Communicatieadviseur bij Waterschap Vallei en Veluwe


Communicatieadviseur project De Waterfabriek Wilp

Voor het project De Waterfabriek Wilp zoeken wij een communicatieadviseur (20 uur per week). Je gaat aan de slag met tactische en operationele activiteiten, zoals het schrijven van teksten, het maken van middelen en het organiseren van evenementen. Je start zo snel mogelijk t/m 31 december 2020. Standplaats: Apeldoorn.

Functieomschrijving

Als communicatieadviseur ga je werken aan het project Waterfabriek Wilp. De Waterfabriek is een voorbeeldproject voor het waterschap. De Waterfabriek is uniek in zijn soort:
 • ze zuiveren het rioolwater met minimaal chemicaliënverbruik;
 • ze winnen alle mogelijke grondstoffen uit het rioolwater zoals cellulose, ammonium en fosfaat en zetten deze met partners circulair in;
 • ze bouwen geen extra capaciteit voor de opvang van ‘schoon’ regenwater. Bij de Waterfabriek leggen ze een natuurlijk helofytenfilter aan waarin het regenwater wordt opgevangen en op natuurlijke wijze wordt gefilterd;
 • met het opgevangen water voeden ze een beek die doorgaans geen doorstroming heeft. Een belangrijke ontwikkeling gezien de klimaatveranderingen met langere perioden van droogte.
Het project zit in de opstartfase. In 2020 is een aantal grote communicatieactiviteiten gepland. In 2023 moet het project worden opgeleverd. Tussentijds zijn er nog go-no go momenten gepland.

De Europese Unie hecht veel belang aan innovatieve projecten. Daarom ontvangt de Waterfabriek, als onderdeel van LIFE Water Factory, financiële steun uit het LIFE-programma van de Europese Unie. Een breed pallet aan communicatiemiddelen is voorwaarde voor de subsidievoorwaarden.

Lees meer over het project De Waterfabriek Wilp.

Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor tactische en operationele communicatie t.b.v. het project Waterfabriek Wilp. Daaronder valt het schrijven van teksten, het maken van communicatieproducties en het organiseren van evenementen. Je werkt nauw samen met de vaste communicatieadviseur.

Eisen

 • Je hebt een hbo-diploma in een relevante richting;
 • je hebt minimaal 3 jaar werkervaring;
 • je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • je hebt ervaring met een vergelijkbaar project in een vergelijkbare omgeving;
 • je hebt kennis van en ervaring met overheidscommunicatie;
 • je beschikt over de volgende competenties: resultaatgericht, proactief, zelfstandig en creatief.

Solliciteren
Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan vóór woensdag 29 januari 14:00 uur op deze vacature!

Graag ontvangen we je meest recente CV en je motivatie voor de opdracht en opdrachtgever.
Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur bij ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Senior communicatieadviseur implementatie wet Langdurige Zorg

Voor de implementatie van de wet Langdurige Zorg, zoeken wij een senior communicatieadviseur (10 uur per week). Je draagt bij aan de strategie om het beleid en het campagnewerk bij de juiste doelgroep en stakeholders te krijgen. Je start uiterlijk 10 februari gedurende een periode van 5 maanden (met optie tot verlenging). Standplaats: Den Haag.

Functieomschrijving

De directie Langdurige zorg (DLZ) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleidslijnen binnen de langdurige zorg en de uitvoering van de wet langdurige zorg (Wlz). Met ingang van 1 januari 2020 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden, namelijk dat mensen met een psychische stoornis ook toegang kunnen krijgen tot de Wlz. De indicaties hiervoor zullen dit jaar plaatsvinden. De zorg zal ingaan per 1 januari 2021. De implementatie van deze wet wordt gecoördineerd door de directie LZ, in samenwerking met o.a. landelijke partijen zoals Zorgverzekeraars Nederland, het CIZ, NZa, branche-, beroeps- en cliëntorganisaties.

