Coördinator online redactie bij de NVZ


Online redactie-coördinator - webredacteur

Het gaat om een tijdelijke opdracht voor een coördinator online redactie en webredacteur. Gemiddeld 32 uur/week. Start z.s.m. - 31 december 2019, met optie op verlengen. Standplaats Utrecht.

Functieomschrijving

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is een invloedrijke brancheorganisatie in de zorg. Onze ruim 100 leden zijn algemene ziekenhuizen en categorale instellingen, zoals audiologische centra, kankercentra, revalidatie- en dialysecentra en radiotherapeutische instituten. De NVZ-organisatie bestaat uit vijf onderdelen: Arbeid & Opleiding, Besturing & Bekostiging, Kwaliteit & Organisatie, Communicatie en Staf. Er werken 15 (senior) adviseurs en medewerkers bij de afdeling Communicatie. Naast alle reguliere communicatieactiviteiten wordt met collega’s samengewerkt in verschillende projecten en programma’s.
Wegens tijdelijke uitbreiding van de online redactie, is er plaats voor een online redactiecoördinator & webredacteur. Je werkt nauw samen met de communicatieadviseur Online die eindverantwoordelijk is voor alle online communicatie.

Jouw taken:
 • je bent verantwoordelijk voor alle corporate online teksten en beelden en zorgt ervoor dat deze op de juiste manier op de juiste media worden geplaatst (eigen websites & social media);
 • je helpt collega’s met het opstellen van online teksten en voert eindredactie over aangeleverde teksten;
 • je bent voorzitter van de redactievergaderingen, bestaande uit decentrale redacteuren;
 • je signaleert topics waarover geschreven moet worden, zet deze uit bij de decentrale redacteuren en bepaalt samen met de Communicatieadviseur Online de artikelen die aandacht verdienen op de homepage;
 • je coördineert de redactie-mailbox en zorgt ervoor dat alle vragen bij de juiste personen terechtkomen/beantwoord worden;
 • de NVZ brengt ook een papieren magazine uit. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van dit proces.

Eisen

 • een deskundige, initiatiefrijke en flexibele persoonlijkheid;
 • je kunt goed schrijven;
 • een goed ontwikkeld digitaal gevoel.


Behalve een CV ontvangen we graag een motivatie en 2 artikelen van jouw hand.

Daarnaast beschik je over de volgende kwalificaties:
 • minimaal 3 jaar relevante werkervaring als online adviseur en/of content writer;
 • kennis van en ervaring met zakelijk gebruik van social media (Facebook Business Manager, Hootsuite, LinkedIn, etc.);
 • minimaal hbo-werk- en denkniveau, met een afgeronde relevante opleiding (bij voorkeur op het gebied van journalistiek of de Nederlandse taal);
 • kennis van en ervaring met het werken met Drupal (of andere contentmanagement-systemen), Photoshop en basiskennis html;
 • samenwerken, lef en omgevingsbewustzijn zijn competenties waarover jij beschikt.

Reageren op deze vacature

Klantonderzoeker voor de IND


Klantonderzoeker IND

Voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst zoeken we een klantonderzoeker voor 32 - 36 uur/week. Start z.s.m. tot 30 april 2020 met optie op verlengen. Standplaats Den Haag.

Functieomschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt aanvragen van mensen die in Nederland willen komen wonen of die Nederlander willen worden. Ook behandelt de IND aanvragen van mensen die in Nederland wonen en willen naturaliseren. Op basis van inzichten in klantervaring optimaliseert de IND dienstverlening voor de verschillende kanalen. Vanuit de verschillende kanalen komen signalen om de dienstverlening te verbeteren en IND onderzoekt deze structureel. De IND streeft ernaar om haar kanalen digitaal, telefonie en loket optimaal in te zetten voor de beste klantbeleving. Het programma Verbetering Klantkanalen loopt hierin voorop door kansen te signaleren, het proces tot verbeteren in gang te zetten en de daaropvolgende resultaten te meten. Voor deze projectgroep zoekt de IND daarom een ondernemende klantonderzoeker.

