Communicatieadviseur bij een ministerie


Senior communicatieadviseur bij een programma over reisgedrag

Voor een ministerie in Den Haag zoeken wij een senior communicatieadviseur (32 uur per week). Jij adviseert de programmamanager en de Directie Communicatie over kansen en risico's en je werkt aan het vergroten van de naamsbekendheid van het programma. Je start vanaf februari gedurende 6 maanden (met optie tot verlenging).

Functieomschrijving

Het betreffende programma is een opgave uit het Regeerakkoord. Er zijn 7 nationale pilots in voorbereiding die begin 2020 moeten leiden tot apps waarmee zoveel mogelijk reizen gepland, geboekt en betaald kunnen worden op en voor reizigers aantrekkelijke manier. Aan de opstart van de pilots is een degelijk traject voorafgegaan van marktconsultatie, sluiten van een overkoepelend contract (Raamovereenkomst) en nu het sluiten van contracten per pilot. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met regio’s. 2020 wordt een belangrijk jaar waarin het project in een nieuwe fase terecht komt. Eind 2019 zijn naar verwachting 4 pilots gegund. Er volgen er nog drie in 2020.

Team van het programma
Het team van het programma bestaat uit ca. 10 fte, verdeeld over 20 personen. Het team is georganiseerd rond de thema’s omgevingsmanagement, data/techniek, kennis- en leeromgeving en staf. Ongeveer een derde daarvan is ambtenaar. Het team heeft contact met alle mogelijke stakeholders. Naast betrokken regio's spelen ook andere departementen belangen vanuit het eigen departement, maar vooral belangen van verschillende vervoerders en IT-aanbieders. In deze dynamiek proberen zij als overheid blijvend regie te voeren en ook internationaal toonaangevend te blijven. Daartoe dient het communicatieplan te worden gevolgd (en regulier ge-update), een werkgroep met communicatieprofessionals uit de regio worden opgezet/uitgebouwd en is voorbereiding op het nieuwe kabinet een pré.

De impact van het programma is potentieel groot, bijvoorbeeld omdat het tot ander reisgedrag kan leiden. Bovendien kan het invloed hebben op posities en partijen. Nu het programma in de vervolgfase komt, is er behoefte aan meer gestructureerd nadenken over communicatie(boodschappen) binnen het programmateam door iemand met ervaring.

Eisen

De communicatiemanager is van alle markten thuis. Je hebt een hoge gunningsfactor, bent stressbestendig, houdt overzicht, bent verbindend in iedere situatie, bent proactief, kunt tactisch omgaan met verschillende partijen binnen en buiten het ministerie (regio’s, markt, woordvoering, opdrachtnemers deelprojecten) en bent een echte teamspeler. Je schrijft duidelijke taal en beheerst Engels. Je vindt het leuk om in een team van experts en pioniers te werken die op bijvoorbeeld data, vervoersmodaliteiten en beleidsvragen multidimensionaal denken.

Affiniteit met mobiliteit, ICT en complexe projecten binnen een traditionele beleidsomgeving is een pré. Je vindt het leuk om af en toe brandjes te blussen maar ook om onderaannemers aan te sturen die bijvoorbeeld werken aan de website. Zelf ben je ook handig met website-content, sociale media, etc. Tegelijkertijd kun je zelfstandig de sociale media en communicatiestrategie up-to-date houden.

Technische aspecten begrijpelijk maken
Het programma draait om veel complexe technologische aspecten die snel begrijpelijk dienen te worden gemaakt voor niet-ingewijden. Media-aandacht voor digitale zaken is ook sterk in beweging. Het belang van de verschillende publieke en private partijen is groot. Deze functie vraagt iemand die daarmee natuurlijk en genuanceerd weet om te gaan. Aantoonbare ervaring met complexe stakeholdervelden en programma's binnen het Rijk is van belang evenals kennis van het private veld met o.a. vervoerders, IT-bedrijven, platformbedrijven en consumentenorganisaties.