Werkzaamheden
De communicatie rondom het implementatietraject ligt bij VWS. Daarbij is behoefte aan een communicatieadviseur die op de hoogte is van de inhoudelijke aspecten van het onderwerp. Ook moet de communicatieadviseur het implementatieteam adviseren over te maken producten (informatiekaarten voor cliënten, professionals) en uitzetten van strategische stappen. De doelgroep bestaat uit professionals, stakeholders en cliënten, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de juiste zorg en informatie aan cliënten. Aan de directie LZ de taak deze groepen zo goed mogelijk te informeren over alle veranderingen die dit jaar en de komende jaren gaan plaatsvinden.

Aan jou wordt gevraagd om een bijdrage te leveren aan de communicatie vanuit VWS op het specifiek domein toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis. Als (senior-)adviseur draag je bij aan de strategie om het beleid en het campagnewerk over het voetlicht te krijgen bij relevante doelgroepen en stakeholders.

Met je collega’s bij de directie LZ bepaal je de communicatieaanpak op het bovengenoemde thema. Om succesvol te zijn, luister je ook goed naar wat mensen in de praktijk beweegt en benut je die inzichten in ons werk. Bovendien bewaak jij de rode draad in het verhaal van VWS, en zorg je ervoor dat er voldoende actie komt. Ook zorg je ervoor dat de uitgewerkte aanpakken consistent uitgevoerd worden en tot resultaten leiden. Je bent dus zowel strategisch onderlegd, als in de uitvoering sterk. Je werkt in een team van beleidsmedewerkers VWS en externe partijen.

Eisen

 • Je hebt aantoonbare hbo of wo werk- en denkniveau;
 • je hebt ervaring met beleidscommunicatie en met het werken aan een resultaatgerichte communicatieaanpak;
 • je hebt ervaring in een vergelijkbare rol binnen de rijksoverheid, bij relevante (branche-) organisaties of bij een communicatieadviesbureau, waarbij inhoudelijke kennis van het onderwerp een must is;
 • je hebt ervaring met en kennis van Wlz en het onderwerp toegang tot de Wlz;
 • je hebt kennis van programma's binnen de Rijksoverheid en het verspreiden van communicatie hierover;
 • je bent in staat mensen en partijen te verbinden;
 • je hebt uitstekende schriftelijke en mondelingen uitdrukkingsvaardigheden;
 • je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en overtuigingskracht;
 • je bent stressbestendigd, samenwerkingsgericht en resultaatgericht.

Solliciteren
Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan vóór vrijdag 24 januari 12:00 uur op deze vacature!

Graag ontvangen we je meest recente CV en je motivatie voor de opdracht en opdrachtgever.
Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur bij gemeente Amsterdam


Medior communicatieadviseur Economische Zaken en Kunst en Cultuur

Voor de gemeente Amsterdam zoeken we een medior communicatieadviseur (28 uur per week). Het gaat om een brede functie waarbij je overzicht aanbrengt voor communicatieactiviteiten, bijdraagt aan de persbenadering en zorgt voor interne communicatie. Je start zo snel mogelijk t/m 1 juli 2020 (met optie tot verlenging). Standplaats: Amsterdam.

Functieomschrijving

Voor Economische zaken en Kunst & Cultuur zoekt gemeente Amsterdam een medior communicatieadviseur. Economische Zaken (EZ) werkt aan een sterke economie die internationaal concurrerend is en die welvaart en werkgelegenheid creëert voor de hele Metropoolregio Amsterdam (MRA). EZ doet dit onder andere door de voorwaarden te scheppen voor een sterk (inter)nationaal vestigingsklimaat. Daarnaast doet EZ dit door de kenniseconomie in de MRA te stimuleren en door de groei van de stad in goede banen te leiden.

Afdeling Strategie en Ontwikkeling (S&O)
De afdeling Strategie en Ontwikkeling draagt bij aan de economische ontwikkeling van de MRA regio. Dit doet de afdeling door lange termijnstrategieën te ontwikkelen voor het toekomstbestendig houden van de economie en door het verdienvermogen te vergroten. Bijvoorbeeld op het terrein van kennis & innovatie, verbetering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, versterken van het startup ecosysteem en sociaal ondernemerschap en de omgang met (uitdagingen van) de platformeconomie.

Voor de huidige bestuursperiode heeft het college extra geld toegekend voor het versterken van de economische structuur en arbeidsmarkt. Met dit budget van ruim €30 miljoen worden nieuwe programma's en projecten ontwikkeld die bijdragen aan een sterke economie in de MRA. Bij het ontwikkelen van deze nieuwe activiteiten zal communicatie van het begin af aan worden betrokken.

