Welke communicatieadviseur wil de externe optredens van de minister LNV voorbereiden?


Adviseur externe betrekkingen

We zoeken voor het ministerie van LNV een interim adviseur externe betrekkingen. Looptijd van 1 augustus - 31 oktober, met optie op verlengen. 32 - 36 uur/week.

Functieomschrijving

Als adviseur externe optredens en werkbezoeken is het aan jou de taak om binnenkomende uitnodigingen te beoordelen. Dat doe je samen met beleidsdirecties, woordvoerders en communicatieadviseurs. Vervolgens regel je het werkbezoek of optreden van A tot Z met externe organisaties en zorg je ervoor dat alles soepel verloopt. Dat lukt je door strakke regie op de organisatie te houden met gevoel voor onderlinge verstandhoudingen.

Aanleiding van de opdracht
Gedurende de werving van een vaste kandidaat voor de functie is er communicatiecapaci-teit nodig. Je werkt samen met één andere adviseur externe betrekkingen.

Beoogde resultaten
 • regelen en verzorgen van goede begeleiding van externe optredens van de minister van LNV;
 • organiseren van bijvoorbeeld bijeenkomsten samen met stakeholders, bezoeken aan boerenbedrijven, of een speech (niet zelf schrijven, maar organiseren dat er een speech komt) bij de opening van een landbouwbeurs.


Rol kandidaat
 • het regelen en organiseren van werkbezoeken, evenementen;
 • creatief meedenken over de werkbezoeken en externe optredens.

Eisen

Gevraagde specifieke kennis, ervaring en competenties
 • kennis en verstand van advisering over waar wel en waar niet op te treden;
 • goed in begeleiding van hooggeplaatste personen die onder druk hun werkzaamheden verrichten.
 • gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • je weet wat wel en niet werkt voor organisaties, media en publiek;
 • stressbestendig;
 • accuraat.

Reageren op deze vacature

Senior communicatieadviseur voor Europees project op gebied van water


Senior communicatieadviseur FRAMES

Voor de provincie Zuid-Holland zijn we op zoek naar een senior communicatieadviseur voor het Europese Interreg project FRAMES. Voor gemiddeld 16 uur/week, van 1 september 2018 tot 1 maart 2020, standplaats Den Haag. Voertaal: Engels.

Functieomschrijving

FRAMES is een Europees Interreg project waarin overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties uit Groot-Brittannië, België, Duitsland, Denemarken en Nederland samenwerking om de gevolgen van een overstroming in laaggelegen gebieden te beperken. De provincie Zuid-Holland is projectleider (Leadpartner). De Leadpartner is de schakel tussen het Europese programma secretariaat en de deelnemende partners. De Leadpartner is verantwoordelijk voor o.a. het programma management, monitoring van de voortgang, verantwoording naar het Europese programma secretariaat, opstellen en indienen van halfjaarlijkse activiteiten en financiële rapportages, risicomanagement en het verzorgen van de communicatie binnen het project en naar stakeholders buiten het project.

Communicatiedoelen
De overall communicatie doelen (waar alle partners gezamenlijk aan bijdragen) zijn:
 • stakeholders betrekken bij de uitvoering van de pilots om het concept van Meerlaagse Veiligheid te testen;
 • integratie van veiligheid (preventie) en ‘resilience’ maatregelen door Frames resultaten te dissemineren bij autoriteiten en belanghebbende stakeholders;
 • de toepassing en implementatie van het concept Meerlaagse Veiligheid bevorderen bij autoriteiten en belanghebbende stakeholders door handleidingen en ‘tools’ te ontwikkelen.

Om deze doelen te bereiken heeft de Leadpartner de verantwoordelijkheid voor de volgende specifieke activiteiten:
 • samenstellen van een regionale analyse om de doelgroepen en stakeholders van MLV te identificeren (in samenwerking met de partners);
 • samenstellen van een brochure of ander soort ‘tool’ om het concept van Meerlaagse Veiligheid duidelijk te maken aan beleidsmakers en het grote publiek.

Taken
 • de projectleider gevraagd en ongevraagd adviseren bij de uitvoering van FRAMES, met de focus op het behalen van de communicatiedoelen en disseminatie activiteiten;
 • bevorderen van de transnationale samenwerking tussen de FRAMES partners onderling;
 • informatie verzamelen voor halfjaarlijkse monitorrapportage;
 • signaleren van media/nieuwsmomenten voor FRAMES en publiceren van berichten op de FRAMES website;
 • communicatie-ondersteuning bij de voorbereiding van partnerbijeenkomsten en stakeholdersbijeenkomsten (Midterm en Eindconferentie);
 • verzamelen van informatie bij de projectpartners als inbreng voor de halfjaarlijkse voortgangsrapportages.

Over het FRAMES project
FRAMES beoogt om de gevolgen van overstromingen en wateroverlast te verminderen door toepassing van meerlaagse veiligheid. Volgens dit concept wordt (naast de preventieve waterveiligheidsmaatregelen) ook gekeken naar maatregelen om de gevolgen van een overstroming te verkleinen. Hierbij worden in het project de volgende werkpakketten onderscheiden:
 1. Sociale weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners vergroten (flood resilient communities)
 2. Weerbaarheid van fysieke infrastructuur vergroten (flood resilient areas)
 3. Aanbevelingen doen om de hersteltijd na een overstroming te verkleinen en de responscapaciteit van overheden te vergroten (increased response capacity)