Werkzaamheden
In deze rol borg je de kwaliteit van de klantbeleving door bestaande processen binnen de IND voor het programma en stakeholders inzichtelijk te maken en de doorgevoerde verbeteringen te helpen analyseren. Je speelt dus een belangrijke rol in de ‘learning loop’ die de klantkanalen van de IND naar een hoger niveau zullen gaan tillen. Jouw rol als onderzoeker is om proactief klantonderzoek uit te voeren naar aanleiding van klantsignalen uit diverse kanalen ten behoeve van inzichten om de dienstverlening te verbeteren.
Rol kandidaat
De rol van klantonderzoeker vraagt zowel om het inzichtelijk maken van klantbeleving als een proactieve insteek in het aanscherpen van onderzoeksvragen vanuit de organisatie. Daarnaast ben je een stevige ambassadeur voor de belangen van de klant binnen de ontwikkelprocessen van de projectgroep VKK. Je werkt nauw samen met de Klantreisspecialist en webanalist. En in de praktijk zal je samenwerken met online specialisten, redacteuren, experts van de kanalen loketten en telefonie; allen onderdeel van directie Dienstverlenen. Je bent proactief en beweegt je makkelijk in de organisatie; het team Klantcommunicatie en andere kanalen binnen de directie Dienstverlenen.

Eisen

 • je hebt een afgeronde hbo of wo opleiding;
 • je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring op vakgebied Communicatie;
 • je hebt ervaring met kwalitatief en kwantitatief klantonderzoek;
 • je hebt affiniteit met maatschappelijke functie van de IND;
 • je hebt ervaring met het opstellen en toetsen van hypotheses.

Competenties
 • innovatief handelen, analytisch, gestructureerd, communicatief vaardig, teamspeler, hands-on, enthousiast.

Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur Woningbouw en Zorg Amersfoort


Communicatieadviseur Woningbouw en Zorg

Voor de gemeente Amersfoort zoeken we een communicatieadviseur die de programma's Woningbouw en Wonen&Zorg gaat ondersteunen. Gemiddeld 36 uur/week voor de periode van 11 november - 5 mei 2020. Optie op verlengen.

Functieomschrijving

In Amersfoort is er een groot tekort aan betaalbare en passende woningen voor veel verschillende doelgroepen. Daarom moeten er de komende jaren veel woningen worden gebouwd; tot 2030 gaat het om 1.000 woningen per jaar. Daarnaast heeft de gemeente een grote opgave om kwetsbare doelgroepen langer zelfstandig te laten wonen. Dat vraagt om de juiste woningen maar ook om de juiste zorg en begeleiding. Door het gebrek aan passende woningen zijn er ook voor kwetsbare doelgroepen lange wachtlijsten. Binnen de twee programma’s Woningbouw en Wonen&Zorg werken vele collega’s vanuit verschillende disciplines samen met woningcorporaties en zorgaanbieders aan deze opgaven. Communicatie is daarbij een essentieel onderdeel. Communicatie naar bewoners, bedrijven, ontwikkelaars, partners en gemeenteraad moet bijdragen aan het realiseren van de doelen van de programma’s.

Wij zijn voor deze programma’s op zoek naar een stevige, ervaren, pro-actieve en zelfstandig werkende communicatieadviseur die de twee programmamanagers gevraagd en ongevraagd adviseert over communicatie over het programma en activiteiten binnen het programma. Ook voert de communicatieadviseur zelf communicatiewerkzaamheden uit. Een adviseur die een visie heeft op overheidscommunicatie en zowel op strategisch als op uitvoerend niveau sterk is. Omdat beide programma’s elkaar op veel vlakken raken zoeken we een communicatieadviseur die de verbindingen ziet en deze ook in de communicatie terug laat komen. Die verbindende rol is ook belangrijk richting de communicatiecollega’s van de partners in de stad waarmee we deze opgaven doen.