Werkzaamheden
 • Je participeert in projecten en adviseert over de communicatie;
 • je brengt overzicht in de communicatieactiviteiten;
 • je zoekt de samenwerking met communicatieadviseurs van de partners;
 • je maakt een stakeholdersanalyse en draagt zorg voor stakeholdersmanagement;
 • je stelt communicatieplannen op die in lijn zijn met de stakeholdersanalyses, i.s.m. andere betrokken organisaties;
 • je draagt bij aan persbenadering (actief en reactief) i.s.m. met betrokken woordvoerder;
 • je (mede) initieert en faciliteert factor C bijeenkomsten;
 • je produceert communicatieproducten en regisseert communicatietrajecten;
 • je zorgt voor interne communicatie over de activiteiten van S&O;
 • je deelt regelmatig updates via TamTam.

Eisen

 • Je beschikt minimaal over HBO/WO werk- en denkniveau;
 • je hebt als medior communicatieadviseur aantoonbare ervaring bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie;
 • je hebt als medior communicatieadviseur aantoonbare ervaring binnen een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • je hebt als medior adviseur aantoonbare ervaring met online communicatie/ social media / webcare;
 • je hebt als medior adviseur aantoonbare ervaring met perscontacten en woordvoering;
 • je hebt als medior adviseur aantoonbare ervaring met story telling;
 • je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • je levert minimaal 1 relevante referentie aan, pas na een eventueel gesprek en na afstemming met jou kan de opdrachtgever besluiten om contact op te nemen. De referent dient op de hoogte te zijn.
 • je hebt bij voorkeur aantoonbare kennis van of ervaring met Factor C;
 • je hebt bij voorkeur kennis van of ervaring met webcare en bijvoorbeeld de een of meerdere van de volgende systemen: Coosto, Newsdesk en Hootsuite;
 • je beschikt over de volgende competenties: hands on, flexibel, verbindend, doortastend, samenwerkingsgericht en politiek-bestuurlijk sensitief.
Solliciteren
Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan vóór donderdag 23 januari 15:00 uur op deze vacature!

Graag ontvangen we je meest recente CV en je motivatie voor zowel de opdracht als opdrachtgever.
Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


Medior communicatieadviseur Team Innovatie

Voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zoeken wij een medior communicatieadviseur bij het team Innovatie (24 - 32 uur per week). Je houdt je bezig met communicatieadvies en het in gang zetten van de uitvoering daarvan voor een aantal innovatieregelingen. Je start zo snel mogelijk gedurende een periode van 5 maanden (met optie tot verlenging). Standplaats: Den Haag (en soms Utrecht).

Functieomschrijving

Nederland scoort met innovatie, van kunsthart tot WiFi en van telescoop tot kettingkast. De weg van idee naar een concreet en succesvol product kan lastig zijn. Team Innovatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt innovatieve start-ups, mkb’ers en kennisinstellingen in hun zoektocht naar financiering, zakenpartners en kennis. Opdat zij kunnen blijven innoveren en Nederland voorop blijft lopen als innovatieland.

Als communicatieadviseur ontwikkel je voor een aantal regelingen en programma’s communicatieplannen en -activiteiten. De activiteiten worden met collega's uit verschillende expertisegebieden (denk aan social media, content, pers, datamanagement en evenementen) uitgevoerd. Je werkt vanuit het team Advies en Informatie in het opdrachtteam met als thema 'Innovatief Ondernemen'. Je werkt daarnaast ook nauw samen met de inhoudelijke adviseurs binnen de verantwoordelijke regelingen en programma’s van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Team Innovatie is voornamelijk bezig met opdrachten rondom innovatie, ondernemerschap en financiering voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Maar het team voert soms ook opdrachten voor andere ministeries uit. Het is een klein, hecht team dat heel nauw samenwerkt aan een breed scala aan activiteiten.