Lokale overheden en stakeholders worden hier direct bij betrokken via 13 pilotprojecten. De resultaten moeten leiden tot aanbevelingen voor beleid van lokale, regionale, nationa-le en internationale overheden en instanties. FRAMES is op 1 oktober 2016 van start gegaan en eindigt op 31 januari 2020. Momenteel wordt een financiële mid-term review uitgevoerd. In 2018 moet tevens een midterm bijeenkomst/conferentie worden gehouden waarbij externe stakeholders worden betrokken. De FRAMES partners komen twee keer per jaar plenair bij elkaar om de voorgang te bespreken en één van de pilots te bezoeken. Een beschrijving van de algemene doelen van Frames, de deelnemende partners en de pilotgebieden is te vinden op: http://www.northsearegion.eu/frames

Eisen

De provincie is op zoek naar een ervaren communicatieprofessional die meewerkt om de communicatiedoelen van FRAMES te realiseren en als rechterhand van de projectleider gevraagd en ongevraagd adviseert. Hierbij is sprake van een 1 op 1 relatie en intensieve samenwerking. De communicatieadviseur zal in de dagelijkse uitvoering nauw samenwerken met de FRAMES projectleider, collega’s van de afdeling Communicatie en met de contactpersonen van de FRAMES partners. Een deel van de partners heeft een communicatie adviseur aan het project gekoppeld maar bij sommige partners vervult de projectleider deze rol. De voertaal in het project is Engels.

Competenties
 • professioneel werken op WO/HBO niveau;
 • je weet snel je weg te vinden in een complexe werkomgeving, je bent een netwerker, schakelt makkelijk met verschillende lagen in de organisatie en hebt een uitstekende schrijfvaardigheid;
 • bij voorkeur ervaring met Europese projecten en voelt zich betrokken bij klimaatverandering en waterveiligheid;
 • je kunt management en projectleiders overtuigend adviseren, zowel inhoudelijk als strategisch;
 • je bent analytisch sterk en kunt de vertaling maken van strategie, naar tactiek, naar praktijk;
 • een wederzijdse klik met de projectleider is van groot belang. Hieronder wordt ver-staan: een kandidaat met een goed gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke belangenafweging, enthousiast en actieve houding;
 • voelt zich betrokken bij onderwerpen klimaatadaptatie en waterveiligheid;
 • geen ‘uurtje factuurtje’ mentaliteit.

Reageren op deze vacature

Senior communicatieadviseur met ervaring in complexe organisatieveranderingstrajecten


senior communicatieadviseur programma USB

Voor Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie, zoeken we een senior communicatieadviseur met ervaring in complexe organisatieveranderingstrajecten, voor 20 uur/week, van september tot eind van dit jaar (met optie op verlenging), standplaats Den Haag.

Functieomschrijving

In aanloop naar de implementatie van de wet USB per 1 januari 2020 bereidt het programma USB-DJI de organisatie voor op de veranderingen als gevolg van de wet. Communicatie neemt een belangrijke plek in het programma in. Met de focus op:
 • Opstellen en uitvoeren communicatie-aanpak in lijn met het implementatieplan.
 • Opstellen en uitvoeren van (in- en externe) stakeholderkalender: wie ontvangt wat en wanneer?
 • Informatiebijeenkomsten organiseren voor stakeholders met als doel voorbereiden op de veranderingen, zodat zij weten wat het voor het werk in de inrichting betekent.

  Kwalifiacties
  Daarom zoekt Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor het programma USB een senior communicatieadviseur die:
  • ruime ervaring heeft met werken in projectverband en met de communicatie over programma- en projectdoelstellingen naar de verschillende stakeholders (van strategisch tot aan operationeel);
  • in staat is organisatie- en in het verlengde daarvan programmadoelstellingen te vertalen naar een heldere communicatie-aanpak met daaruit voortkomende middelen op maat voor de diverse stakeholders;
  • in staat is om snel te schakelen en inzetbaar op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau;
  • goed ontwikkelde adviesvaardigheden heeft én sterk is in het geven van uitvoering daarvan;
  • ervaren is in het aansturen van externe communicatieadviesbureaus en het vertalen van plannen en ideeën naar concrete en scherpe briefings (maatwerk) voor de betrokken stakeholders;
  • ruime ervaring heeft in (o.a. aansturing) ontwikkeling van middelen als: animatie, customer journeys, infographics, persona’s, magazines, presentatie, FAQ’s, QRC, poster, nieuwsbrief, intranet, brieven, etc.

  Competenties
  De ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties:
  • daadkrachtig, proactief en oplossingsgericht (‘getting things done’);
  • creatief en wendbaar;
  • prioriteiten stellen, planmatig en gestructureerd werken;
  • goed en snel de weg vinden in complexe omgevingen;
  • politiek bewust en organisatie-sensitief;
  • zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
  • teamspeler.

  Eisen

  Functie-eisen
  • Afgeronde HBO-opleiding communicatie of een gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring.
  • Minimaal zeven jaar relevante werkervaring als communicatieadviseur in het vakgebied (project)communicatie binnen de rijksoverheid (bij voorkeur binnen Justitie en Veiligheid).
  • Ervaring met werken in complexe organisatieveranderingstrajecten in een politiek/bestuurlijke omgeving. Kent de dynamiek.
  • Inzetbaar op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

  Reageren op deze vacature

Ervaren woordvoerders gezocht!


Woordvoerders algemene inschrijving

Voor uiteenlopende (Rijks)overheidsinstanties zijn wij op zoek naar ervaren woordvoerders: de echte specialisten.

Functieomschrijving


Eisen


Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Zorgcommunicatie


Algemene inschrijving Zorgcommunicatie

Dit is de (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

Functieomschrijving

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

Eisen


Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Overheidscommunicatie


Algemene inschrijving Overheidscommunicatie

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

Functieomschrijving

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

Eisen


Reageren op deze vacature