Functie-omschrijving
Je geeft (strategische) communicatieadviezen, maar schrijft ook snel en makkelijk teksten voor social media, nieuwsberichten of bijvoorbeeld de website. Je helpt campagnes vorm te geven en je komt met creatieve en vernieuwende ideeën om de voortgang van de woningbouwopgave zichtbaar te maken. Wat je adviseert voer je voor een deel ook zelf uit, in goede samenwerking met collega’s van het Mediateam. Binnen de programma's werk je samen met communicatieadviseurs die werken aan projecten, gebiedsontwikkelingen, de nieuwe omgevingswet en het sociale domein. Ook werk je nauw samen met de betrokken bestuursadviseurs van de wethouders.

Kandidaatomschrijving
 • je hebt een gecertificeerde communicatieopleiding (tenminste C niveau);
 • je hebt een hbo werk- en denkniveau (opgedaan door opleiding of ervaring);
 • je hebt ervaring met communicatie over projecten en of programma’s op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling;
 • enige kennis van het sociale domein is een pre;
 • je hebt ervaring met het werken bij de overheid/gemeente;
 • ruime ervaring in het geven van (strategische) communicatieadviezen;
 • je hebt een kort praten en snel doen mentaliteit, bent flexibel en handelt vanuit een overkoepelende strategie;
 • je bent verbindend en zorgt door de juiste vragen te stellen en aan de slag te gaan voor duidelijkheid over rollen en acties;
 • je bent sterk in ongevraagd adviseren;
 • je bent een pro-actieve communicatieadviseur;
 • je bent initiatiefrijk, een zelfstandig werkende doener, omgevingsbewust en politiek sensitief;
 • je combineert advies met uitvoering;
 • gezien de aard van het werk is een grote mate van flexibiliteit wenselijk. Ad hoc kunnen bijschakelen en incidenteel inzet buiten kantooruren kan nodig zijn.

Eisen

 • een gecertificeerde communicatieopleiding (tenminste C niveau), aantoonbaar via diploma;
 • ruime ervaring met het geven van (strategische) communicatieadviezen bij de overheid/ gemeente, aantoonbaar via CV;
 • recente ervaring met communicatie over projecten en of programma’s op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling;
 • een referentie.


Gunningscriteria
 • bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Beschrijf in je motivatiebrief wat je voor deze opdracht te bieden hebt, en op basis van welke werkervaring je snel tot een stevige bijdrage kan komen. We horen ook graag jouw affiniteit met
 • het onderwerp wonen (woningbouw en wonen&zorg), als mens én als professional;
 • geef in twee voorbeelden weer waaruit jouw omgevingsbewustzijn en politieke sensitiviteit blijkt;
 • geef een voorbeeld waaruit blijkt dat je advies met uitvoering combineert. Verwijs hierin ook naar waar dit terug te vinden is op je CV;
 • enige kennis van het sociale domein is een pre, aantoonbaar via CV.

Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur voor ministerie EZK


Communicatieadviseur Adviescollege Toetsing Regeldruk

Voor het Adviescollege Toetsing Regeldruk (onderdeel ministerie van EZenK) zoeken we een senior communicatieadviseur voor 12 uur/week. Start z.s.m. voor een periode van 8 maanden. Standplaats Den Haag.

Functieomschrijving

Als senior communicatieadviseur ga jij aan de slag om de communicatie van schriftelijke en publieke adviezen van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) zorgvuldig uit te brengen aan het kabinet en de Staten-Generaal. Tevens ben jij ook verantwoordelijk voor de woordvoering en de persberichten.

Wat ga je doen?>BR>
 • je ontwikkelt de communicatiestrategie in afstemming met de secretaris college ATR;
 • je schrijft persberichten en bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van persinterviews;
 • je bent verantwoordelijk voor de woordvoering.


Waar kom je te werken?
Je komt te werken bij het Adviescollege Toetsing Regeldruk, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan. Zie ook: https://www.atr-regeldruk.nl/

Eisen

 • je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding richting communicatie;
 • je hebt ruime ervaring als woordvoerder/senior communicatieadviseur, in een complexe politieke omgeving;
 • je beweegt je gemakkelijk in een politiek bestuurlijke omgeving;
 • je beschikt over zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Reageren op deze vacature

Senior specialist datavisualisaties voor ministerie Financiën gezocht!