We zijn op zoek een enthousiaste collega die toe is aan een volgende stap in zijn of haar carrière. Je houdt je bezig met communicatieadvies en het in gang zetten van de uitvoering daarvan voor een aantal innovatieregelingen. Je takenpakket bestaat uit de volgende taken:
 • Je stelt proactief een communicatieplan en/of -aanpak op voor de regelingen die onder jouw hoede vallen en zorgt voor de uitvoering daarvan;
 • je selecteert samen met het opdrachtteam voorbeelden die bij uitstek het effect van de regelingen in de praktijk aantonen;
 • je zorgt voor de productie van aansprekende praktijkvoorbeelden, en werkt daarvoor samen met interne en externe partijen;
 • je bepaalt samen met je collega’s wat de beste vorm (blog, video, nieuwsbericht ) is en wat de beste kanalen (website, social, rtv, vakpers) zijn om de verhalen onder de aandacht te brengen bij de gewenste doelgroep;
 • je legt hierbij de juiste verbindingen tussen de verschillende expertises en inhoudelijke collega’s en vertaalt de ontwikkelingen op jouw eigen werkpakket door naar bredere thema’s en ontwikkelingen;
 • je zorgt samen met de collega’s in het opdrachtteam voor een heldere samenhang en afstemming tussen de diverse communicatieactiviteiten;
 • je pakt waar nodig ook andere werkzaamheden en regelingen binnen het opdrachtteam op.


Eisen

 • Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau;
 • je hebt uitstekende én brede kennis van het vakgebied communicatie;
 • je hebt tenminste 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
 • je bent flexibel, kan snel schakelen als het toch allemaal weer anders moet en zorgt ervoor dat het allemaal goed komt binnen de gegeven tijd;
 • je bent aantoonbaar vaardig in het adviseren en het opstellen van communicatieadviezen en je weet op professionele en efficiënte wijze te (zorgen voor) uitvoering van communicatiewerkzaamheden;
 • je bent een enthousiaste en dienstverlenende overtuigende persoonlijkheid;
 • je beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden;
 • je weet nieuwe trends en ontwikkelingen in het vakgebied gericht toe te passen in je voorstellen;
 • je bent aantoonbaar resultaatgericht en een verbinder: je weet resultaten te bereiken door samen te werken en bruggen te slaan;
 • je hebt affiniteit, en bij voorkeur ervaring, met storytelling;
 • je hebt ervaring in het briefen van en samenwerken met externe (tekst- en communicatie-) bureaus;
 • je kan ook onder tijdsdruk goed functioneren.

Competenties
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Overtuigingskracht
 • Adviesvaardigheden
 • Flexibiliteit
 • Creativiteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Integriteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt dienstverlening aan de ondernemer centraal. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening. RVO.nl werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.

Solliciteren
Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan vóór woensdag 22 januari 12:00 uur op deze vacature!

Graag ontvangen we je meest recente CV en je motivatie voor zowel de opdracht als opdrachtgever.
Deze vacature is niet meer beschikbaar

Communicatieadviseur bij Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk


Medior communicatieadviseur interne communicatie

Voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) zoeken wij een medior communicatieadviseur (16 uur per week). Je werkzaamheden hebben een focus op interne communicatie, maar je bent ook inzetbaar voor de ontwikkeling en uitvoering van andere communicatieactiviteiten en -werkzaamheden. Je start per februari t/m 31 juli 2020. Standplaats: Den Haag.

Functieomschrijving

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) is een dienstverlener die de Rijksoverheid helpt bij grote organisatieveranderingen, complexe ICT-trajecten en innovaties in de bedrijfsvoering. Daarnaast levert UBR specialistische diensten en producten. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het optimaliseren en continu ontwikkelen van dienstverlening en het doelmatig en duurzaam robuust maken van onze organisatie. De groei en diversiteit in opdrachten, gecombineerd met ontwikkelen binnen en buiten de Rijksoverheid, vragen om het herijken van de koers van UBR.

De vele veranderingen en de snelheid die hiermee gepaard gaat, zorgen ervoor dat er een grote behoefte is aan de juiste informatie vanuit de Ondernemingsraad (OR). Door tijdsgebrek is de huidige informatie op het portaal verouderd. Ook de structuur kan een update gebruiken. Duidelijkheid en een heldere communicatie zijn een noodzakelijke voorwaarde in dit traject.

