere nieuwsberichten, aankondigingen en teksten en deze verspreiden via vakmedia en partners;
 • aansturen van externe partijen voor het maken van deze deelbare kennisproducten (vormgevers, tekstschrijvers, webbouwers etc).

Eisen

Wie zoeken we? Iemand die ervaring heeft met:
 • strategische plannen vertalen naar tactische en operationele communicatiemiddelen;
 • schrijven en redigeren van teksten voor website, social media en vakbladen;
 • organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten en trainingen;
 • pré: kennismanagement;
 • pré: duurzaamheidskennis en/of inkoop.


Gevraagde eigenschappen en competenties:
 • klantgerichtheid;
 • plannen en organiseren;
 • bestuurssensitiviteit;
 • analyseren;
 • samenwerken;
 • netwerken.

Reageren op deze vacature

Schrijf je in voor onze RWS-pool!


Rijkswaterstaat-pool

We zijn de komende jaren weer prefeered supplier voor de Rijksoverheid. Hieronder vallen ook veel opdrachten voor Rijkswaterstaat in heel Nederland.
Ben jij geinteresseerd in opdrachten voor Rijkswaterstaat, geef je dan hier op voor onze RWS-pool!

Functieomschrijving


Eisen


Reageren op deze vacature

Voor Amsterdam zoeken we een communicatieadviseur Afval en Grondstoffen


Communicatieadviseur Afval en Grondstoffen

Het gaat om een medior communicatieadviseur voor 32 - 36 uur/week. Start z.s.m. voor een looptijd van 1 jaar met optie op verlengen.

Functieomschrijving

De gemeente Amsterdam zoekt een ervaren communicatieadviseur (medior) die zich met enthousiasme inzet voor de interne communicatie van het nieuwe organisatieonderdeel Afval en Grondstoffen. Dit vormt samen met Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte en Stadswerken het nieuwe cluster Stadsbeheer. De uitdagingen voor Afval en Grondstoffen liggen vooral in het zorgen voor een schonere stad en in grote ambities wat betreft het verduurzamen van de afvalketen. De gemeente Amsterdam investeert daarvoor onder andere in meer containers (voor gescheiden inzameling) in de buurt, innovatieve inzamelingsvoorzieningen en voorlichting, maar spreekt ook de Amsterdammers aan op hun verantwoordelijkheid, als inwoners van een mooie stad die mooi moet blijven en ter vergroting van de leefbaarheid. De opgaven creëren ook meer ruimte voor innovatie en ideeën voor een effectieve en efficiënte uitvoering.
Belangrijke speerpunten zijn onder andere 24-uurs dienstverlening, centrale roostering en '1 stad 1 dienstverlening' (het harmoniseren van processen). Om deze organisatiedoelen te bereiken is effectieve communicatie met medewerkers en managers van belang, om hen bewust te maken van de ontwikkelingen in de stad en welke organisatorische gevolgen dat voor hun domein heeft. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat een groot aantal medewerkers geen tot weinig toegang heeft tot digitale kanalen.

Werkzaamheden
 • in samenwerking met de senior communicatieadviseur opstellen van de communicatie-aanpak voor de interne 'veranderopgave' van Afval en Grondstoffen;
 • de uitvoering van de communicatie-aanpak;
 • coördinatie van eventuele productie van middelen (in samenwerking met de specialisten van het Communicatiebureau);
 • samenhang bewaken op het gebied van communicatie, samen met andere betrokken partijen binnen de gemeente (stakeholdersmanagement).

Eisen

 • je bent in het bezit van een erkende HBO/WO-opleiding;
 • je hebt als medior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met interne communicatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie;
 • je hebt als medior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met stakeholdersmanagement bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie;
 • je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

Functiewensen
 • je hebt als medior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met organisatorische veranderopgaven;
 • je hebt als medior communicatieadviseur aantoonbare ervaring binnen het afvaldomein;
 • je hebt als medior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met storytelling.