Specialist datavisualisaties

Het gaat om een specialist datavisualisaties voor de Directie Begrotingszaken van het minuisterie van Financiën. In november/december gemiddeld 8 uur/week; in januari t/m maart gemiddeld 20 uur/week. Standplaats Den Haag.

Functieomschrijving

De directie Begrotingszaken geeft – binnen het Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting – vorm en inhoud aan het begrotingsbeleid en het financieel overheidsmanagement van het Rijk. Het versterken van de kwaliteit van de financiële functie vormt de basis voor de werkzaamheden van de directie.

Aanleiding opdracht
Begrotingszaken heeft additionele expertise nodig binnen het team van rijksfinancien.nl voor het ontwerpen en ontwikkelen van een interactieve tool voor de Brede Maatschappelijke Heroverweging, voor het digitaal en interactief communiceren van de bevindingen uit de rapporten.

Functieomschrijving
 • in de periode november, december met één dag per week bijdragen aan het ontwerpen en ontwikkelen van een pilot-tool voor de digitale interactieve communicatie van de bevindingen uit de Brede Maatschappelijke Herontwikkelingen;
 • in de periode januari, februari, maart voor 20 uur per week de tool omzetten naar de huidige bevindingen en nieuwe data en (laten) integreren op Rijksfinancien.nl.

Eisen

Het dashboard/tool is zowel een communicatief-inhoudelijke uitdaging als een technische uitdaging. Ervaring met het ontwikkelen van vergelijkbare tooling en de financiële inrichting van het Rijk is daarom gewenst. Daarnaast moet je zowel zelfstandig kunnen werken, als in nauwe samenspraak met het team in een iteratief proces nieuwe communicatie- en visualisatie-technieken uitproberen zodat de tooling de boodschap van de rapporten ondersteund. De opdrachtgever verwacht van je dat je kunt meedenken en adviseren over het ontwerp (communicatief/technisch) en vervolgens zelfstandig het ontwerp kan uitvoeren.

Knock out eisen
 • je bent beschikbaar gedurende de gevraagde periode;
 • je hebt een afgeronde WO-opleiding;
 • je bent gespecialiseerd in datavisualisatie.


Wensen
 • mate waarin je ervaring hebt met het ontwikkelen van vergelijkbare tooling;
 • mate waarin je ervaring hebt de financiële inrichting van het Rijk.

Reageren op deze vacature

Medior communicatieadviseur CTO Innovatie gemeente


Medior communicatieadviseur CTO Innovatie

Bij het CTO-innovatieteam werk je met enthousiasme en nieuwsgierigheid aan complexe stedelijke vraagstukken in onze telkens veranderende hoofdstad. Wij zoeken een een stevige medior communicatieadviseur met actuele kennis van inzet, bereik, effect, realisatie van alle soorten (gemeentelijke) communicatiemiddelen.

Functieomschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zoeken wij een stevige medior communicatieadviseur met actuele kennis van inzet, bereik, effect, realisatie van alle soorten (gemeentelijke) communicatiemiddelen. Zelfstandig, adequate en tijdige uitvoering van communicatieadvies, -middelen en/of bijeenkomsten. Je bent samen met een andere communicatiecollega verantwoordelijk voor zowel interne als externe communicatie van CTO.

Bij het CTO-innovatieteam werk je met enthousiasme en nieuwsgierigheid aan complexe stedelijke vraagstukken in de telkens veranderende stad. De ontwikkelingen van toekomstig Amsterdam zijn namelijk: slim, circulair, klimaat-adaptief, gezond, veilig en gaan uit van toekomstbestendige mobiliteit. Data-analyse wordt als ondersteuning en middel ingezet om slimme keuzes te maken.

Het CTO Innovatieteam adviseert strategisch over hoe om te gaan met innovatie en de fysieke, sociale en economische impact door effectiever werken te demonstreren en uit te dragen binnen de gemeente. Het team bestaat uit twee afdelingen: Stedelijke innovatie en Innovatie Transformatie (oa Moderne Overheid). De afdeling stedelijke innovatie zet in op het ontwikkelen van innovatieprogramma's en -projecten die een bijdrage leveren aan stedelijke uitdagingen.