Werkzaamheden
 • Als communicatieadviseur ga je aan de slag met de volgende taken:
 • Je schrijft teksten voor intranetsite;
 • je adviseert over media-uitingen, waaronder de intranetsite;
 • je schrijft teksten voor de nieuwsbrief OR|UBR en de nieuwsbrief RBO van de OR|UBR;
 • je schrijft eventueel artikelen voor UBR-nieuws op intranet;
 • je ontwikkelt diverse communicatieactiviteiten en voert deze uit;
 • je draagt zorg voor overige voorkomende communicatiewerkzaamheden;
 • je stelt een communicatieplan op;
 • je houdt verbinding met afdeling communicatie UBR.

Eisen

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau;
 • je hebt kennis en ervaring met het systeem van First Spirit voor beheer van intranetsites Rijk;
 • je bent zelfstandig, pragmatisch en flexibel: begrijpt snel wat de bedoeling is en gaat ermee aan de slag;
 • je kan organiseren, verbinden en bent resultaatgericht: weet welke stappen achtereenvolgens gezet moeten worden om tot een goed resultaat te komen;
 • je bent proactief en extravert;
 • je bent creatief, kan goed schrijven, hebt een vooruitziende blik en weet hoe je middels goede communicatie de boodschap overbrengt;
 • je hebt ervaring met communicatie bij verandertrajecten;
 • je hebt ervaring bij de Rijksoverheid;
 • je hebt bij voorkeur ervaring met eerder genoemde werkzaamheden;
 • je hebt bij voorkeur kennis van de medezeggenschap.

Solliciteren
Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan vóór dinsdag 21 januari 15:00 uur op deze vacature!

Graag ontvangen we je meest recente CV en een motivatie voor deze opdracht en opdrachtgever.
Deze vacature is niet meer beschikbaar

Secretaris - contentregisseur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


Secretaris - contentregisseur

Voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zoeken wij een senior secretaris / contentregisseur (32 uur per week). Je bent o.a. strategisch adviseur en sparringspartner voor twee onderdelen binnen RVO. Je start zo snel mogelijk gedurende een periode van 5 maanden. Standplaats: Den Haag.

Functieomschrijving

Voor Directie Klant Advies en Informatie (KAI) zoeken we een contentregisseur/secretaris voor de onderdelen Klantcontact en Content.

In deze functie van secretaris fungeer je als strategisch adviseur en sparringpartner voor de onderdelen Klantcontact en Content. Daarnaast ondersteun je de afdelingsmanager Klant Advies en Informatie binnen KAI. Je geeft invulling en uitwerking aan onderwerpen in deze portefeuille en je zorgt voor de (inhoudelijke) voorbereiding van bijeenkomsten, afspraken en opvolging. Je signaleert en adviseert over interne en externe ontwikkelingen en geeft deze betekenis, je biedt pro-actief ondersteuning binnen de MT-overleggen en zorgt dat interne en externe stakeholders goed zijn geinformeerd over de ontwikkelingen binnen jouw scope. Je bewaakt de kwaliteit van agenda, stukken en besluitvorming en zorgt voor een goede voorbereiding en opvolging.

Je draagt zorg voor de ondersteuning en advisering van twee afdelingsmanagers KAI. Je draagt zorg voor een goede voorbereiding, geeft advies, coördineert en voert regie op organisatiebrede onderwerpen. Je vormt daarin de verbindende schakel met de organisatiestrategie. Je bent een spin-inhet-web en zorgt voor een uitstekende informatie-uitwisseling en afstemming. Naast je werkzaamheden als secretaris ben je flexibel inzetbaar op andere corporate taken op het gebied van de bestuursondersteuning.

Je bent in staat om soepel samen te werken en hebt het talent om mensen mee te krijgen bij complexe coördinatietaken. Je weet daarbij goed en tijdig af te stemmen met sleutelspelers binnen en buiten de organisatie. Je coördineert de interne communicatie richting de medewerkers van KAI door middel van een een 2 maandelijkse nieuwsbrief.

Je hebt gevoel voor en voelt je thuis in een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving, beziet vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en bent strategisch en conceptueel sterk. Daarbij beschik je over aantoonbare advies- en ondersteuningservaring op managementniveau.