Reageren op deze vacature

Voor het RIVM zoeken we een senior adviseur corporate communicatie


Senior adviseur corporate communicatie

Het gaat om een opdracht van 36 uur/week voor een lange periode: februari 2019 - februari 2020 met een optie op 3 x 6 maanden verlengen.

Functieomschrijving

De Stafeenheid Communicatie & Documentaire informatievoorziening (C&D) bestaat tijdelijk uit drie afdelingen: Corporate Communicatie, Programma’s en Projecten, Documentaire Informatievoorziening. Externe en interne ontwikkelingen vragen om een doorontwikkeling van de Stafeenheid.

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een ervaren interne communicatieadviseur die onze ambities en de interne organisatie met elkaar kan verbinden.
Profiel
Door een goede afstemming tussen in- en externe communicatie zorg jij – als ervaren communicatieadviseur – voor een consistente en effectieve boodschap naar verschillen-de doelgroepen. Je focus ligt op interne communicatie. Je bent een verbinder door middel van communicatie en houdt van aanpakken. Je inspireert, informeert en betrekt collega’s bij de corporate missie ‘samen op de bres voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving’. Strategische kaders vertaal je naar de dagelijkse werkomgeving van RIVM-ers en corporate identiteit. Je bent pragmatisch, proactief en initiatiefrijk. Je bent sterk in het adviseren/faciliteren van de opdrachtgevers op een klantgerichte en proactieve manier. Je kunt snel schakelen en hebt gevoel voor zaken die spelen op alle niveaus binnen de organisatie. Je voelt je prettig bij flexibele inzet op verschillende adviesaanvragen.

We zoeken iemand met:
Lef en durf - Overtuigingskracht - Verbindingskracht - Veranderbereidheid - Humor.

Taken
 • je vertaalt onze organisatie- en merkstrategie door naar een effectieve interne communicatiestrategie;
 • je ontwikkelt en verbetert onze interne communicatiemiddelen, -kanalen en events; een van je eerste projecten is het evalueren en doorontwikkelen van het RIVM intra-net;
 • je kent de interne informatiebehoefte van de organisatie en weet deze te vertalen naar een heldere, duidelijke en gestructureerde aanpak op de interne communicatiemiddelen;
 • je initieert, adviseert en ondersteunt waar nodig bij interne communicatieprojecten.

Eisen

 • je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring als communicatieadviseur;
 • je beschikt over een afgeronde HBO-of WO diploma op het gebied van communicatie;
 • je hebt brede kennis van tactische en strategische inzet van digitale communicatie binnen organisaties;
 • je voelt je thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving en hebt ervaring met politiek- maatschappelijke verhoudingen;
 • je hebt brede kennis van tactische en strategische inzet van digitale communicatie en positionering.


Competenties
Analyseren – Overtuigingskracht – Netwerken – Omgevingsbewustzijn - Plannen en Organiseren – Creativiteit.
Reageren op deze vacature

Voor het project Duinpolderweg zoeken we een senior communicatieadviseur


Senior communicatieadviseur Duinpolderweg

De provincie Zuid-Holland zoekt voor het project Duinpolderweg voor heel 2019 een senior communicatieadviseur. Het gaat om 8-16 uur/week en in piektijden wellicht 24 uur.

Functieomschrijving

Als senior communicatieadviseur ga je aan de slag voor de het project Duinpolderweg. De hoofddoelstelling van het project Duinpolderweg is de aanpak van bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in de Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer. Dit in de grensstreek van Noord- en Zuid-Holland. Hierbij zijn bestuurlijk drie gemeentes, twee vervoersregio’s en twee provincies betrokken. Op de achtergrond kijken Rijkswaterstaat en een aantal aangrenzende gemeenten mee. De trekkersrol van het project in de planuitwerkingsfase (verder uitwerken schetsontwerp naar voorontwerp), opstellen Milieu Effect Rapportage en voorbereiden Ruimtelijke Ordening (RO)) is in handen van Noord-Holland.
Beide provincies werken, in dit zeer politieke dossier, samen aan gelijkluidende besluitvorming en communicatie, die maximaal wordt afgestemd met de overige stakeholders. Voor Zuid-Holland heb jij de kennis en kwaliteit bij het opzetten en uitvoeren van de communicatiestrategie en de inhoud van de communicatieplannen. Doel van de communicatie is om bij te dragen aan de doelstellingen van het project in lijn met de algemene communicatie van de provincie Zuid-Holland.
Draagvlak en transparantie zijn daarbij cruciaal. Je werkt nauw samen met de projectleider- en de omgevingsmanager van Zuid-Holland. Je werkt vanuit het Duinpolderwegteam Zuid-Holland en onderhoudt daarbij een nauwe relatie met bureau Corporate Communicatie van de afdeling Communicatie om te borgen dat je communicatielijn blijft aangesloten op de corporate communicatiestrategie. Verder werk je nauw samen met de communicatiecollega’s van Noord-Holland en van de gemeenten in de grensstreek. De standplaats is Den Haag, sommige overleggen zijn in Haarlem.