Werkzaamheden
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor het CTO team op het gebied van communicatie;
 • je betrekt de juiste expertises op het juiste moment; vormgeving, voorlichting, (internet)redactie, corporate communicatie;
 • laten ontwikkelen van communicatiemiddelen;
 • je maakt een analyse van de communicatieopgave, je trekt conclusie voor inzet en ontwikkeling van communicatiemiddelen en werkwijzen, voorstel doen en uitvoeren;
 • je zorgt voor overzicht in alle communicatie (uit)vragen van CTO.

Eisen

 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau;
 • je hebt ervaring als communicatieadviseur bij een grote, complexe organisatie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • ervaring met het laten vervaardigen van communicatiemiddelen;
 • je hebt als communicatieadviseur aantoonbare ervaring met interne communicatie;
 • je hebt aantoonbare ervaring met schrijven / werken in de Engelse taal;
 • je geeft in maximaal 2 pagina's aan waarom je de meest geschikte communicatieadviseur bent voor deze opdracht.
Wensen
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met het onderwerp innovatie/toekomst van de stad;
 • en je geeft in maximaal 1 a4 een motivatie met daarin ervaring bij een vergelijkbare opdracht met daarin concreet behaalde resultaten.

Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur Economische Zaken


Communicatieadviseur Economische Zaken

Voor de provincie Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een tijdelijke medior communicatieadviseur met strategische skills (24 uur/week).

Functieomschrijving

Voor de provincie Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een tijdelijke medior communicatieadviseur met strategische skills (24 uur) ter versterking van het bureau Corporate Communicatie. Dit onderdeel van de afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategische, tactische en operationele externe communicatie. Hiermee dragen we bij aan de realisatie van bestuurlijke en organisatorische doelen. De afdeling Communicatie bouwt aan de reputatie van Zuid-Holland als verbindende en presterende overheid door omgevingsgericht werken en communiceren, stakeholders te verbinden aan onze inspanningen en het uitdragen van een samenhangend verhaal over de taken en resultaten van de provincie. De functie is nodig omdat er tijdelijk extra capaciteit nodig voor een aantal werkzaamheden.

Als medior communicatieadviseur Economische Zaken ga je werken in een team met een strategisch communicatieadviseur, een medior adviseur communicatie en twee woordvoerders. Het team verzorgt de communicatieve inzet en ondersteuning voor het thema Economie. Met het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Elke Dag Beter. Zuid-Holland werkt het team op dit moment aan een nieuwe communicatiestrategie voor Economie waarvoor het coalitieakkoord en de nadere programmatische uitwerking de leidraad vormen.

Voor deze communicatiestrategie ‘Concurrerend Zuid-Holland’ dient een tweetal nieuwe ambities van provincie nader worden uitgewerkt: het zogeheten Human Capital Akkoord en Digitaal Zuid-Holland. Bij het Human Capital Akkoord heeft de provincie op 24 juni van dit jaar met 65 partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheden afspraken gemaakt om Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren, onbenut arbeidspotentieel beter te benutten en internationaal talent aan te trekken. Zuid-Holland kampt namelijk met de grootste arbeidstekorten van Nederland. De komende periode werkt de provincie met anderen deelakkoorden per sector uit en een aantal concrete acties. Voor het Human Capital Akkoord lever jij op korte termijn een communicatieplan/strategie met concrete acties en mijlpalen op, ontwikkel je op basis hiervan middelen (bijvoorbeeld opbouw nieuwe webpagina) en voer je de inzet daarvan uit. Ook dien je een overlegstructuur op te zetten met de andere communicatiecollega’s betrokken bij dit Akkoord om elkaars krachten te bundelen.

Het programma Digitaal Zuid-Holland gaat over de inspanningen van de provincie om Zuid-Holland klaar te stomen voor een digitaal, technologisch en data-gedreven gedreven economie. Denk daarbij aan het zichtbaar maken van de uit te rollen 5G-infrastructuur in Zuid-Holland, het stimuleringsbeleid van digitale innovatie en bevorderen van kennis en vaardigheden (dit laatste ook in samenhang met het Human Capital Akkoord). Er gebeurt nu heel veel los van elkaar, de provincie wil zich meer positioneren als een regio waar het gebeurt en dit beter zichtbaar maken en initiatieven en energie logisch en aansprekend bundelen. Hiervoor is quick scan nodig van de eerste mogelijkheden, daarnaast ondersteuning van de eerste activiteiten binnen dit programma.