Je bent dus zelfstandig werkzaam en graag onderdeel van een team. Als voorzitter van de communicatiewerkgroep met de 7 regio’s zorg je voor verbinding, eenduidige communicatie en goede afstemming en sfeer, zonder het belang van de eigen kernboodschappen te verliezen. Eenduidige communicatie van iedereen die betrokken is bij het programma, is essentieel.

Je hebt een zintuig voor media-impact en adviseert de programmamanager en Directie Communicatie proactief over kansen en risico’s rond het programma. Zoals te zien is op eerdergenoemde website is het afgelopen jaar hard gewerkt aan communicatiemateriaal en bekendheid van het programma. Een deel van de werkzaamheden betreft het verder updaten/professionaliseren daarvan, en opschalen van media-aandacht via o.a. congressen, interviews, etc.

Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan snel op deze vacature!
Reageren op deze vacature

Campagnemanager bij Dienst Publiek en Communicatie


Senior campagnemanager Seksueel Geweld

Voor Dienst Publiek en Communicatie zoeken wij een senior campagnemanager (32 uur per week). Je begeleidt campagnes en bent verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het proces en de relatie met alle betrokkenen. Je start per januari t/m 30 juni 2020 (met optie tot verlenging).

Functieomschrijving

DPC is voor de afdeling Campagnemanagement met spoed op zoek naar een tijdelijke ervaren campagnemanager voor de campagne Seksueel geweld. De campagnemanager is zelfstandig, maar begeleidt de campagnes wel in teamverband (met medior en junior campagne adviseur en diverse specialisten). De voorkeur gaat uit naar een adviseur met kennis van dit onderwerp en ervaring heeft met deze campagne, als ook ervaring in de samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Werkzaamheden
Campagnemanagement betekent concreet de aansturing van leveranciers als reclame- en mediabureaus. De campagnemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het proces en de relatie met alle betrokkenen. Naast projectmanagement en financieel beheer, schrijf je briefings en adviseer je de departementale opdrachtgever over bijvoorbeeld media- en middeleninzet en conceptontwikkeling.

Daarbij ben je aanspreekpunt voor zowel de departementale opdrachtgever als voor de reclame- en mediabureaus die betrokken zijn bij de uitvoering van de campagnes. Je werkt nauw samen met campagnemanagers van het cluster. Ook werk je samen met adviseurs van de andere clusters op het gebied van onderzoek, media-inkoop, beeld en online middelen.

Eisen

 • Je opereert zelfstandig en je bent meteen inzetbaar als volwaardig campagnemanager;
 • je bent gericht op samenwerking en relatie;
 • je bent resultaatgericht;
 • je beschikt over overtuigingskracht;
 • je hebt actuele kennis van communicatie en campagnes, zowel van online als van de meer traditionele middelen als televisie- en radiocommercials;
 • je hebt minimaal vijf jaar ervaring als projectmanager van (complexe) publiekscommunicatietrajecten;
 • je hebt recente ervaring met de aansturing van (een) reclame- en mediabureau(s);
 • je hebt bij voorkeur ervaring met overheidscampagnes.

Dienst Publiek en Communicatie (DPC)
Dienst Publiek en Communicatie (DPC) is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Algemene Zaken die binnen de Rijksoverheid gemeenschappelijke diensten levert op het gebied van overheidscommunicatie. DPC ondersteunt de Rijksoverheid bij het verbeteren van de communicatie met publiek en professionals. Bij DPC werken ongeveer 150 mensen.

DPC'ers - van media-adviseurs, campagnemanagers tot kennisadviseurs, onderzoekers en publieksvoorlichters - zijn experts in het vakgebied. Zij signaleren wat er speelt in het communicatie vak, vertalen dit naar toepassing binnen de Rijksoverheid en houden afnemers en uitvoerders scherp. Andersom hebben zij een goed beeld van de ontwikkelingen en behoeften binnen de Rijksoverheid, en kunnen vanuit deze rijksbrede blik werken aan kwaliteit van dienstverlening door de markt, efficiency (schaalvoordelen door bijvoorbeeld raamcontracten en gemeenschappelijke inkoop) en effectiviteit (rijksbrede regie).