Eisen

 • je hebt een WO/HBO opleiding tot communicatieadviseur afgerond;
 • je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring, ook met projectmatig werken;
 • je hebt affiniteit/ervaring op het gebied van Verkeer en Vervoer in combinatie met participatietrajecten;
 • je bent een denker én doener, analytisch sterk én klantgericht;
 • je beschikt over een vlotte pen voor bijvoorbeeld (nieuws)berichten en presentaties, alsmede de productie van communicatiemiddelen;
 • je hebt ervaring met werken in teamverband;
 • je beschikt over aantoonbare politiek-bestuurlijke en organisatiesensitiviteit;
 • je kan management en projectleiders overtuigend adviseren, zowel inhoudelijk als strategisch;
 • je kan een vertaling maken van strategie, naar tactiek naar praktijk;
 • je hebt ervaring met werken in teamverband alsmede met meerdere stakeholders;
 • je hebt ervaring in contacten met de pers;
 • je bent een stevige persoonlijkheid, flexibel en heeft een voorbeeldfunctie;
 • je kan communicatieactiviteiten regisseren en afstemmen met partners/stakeholders, in- en extern.

Reageren op deze vacature

Welke enthousiaste consultant/recruiter komt het team Bureau voor Overheidscommunicatie versterken?


Consultant - recruiter

Ter versterking van ons eigen team zoeken we een enthousiaste consultant/recruiter voor minimaal 4 dagen/week. Start zo snel mogelijk.

Functieomschrijving

De werkzaamheden zijn divers. Je voert intakegesprekken met kandidaten. Je gaat naar opdrachtgevers voor het voeren van evaluatiegesprekken met en over geplaatste kandidaten. En ook het matchen is een belangrijke taak: bij een uitvraag zoeken naar passende kandidaten in ons zeer ruime bestand, en daar buiten. Daarna de voordracht, samen met de kandidaat in orde maken: hoe komt de kandidaat zo goed mogelijk tot zijn/haar recht bij een opdrachtgever?
We zoeken iemand die graag meedenkt over nieuwe ontwikkelingen voor ons bureau, kansen ziet en die ook benoemt; initiatief neemt.

Backoffice zijn we een klein en super gemotiveerd team. Het is belangrijk dat je altijd bereid bent werk van je collega's over te nemen, elkaar te helpen, te sparren met elkaar en samen de klus te klaren. We zijn geen concurrenten van elkaar, maar een hecht team.

Eisen

 • je hebt ervaring als communicatieadviseur (het liefst in de non-profit);
 • je weet je in te leven in de ander en hebt de vaardigheid om oprechte, goede gesprekken te voeren met kandidaten en opdrachtgevers;
 • je weet 'de vraag achter de vraag' te achterhalen;
 • je vindt er genoegen in om 'de juiste match' te maken;
 • je kunt goed tegen deadlines en de stress die daar soms bij komt kijken;
 • je houdt van hard werken in een uitstekende sfeer;
 • je bent 4 - 5 dagen/week inzetbaar.
  Reageren op deze vacature

Voor gemeente in Midden Nederland zoeken we een communicatieadviseur in vaste dienst


Communicatieadviseur

Het gaat om een stevige medior/beginnend senior communicatieadviseur die begin januari kan starten voor een dienstverband van 36 uur/week.