Resumerend zijn je belangrijkste taken:
 • communicatiestrategie voor het Human Capital Programma;
 • communicatie over de voortgang en doorontwikkeling van het Human Capital Ak-koord;
 • ontwikkelen van middelen op basis van de strategie en die inzetten;
 • quick scan communicatiebehoeften Digitaal Zuid-Holland en communicatieplan/strategie light;
 • communicatieve ondersteuning hiervan;
 • oppakken van andere ad hoc-werkzaamheden binnen het thema Concurrerend Zuid-Holland.

Eisen

 • … je hebt een HBO/WO-denkniveau en een (aanvullende) opleiding in de communicatie afgerond;
 • … minimaal vijf jaar relevante werkervaring als communicatieadviseur of een soortgelijke functie;
 • … ervaring met overheidscommunicatie en op het gebied economie en innovatie;
 • … je beschikt over een vlotte pen voor bijvoorbeeld (nieuws)berichten, social media, presentaties;
 • … hebt ervaring in werken in teamverband en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • … bent initiatiefrijk, daadkrachtig, resultaatgericht en kan projectmatig werken.
Gunningscriteria
 • Aantoonbaar ervaring met het werken in een overheidsorganisatie (ten minste 1 voorbeeld / max 2 jaar geleden);
 • aantoonbaar ervaring met het opstellen van een communicatieplan/strategie (2 voor-beelden);
 • beschrijf 1 succesvol voorbeeld van een case waarbij je je creativiteit hebt ingezet om middelen te ontwikkelen en deze effectief in te zetten;
 • stuur 1 recent nieuwsbericht mee waarin je een ingewikkeld onderwerp op een aansprekende en begrijpelijke manier hebt beschreven.

Reageren op deze vacature

Strategisch communicatieadviseur gemeente Moerdijk


Strategisch communicatieadviseur

Voor de gemeente Moerdijk zoeken we een (tijdelijke) strategisch communicatieadviseur, voor 16 uur per week. Opdracht: 1 november - 31 december 2019.

Functieomschrijving

De elf karakteristieke woonplaatsen, het grote buitengebied en het Haven- en Industrieterrein vormen samen gemeente Moerdijk. Qua oppervlakte de grootste gemeente in Noord-Brabant. Het aantal inwoners is bijna 37.000. Wandelaars, fietsers of watersporters vinden er mooie vergezichten over weidse natuurgebieden en landbouwpolders of vanaf het water, zoals het Hollands Diep. Het Haven- en Industrieterrein biedt werkgelegenheid aan ruim 10.000 mensen en is regionaal en landelijk een economische motor van belangrijke betekenis. Moerdijk is niet voor niets de 4e zeehaven van Nederland.

Ben jij een kei in communicatie bij politiek en bestuurlijk gevoelige dossiers? Heb jij daarnaast kennis van en ervaring met communicatie bij participatieprojecten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor de periode van 1 november tot en met 31 december 2019 zijn wij op zoek naar versterking van het team communicatie. Je bent een zeer ervaren strategisch communicatieadviseur met WO – werk- en denkniveau.

Het uitdenken van en invulling geven aan een gedegen communicatiestrategie en zorgvuldig communicatiemanagement op de uitvoering is bij jou in goede handen. Je geeft strategisch advies maar durft net zo makkelijk het heft in handen te nemen en knopen door te hakken. Dat je politiek en bestuurlijk inzicht hebt, het samenspel met media kent en soepel kunt laveren tussen de belangen van alle stakeholders, dat spreekt voor zich.

Het gaat om een klus van 2 maanden voor gemiddeld 16 uur per week (flexibel in te vullen). Omdat het om een zeer korte periode gaat is het snel kunnen inwerken op een aantal lopende, afgebakende dossiers en een klik met onze strategisch communicatieadviseur een vereiste.