Eisen

 • Je hebt HBO denk- en werkniveau;
 • je beschikt over het vermogen om snel overzicht te krijgen en houden en de juiste prioriteiten te stellen;
 • je formuleert helder en aansprekend;
 • je kunt goed met tijdsdruk omgaan en snel en flexibel zaken oppakken als de actualiteit of situatie daarom vraagt;
 • je hebt een gedreven, resultaatgerichte en pragmatische instelling.

Competenties
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Overtuigingskracht
 • Adviesvaardigheden
 • Flexibiliteit
 • Creativiteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Integriteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt dienstverlening aan de ondernemer centraal. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening. RVO.nl werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties. Ook zijn er taken van de Productschappen, VIR en DLG ondergebracht.

Solliciteren
Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan vóór maandag 20 januari 23:59 uur op deze vacature!

Graag ontvangen we je meest recente CV en je motivatie voor de opdracht en opdrachtgever.
Deze vacature is niet meer beschikbaar

Adviseur milieucommunicatie bij Omgevingsdienst West-Holland


Adviseur milieucommunicatie

Voor Omgevingsdienst West-Holland zoeken wij een adviseur milieucommunicatie (32 uur per week). Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatieplannen en de daarbij behorende activiteiten. Je start per 15 februari t/m 31 juli 2020. Standplaats: Leiden. Let op! Alleen via detachering mogelijk.

Functieomschrijving

Als adviseur milieucommunicatie ben je onderdeel van de afdeling Omgevingsmanagement. Deze afdeling ontwikkelt, adviseert en voert het (milieu)communicatiebeleid uit. Dit is gericht op gedragsbeïnvloeding van zowel particulieren als bedrijven.

De Omgevingsdienst West-Holland wil meer samenwerken met doelgroepen en inspelen op hun wensen. Dan wordt namelijk draagvlak en bewustwording verkregen om tot een succesvoller milieubeleid te komen. Daarbij wordt externe communicatie ingezet om de Milieubeleidsdoelen te realiseren en milieuvriendelijk gedrag te stimuleren. De Omgevingsdienst zal zich als jonge organisatie echter niet alleen extern moeten profileren. Interne communicatie moet bijdragen tot versterking van de onderlinge collegialiteit en samenwerking.

Het doel van de adviseur milieucommunicatie is het ontwikkelen van beleid en adviseren op het gebied van (milieu)communicatie. Je bent als adviseur verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatieplannen en daar bijbehorende activiteiten. Daarnaast leg je verantwoording af aan het hoofd van de afdeling Omgevingsmanagement. Ook heb je contact met externe partijen e.d., waarbij het in eerste instantie gaat om het geven van voorlichting. Maar je bent ook in staat om het milieubeleid en de strategie uit te dragen.

Werkzaamheden
Je hebt taken op het gebied van beleidsontwikkeling en advisering op het gebied van (milieu)communicatie, advisering en ondersteuning op het gebied van (milieu)communicatie en voorlichting- en communicatieactiviteiten.

Beleidsontwikkeling en advisering op het gebied van (milieu)communicatie:
 • Je verricht onderzoek, volgt en evalueert relevante ontwikkelingen. Deze vertaal je in voorstellen en notities;
 • je adviseert het management;
 • je draagt zorg voor de ontwikkeling van het beleid op het vakgebied;
 • je stelt het communicatie- en voorlichtingsplan op;
 • je draagt zorg voor de uitwerking van het vastgesteld beleid in concrete maatregelen e.d.;
 • je fungeert als eerste aanspreekpunt op het gebied van (milieu)communicatie.
Advisering en ondersteuning op het gebied van milieucommunicatie:
 • Je adviseert en ondersteunt (beleid-)medewerkers en gemeenten bij beleidsuitvoering op de vakgebieden van de dienst;
 • je initieert, maakt plannen, beoordeelt inzet en coördineert projecten.
Voorlichting- en communicatieactiviteiten:
 • je treedt op als woordvoerder namens de Omgevingsdienst West-Holland;
 • je bent verantwoordelijk voor organisatie voorlichtingsbijeenkomsten, evenementen en samenstelling nieuwsbrieven;
 • je ontwikkelt voorlichtingsmateriaal en bewaakt de huisstijl;
 • je verzorgt en begeleidt presentaties voor uiteenlopende groepen.