Functieomschrijving

Wil jij graag antwoord geven op vragen die er in onze gemeente leven, informatie delen die voorziet in een behoefte én informatie ophalen die bijdraagt aan beleidsontwikkeling? Dan ben jij misschien onze nieuwe collega: communicatieadviseur binnen het team HRM & Communicatie.
Als communicatieadviseur adviseer je bestuurs- en directieleden en collega’s uit vakteams binnen onze organisatie. In de uitvoering werk je nauw samen met de collega’s uit het team Communicatie (1 strategisch adviseur, 2 adviseurs, 1,5 medewerker (per 2019 2 medewerkers) en 1 webmaster.

Organisatie
Onze is organisatie continu in beweging en veel biedt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden, professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Eisen

Wij zijn op zoek naar een collega die beschikt over de volgende competenties en vaardigheden:
 • je richt je op de behoefte van je klanten (zowel in- als extern);
 • je bent creatief;
 • je bent een samenwerker;
 • je bent een doener/pragmatisch;
 • je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit;
 • je bent flexibel en stressbestendig.


Wat heb je verder in huis?
Je hebt een opleiding op HBO/WO-niveau en beschikt over adviesvaardigen op tactisch/strategisch niveau. Verder heb je ervaring in participatietrajecten en projecten op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Openbare Ruimte. In geval van een crisis of ramp ben je in staat om binnen de regionale crisisorganisatie op te treden en indien nodig bereid een opleiding daartoe te volgen.
Reageren op deze vacature

Voor een dienstverband bij de gemeente Den Helder zoeken we een communicatieadviseur


Communicatieadviseur

De gemeente Den Helder zoekt een communicatieadviseur voor een dienstverband van 36 uur/week (schaal 10).

Functieomschrijving

Als communicatieadviseur (functietypering Adviseur B) help je te zorgen dat raadsleden, inwoners en medewerkers de bedoeling van het beleid en de uitvoering ervan begrijpen en dat ze zich serieus genomen voelen. Je neemt verantwoordelijkheid voor duidelijkheid.Je werkt voor verschillende afdelingen en bent het eerste aanspreekpunt voor afdelingshoofden, teamleiders en medewerkers. Daarnaast maak je deel uit van verschillende projectgroepen. Naast je strategische en adviserende rol heb je een hands-on-mentaliteit. Je bent gewend snel te schakelen tussen advies en uitvoering. Den Helder zoekt een doortastende, creatieve en proactieve adviseur. Iemand die kansen ziet maar ook valkuilen in de (interne en externe) communicatie. Je hebt strategisch inzicht en bent omgevingssensitief. Je hebt een vlotte pen en oog voor beeldregie. Werken op de woensdag is geen probleem. Je neemt je verantwoordelijkheid voor het goed uitvoeren van je taken en voor het boeken van resultaat. In de lokale crisisorganisatie heb je een rol, je hebt gemiddeld één keer in de zes weken een week piketdienst.

Achtergrond
Den Helder werkt met vertrouwen, lef en trots. De gemeente Den Helder werkt samen met de inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners aan de toekomst van de stad. Ze stellen zich dienstbaar op en zijn er voor haar inwoners. Zij gaan in gesprek met inwoners om te horen wat er leeft en hen te helpen bij het beantwoorden van hun vraag. Zij willen niet alleen vanuit het stadhuis bedenken wat goed is voor haar inwoners en de stad. De medewerkers van de gemeente Den Helder voelen zich thuis bij deze manier van werken. Zij werken samen op basis van vertrouwen, hebben een proactieve houding en nemen verantwoordelijkheid. De medewerkers krijgen ruimte om samen met inwoners problemen op te lossen. De medewerkers hebben voldoende kennis, vaardigheden en lef om te doen wat past bij de behoefte van de inwoners. Zij zetten talenten en passies in om resultaten te behalen. Ze staan open voor veranderingen, zijn leergierig en in staat om over grenzen heen te kijken. De gemeente Den Helder geeft medewerkers de gelegenheid en middelen om hun werk goed te kunnen doen. En dat in een prachtige stad op een toplocatie waar ze trots op zijn. De unieke ligging, met aan drie zijden van de stad zee, zie je terug in de historie van de stad: het oude walvisjagersdorp Huisduinen, de voormalige rijkswerf Willemsoord, de Napoleontische Stelling.