Eisen

 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met strategische communicatieprojecten binnen gemeenten;
 • je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met strategische communicatie rondom participatietrajecten;
 • je beschikt over WO werk- en denkniveau;
 • je levert met je expertise en ervaring een waardevolle bijdrage aan en aanvulling op de positie en beeldvorming rondom communicatie binnen de organisatie. Dit én de mate waarin je beschikt over de volgende competenties wordt tijdens een eventueel gesprek beoordeeld: sterk ontwikkeld politiek en bestuurlijk inzicht, overtuigingskracht, besluitvaardigheid, daadkracht en snel zaken eigen kunnen maken.

Reageren op deze vacature

Strategisch communicatieadviseur Avri Rivierenland


Senior communicatieadviseur

Het gaat om een dienstverband van 1 jaar met uitzicht op vast voor 24 uur/week bij de Avri Rivierenland in Geldermalsen.

Functieomschrijving

Achtergrond
Avri werkt aan een schoon Rivierenland. We hebben een aantal opgaven in de regio Rivierenland te realiseren en zoeken een Strategisch communicatieadviseur om dit samen met ons te doen. Ben je maatschappelijk betrokken en wil je werken voor een organisatie die zich inzet voor een duurzame wereld? Ben jij onze nieuwe collega?

Samen werken aan een schoon Rivierenland

Avri is een gemeentelijk samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, West Betuwe, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. De belangrijkste taken van Avri zijn de inzameling van huishoudelijk afval en grondstoffen, het beheer van de openbare ruimte en handhaving. In totaal werken bij Avri ruim 380 (incl. externe) medewerkers. Samen met 245.000 inwoners en de 8 gemeenten, werken wij aan een schoon Rivierenland. Avri wil zich steeds meer tot een brede maatschappelijke dienstverlener ontwikkelen; vernieuwend in afvalinzameling, het beheer van de openbare buitenruimte en het vormgeven van lokale arbeids- en bewonersparticipatie. En we willen de wereld een beetje mooier maken:
 • we zien afval als grondstof in een circulaire economie, waarbij alles draait om hergebruik;
 • we creëren duurzame energie: het terrein van Avri wordt volop gebruikt voor de productie van zonne- en windenergie;
 • we vinden het belangrijk kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


En dat in een razendsnel veranderende wereld. Technologische, sociale en politieke veranderingen vragen óók van Avri om snel en adequaat te reageren op vraagstukken. In samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen dienen we ons mee te bewegen naar de toekomst. En dat betekent wat voor onze mensen. Werken ‘op de automatische piloot’ is verleden tijd. We gaan samen oplossingen en werkwijzen zoeken die passen bij deze nieuwe werkelijkheid.

Dit ga je doen:
Vanuit de rol van strategisch communicatieadviseur zet je de strategische lijnen uit en denk je procesmatig en integraal mee vanuit de behoefte van de inwoners, de organisatie en het bestuur. Dit bekent dat je goed kunt omgaan met verschillende belangen op lokaal, regionaal, ambtelijk en bestuurlijk niveau. Kern van de functie is het ontwikkelen en implementeren van de communicatiestrategie van Avri. Deze strategie omvat het bestaande en het nieuwe afvalbeleid, de (interne) communicatie over aspecten van organisatieontwikkeling en het ontwikkelen van een communicatiestrategie inzake het imago van Avri (op Afval en beheer openbare ruimte). Als strategisch adviseur én procesregisseur op het gebied van communicatie durf jij buiten gebaande paden te gaan en neem je je omgeving op inspirerende wijze mee. We verwachten van jou dynamiek, vernieuwing, daadkracht, ontwikkeling en politieke sensitiviteit.

Concreet houdt dit in dat jij:
 • de directeur en het MT adviseert en ondersteunt in de contacten met het bestuur en de inwoners;
 • mede vorm geeft aan de wijze waarop beleid van Avri wordt vertaald naar de interne en externe omgeving;
 • nieuws en berichtenverkeer via (social) media volgt van interne en externe stakeholders, en adviseert over en acteert in contacten met de media;
 • nauw samenwerkt met de collega's van de afdeling communicatie en communicatietrajecten en -activiteiten mee uitvoert.