Eisen

 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in soortgelijke functie (adviseur milieucommunicatie) in de afgelopen 8 jaar (10 punten);
 • je hebt werkervaring bij een Omgevingsdienst of gemeentelijke instelling;
 • je hebt een afgeronde HBO opleiding Communicatie of vergelijkbaar;
 • je beschikt over de gevraagde competenties: plannen, organiseren, nauwkeurig, gestructureerd, stressbestendig, snel kunnen schakelen, feedback geven en ontvangen.

Let op! Deze opdracht is uitsluitend mogelijk via detachering.

Solliciteren
Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan vóór woensdag 22 januari 15:00 uur op deze vacature!

Graag ontvangen we je meest recente CV en je motivatie voor de opdracht en opdrachtgever.
Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur bij Rijkswaterstaat


Medior communicatieadviseur West-Nederland Zuid

Voor Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid zoeken wij een medior communicatieadviseur (24 uur per week). De focus ligt op het verbeteren van het imago en op de persvoorlichting. Je start z.s.m. t/m maart 2020 (met optie tot verlenging). Standplaats: Rotterdam.

Functieomschrijving

De accenten in jouw opdracht liggen op het adviseren over en uitvoeren van de communicatiestrategie, op het verbeteren van het imago van Rijkswaterstaat en op persvoorlichting. Bij alles wat je doet, staat de klant centraal. Op strategisch communicatieniveau adviseer je het directieteam en lijn-, project-, programma- en omgevingsmanagers. Daarnaast werk je aan de merkbeleving bij stakeholders. Samen met collega’s geef je inzicht in de rol van Rijkswaterstaat en wat onze organisatie voor stakeholders en (vaar)weggebruikers betekent. Je ondersteunt collega’s op alle niveaus bij het uitdragen van de visie van Rijkswaterstaat en helpt met het organiseren van de dialoog binnen de organisatie en met de omgeving.

Mediacontacten onderhouden
Als communicatieadviseur onderhoud je nauwe contacten met de media in het kader van persvoorlichting en woordvoering. Jij zorgt dat relevante thema’s op de agenda komen te staan. Binnen Rijkswaterstaat bevorder je het ‘spreken met één mond’. Je voert redactie over communicatie-uitingen voor en begeleidt externe optredens van collega’s. Is er sprake van een crisis of calamiteit, zoals een storing aan een van onze bruggen? Dan handel jij daadkrachtig en effectief en vertegenwoordig je de organisatie op gepaste wijze. Omdat het werk van Rijkswaterstaat 24/7 doorgaat, is het meedraaien in piketdiensten onderdeel van je opdracht.

Dossiers die de samenleving raken
Het leuke aan jouw opdracht is dat je betrokken bent bij concrete dossiers zoals de Blankenburgverbinding en de verbreding van de A4, die de samenleving direct raken. Ook krijg je volop de ruimte om verbeteringen in onze werkprocessen te initiëren en om jezelf en anderen verder te ontwikkelen.

Relaties met externe partners verstrerken
Je evalueert je eigen werk en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s. Jouw vakinhoudelijke kennis houd je actueel en je speelt in op relevante ontwikkelingen en signalen vanuit de samenleving. Jij bent een gestructureerde pionier die grensverleggend durft te interveniëren in gedrag, procedures of mores omdat iets wezenlijk belangrijk is. Oók als dat in de bestaande orde onmogelijk lijkt. Door je persoonlijkheid maak je dat onze organisatie werkt. Je doet dit van hoog tot laag en directie-overstijgend. Op basis van creativiteit, flexibiliteit en overtuiging verstevig je de relatie met externe partners.

Eisen

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de richting van communicatie;
 • je hebt minimaal 5 jaar ervaring als communicatieadviseur op het gebied van externe woordvoering;
 • je hebt minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met communicatieadvisering ten aanzien van infrastructurele projecten in een dynamische omgeving;
 • je kan meedraaien met piketdiensten;
 • je kan goed samenwerken, anderen enthousiasmeren met je positieve instelling en je bent omgevingsgericht en toont lef;
 • je volgt ontwikkelingen in ‘communicatieland’ op de voet en hebt affiniteit met nieuwe media;
 • je bent analytisch sterk, houdt ook in complexe situaties het overzicht en kan snel schakelen;
 • je denkt strategisch, bent organisatiesensitief en kan goed anticiperen op de bestuurlijke relevantie van ontwikkelingen en signalen;
 • je beschikt over een relevant netwerk en voelt je thuis in een politiek-bestuurlijk complexe context.