Het team
Het team Communicatie & Bestuurszaken (21 medewerkers) is onderdeel van de Concernstaf. Zij (communicatieadviseurs, bestuursadviseurs, juridisch adviseurs en de collega’s van kabinetszaken) werken dicht op het college en de directie vanuit een hechte vertrouwensrelatie.

Wat biedt de gemeente Den Helder?
Een uitdagende functie die jou inspireert om je talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. Je werkt samen met collega's die hart hebben voor hun vak en in een informele sfeer met elkaar samenwerken. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je bij een dienstverband van 36 uur een salaris van maximaal € 4.095 bruto per maand (functieschaal 10). Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van jouw salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Eisen

 • je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau, en je hebt relevante communicatie opleidingen gevolgd;
 • je hebt aantoonbaar minimaal drie jaar werkervaring als communicatieadviseur binnen een overheidsorganisatie, ervaring bij een gemeente is een pré;
 • je analyseert scherp en je kan issues vertalen in een heldere communicatieaanpak;
 • je bent een strategische denker, maar ook een snelle doener;
 • je bent digitaal vaardig en hebt een uitstekende pen;
 • je krijgt zaken op een natuurlijke manier voor elkaar en bent een doorzetter, zonder daarbij de relatie met anderen uit het oog te verliezen;
 • je bent energiek, enthousiast, integer en loyaal aan je team en de organisatie.

Reageren op deze vacature

Meld je aan voor onze provincie Zuid-Hollandpool!


Algemene inschrijving provincie Zuid-Hollandpool

Met onze partners SchaalX en Communicatiemensen zijn we als Partners in Communicatie een van de mantelpartijen voor de provincie Zuid-Holland voor de inhuur van interim communicatieprofessionals, op junior, medior en senior niveau.

Ben je geinteresserd in interim communicatie-opdrachten bij de provincie Zuid-Holland, schrijf je dan hier in bij onze 'provincie Zuid-Hollandpool'!

Functieomschrijving

Deze inschrijving is niet voor een specifieke vacature, maar om je aan te melden voor onze 'provincie Zuid-Hollandpool'. Hierdoor kom je snel in beeld als wij kandidaten zoeken voor interim opdrachten bij de provincie Zuid-Holland.

Eisen


Reageren op deze vacature

Schrijf je in voor onze Apeldoornpool


Algemene inschrijving Apeldoornpool

Bureau voor Overheidscommunicatie is de komende jaren mantelpartij voor de gemeente Apeldoorn als het gaat om de inhuur van interim communicatieprofessionals. Het gaat om opdrachten op junior, medior en senior niveau.

Wil je in de toekomst in aanmerking komen voor een interim opdracht bij de gemeente Apeldoorn, meld je dan aan voor onze 'Apeldoornpool' door hier te reageren!

Functieomschrijving

Deze inschrijving is niet voor een specifieke vacature, maar om je aan te melden voor onze 'Apeldoornpool'. Hierdoor kom je snel in beeld als wij kandidaten zoeken voor interim opdrachten bij de gemeente Apeldoorn.

Eisen


Reageren op deze vacature

Ervaren woordvoerders gezocht!


Woordvoerders algemene inschrijving

Voor uiteenlopende (Rijks)overheidsinstanties zijn wij op zoek naar ervaren woordvoerders: de echte specialisten.

Functieomschrijving


Eisen


Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Zorgcommunicatie


Algemene inschrijving Zorgcommunicatie

Dit is de (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

Functieomschrijving

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

Eisen


Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Overheidscommunicatie


Algemene inschrijving Overheidscommunicatie

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

Functieomschrijving

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

Eisen


Reageren op deze vacature