Eisen

 • HBO+ / WO werk- en denkniveau (Van der Hilst Communicatie opleiding C of D is een pré) en een zeer goed ontwikkelde bestuurlijke antenne;
 • je hebt een op samenwerking gerichte houding en je bent in staat te schakelen tussen de rollen van adviseur en procesbegeleider, tussen strategisch en operationeel niveau, tussen beleid en uitvoering en tussen politiek en burgers;
 • je hebt ervaring hoe je in samenspraak met partners en burgers tot beleid komt;
 • je hebt ervaring met (social) media en perscontacten;
 • je hebt kennis en ervaring op het gebied van gedragsbeïnvloeding en kunt opgaven op dit gebied op een conceptuele wijze vertalen naar programma's;
 • je hebt een zelfstandige en resultaatgerichte instelling met een hoog niveau qua communicatieve vaardigheden en adviesvaardigheden, zowel in woord als schrift;
 • je bent een stevige persoonlijkheid die tegen directe feedback kan en die zelf ook feedback durft te geven;
 • je hebt een hands-on mentaliteit en een flinke dosis doorzettingsvermogen om de complexe en aan verandering onderhevige projecten bij Avri mee te ondersteunen;
 • je hebt een open en verbindende houding.

Reageren op deze vacature

Schrijf je in voor onze RWS-pool!


Rijkswaterstaat-pool

We zijn de komende jaren weer prefeered supplier voor de Rijksoverheid. Hieronder vallen ook veel opdrachten voor Rijkswaterstaat in heel Nederland.
Ben jij geinteresseerd in opdrachten voor Rijkswaterstaat, geef je dan hier op voor onze RWS-pool!

Functieomschrijving


Eisen


Reageren op deze vacature

Meld je aan voor onze provincie Zuid-Hollandpool!


Algemene inschrijving provincie Zuid-Hollandpool

Met onze partners SchaalX en Communicatiemensen zijn we als Partners in Communicatie een van de mantelpartijen voor de provincie Zuid-Holland voor de inhuur van interim communicatieprofessionals, op junior, medior en senior niveau.

Ben je geinteresserd in interim communicatie-opdrachten bij de provincie Zuid-Holland, schrijf je dan hier in bij onze 'provincie Zuid-Hollandpool'!

Functieomschrijving

Deze inschrijving is niet voor een specifieke vacature, maar om je aan te melden voor onze 'provincie Zuid-Hollandpool'. Hierdoor kom je snel in beeld als wij kandidaten zoeken voor interim opdrachten bij de provincie Zuid-Holland.

Eisen


Reageren op deze vacature

Schrijf je in voor onze Apeldoornpool


Algemene inschrijving Apeldoornpool

Bureau voor Overheidscommunicatie is de komende jaren mantelpartij voor de gemeente Apeldoorn als het gaat om de inhuur van interim communicatieprofessionals. Het gaat om opdrachten op junior, medior en senior niveau.

Wil je in de toekomst in aanmerking komen voor een interim opdracht bij de gemeente Apeldoorn, meld je dan aan voor onze 'Apeldoornpool' door hier te reageren!

Functieomschrijving

Deze inschrijving is niet voor een specifieke vacature, maar om je aan te melden voor onze 'Apeldoornpool'. Hierdoor kom je snel in beeld als wij kandidaten zoeken voor interim opdrachten bij de gemeente Apeldoorn.

Eisen


Reageren op deze vacature

Ervaren woordvoerders gezocht!


Woordvoerders algemene inschrijving

Voor uiteenlopende (Rijks)overheidsinstanties zijn wij op zoek naar ervaren woordvoerders: de echte specialisten.

Functieomschrijving


Eisen


Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Zorgcommunicatie


Algemene inschrijving Zorgcommunicatie

Dit is de (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

Functieomschrijving

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

Eisen


Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Overheidscommunicatie


Algemene inschrijving Overheidscommunicatie

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

Functieomschrijving

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

Eisen


Reageren op deze vacature