Organisatieonderdeel Rijkswaterstaat, West-Nederland Zuid
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte, complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20. Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Ook nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn. De zorg voor onze veiligheid op weg en water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners.

Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

De afdeling - Communicatie en Strategie
De afdeling Communicatie en Strategie heeft drie hoofdtaken. De eerste is het regisseren en vormgeven van de in- en externe communicatie. Daarnaast formuleren wij de omgevingsstrategie en ondersteunen en adviseren we het directieteam op het gebied van communicatie en strategie.

We zijn een afdeling in ontwikkeling die to the point, op tijd en secuur moet opereren op het raakvlak van ambtelijke en politiek-bestuurlijke werelden. Waar overtuigen, verlokken en verleiden relevanter zijn dan op je strepen staan. Waar dienstbaarheid gepaard gaat met een stevige eigen visie. Waar gewaardeerd wordt dat je ambitie hebt, voor jezelf en voor de afdeling als geheel. En waar samenwerken vanzelfsprekend is. Daar hoort bij dat het werk pas af is als het af is.

Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan vóór maandag 20 januari 23:59 uur op deze vacature!
Deze vacature is niet meer beschikbaar

Schrijf je in voor onze RWS-pool!


Rijkswaterstaat-pool

We zijn de komende jaren weer prefeered supplier voor de Rijksoverheid. Hieronder vallen ook veel opdrachten voor Rijkswaterstaat in heel Nederland.
Ben jij geinteresseerd in opdrachten voor Rijkswaterstaat, geef je dan hier op voor onze RWS-pool!

Functieomschrijving


Eisen


Reageren op deze vacature

Meld je aan voor onze provincie Zuid-Hollandpool!


Algemene inschrijving provincie Zuid-Hollandpool

Met onze partners SchaalX en Communicatiemensen zijn we als Partners in Communicatie een van de mantelpartijen voor de provincie Zuid-Holland voor de inhuur van interim communicatieprofessionals, op junior, medior en senior niveau.

Ben je geinteresserd in interim communicatie-opdrachten bij de provincie Zuid-Holland, schrijf je dan hier in bij onze 'provincie Zuid-Hollandpool'!

Functieomschrijving

Deze inschrijving is niet voor een specifieke vacature, maar om je aan te melden voor onze 'provincie Zuid-Hollandpool'. Hierdoor kom je snel in beeld als wij kandidaten zoeken voor interim opdrachten bij de provincie Zuid-Holland.

Eisen


Reageren op deze vacature

Schrijf je in voor onze Apeldoornpool


Algemene inschrijving Apeldoornpool

Bureau voor Overheidscommunicatie is de komende jaren mantelpartij voor de gemeente Apeldoorn als het gaat om de inhuur van interim communicatieprofessionals. Het gaat om opdrachten op junior, medior en senior niveau.

Wil je in de toekomst in aanmerking komen voor een interim opdracht bij de gemeente Apeldoorn, meld je dan aan voor onze 'Apeldoornpool' door hier te reageren!

Functieomschrijving

Deze inschrijving is niet voor een specifieke vacature, maar om je aan te melden voor onze 'Apeldoornpool'. Hierdoor kom je snel in beeld als wij kandidaten zoeken voor interim opdrachten bij de gemeente Apeldoorn.

Eisen


Reageren op deze vacature

Ervaren woordvoerders gezocht!


Woordvoerders algemene inschrijving

Voor uiteenlopende (Rijks)overheidsinstanties zijn wij op zoek naar ervaren woordvoerders: de echte specialisten.

Functieomschrijving


Eisen


Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Zorgcommunicatie


Algemene inschrijving Zorgcommunicatie

Dit is de (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

Functieomschrijving

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

Eisen


Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Overheidscommunicatie


Algemene inschrijving Overheidscommunicatie

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

Functieomschrijving

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

Eisen


Reageren op deze vacature