DPC is een open, informele en resultaatgerichte organisatie, met korte lijnen. Samenwerking staat hoog in het vaandel. DPC-ers zijn slimme doeners.

Het cluster Campagnemanagement
De campagnemanager maakt onderdeel uit van het cluster Campagnemanagement. De afdeling voert met name campagnes met zendtijd van de Rijksoverheid, zoals bijvoorbeeld BOB, Mono en Orgaandonatie. De campagnemanagers begeleiden daarbij het hele campagnetraject van eerste planvorming op basis van beleid tot de uiteindelijke evaluatie. De campagnemanagers adviseren ministeries over de campagnestrategie en begeleiden de productie van online promotie, radio- en tv-commercials, websites, enzovoort. De campagnemanager is hierbij opdrachtgever van het reclame- en mediabureau. Het cluster bestaat uit 13 fte, met een coördinator, senior adviseurs, contractmanagers en campagnemanagers.

Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan snel op deze vacature!
Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur Rijks Innovatie Community


Medior communicatieadviseur Rijks Innovatie Community

Voor het Rijks Innovatie Community, onderdeel van Justitie en Veiligheid, zoeken wij een medior communicatieadviseur (32 uur per week). Een van jouw kerntaken is het door ontwikkelen van de website en je gaat op zoek naar mooie verhalen binnen de Rijksoverheid. Je start per januari t/m de beoogde einddatum 31 juli 2020.

Functieomschrijving

In 2019 is de communicatiestrategie geschreven en is er hard gewerkt om de naamsbekendheid en zichtbaarheid van RIC binnen de Rijksoverheid te vergroten. Dit is gedaan door het voeren van netwerkgesprekken, de (mede) organisatie en promotie van RIC op congressen en kennisevenementen binnen het Rijk, introductie van roulerend werken en door op de vernieuwde website en LinkedInbedrijfspagina zichtbaar te maken, hoe het onderwerp innovatie binnen de community (Rijksoverheid) wordt beleefd en een podium krijgt.

2020 staat in het teken van het verder uitbouwen, onderhouden, activeren en stimuleren van de community. Een van de kerntaken van de communicatieadviseur is het door ontwikkelen van de website: www.rijksinnovatiecommunity.nl. Samen met de Communitymanager ga je opzoek naar de mooie innovatieverhalen binnen de Rijksoverheid. Daarnaast denk je mee over de inrichting van een communityplatform en help je RIC-evenementen organiseren en promoten.

Werkzaamheden
 • Actualiseren en doorontwikkelen van de website: www.rijksinnovatiecommunity.nl;
 • content ontwikkelen: met behulp van verhalen, video’s en fotografie zichtbaar maken hoe innovatie binnen de Rijksoverheid een podium krijgt;
 • promoten en helpen organiseren van RIC-evenementen;
 • meedeken en inrichten van een online communityplatform;
 • uitbouwen van het RIC-netwerk op LinkedIn door het posten van relevante content;
 • communicatiemateriaal ontwikkelen inclusief nieuwe huisstijl/vormgeving;
 • contacten leggen en onderhouden met communicatiemedewerkers en afdelingen van de diverse innovatieteams en departementen voor het ophalen en (laten) plaatsen van content.

Eisen

 • Je hebt een afgeronde HBO/ WO diploma (bij voorkeur communicatie);
 • je hebt aantoonbare ervaring met het CMS Hippo;
 • je hebt ervaring met het werken binnen de Rijksoverheid bij vergelijkbare opdrachten, aantoonbaar in CV;
 • je bent bekend met de Rijkshuisstijl en weet hoe die toegepast moet worden;
 • je vindt het leuk om te schrijven, je bent creatief en hebt een vlotte pen;
 • je bent politiek-bestuurlijk sensitief en bij voorkeur al bekend met de processen en de (inter) departementale verhoudingen binnen de Rijksoverheid;
 • je hebt een pragmatische instelling, bent flexibel en proactief en beschikt over een ‘can do’ mentaliteit;
 • je hebt affiniteit met het thema innovatie, je bent iemand die snel kan schakelen en een nieuwe ontwikkeling eerder als kans dan als een bedreiging ziet.

Rijks Innovatie Community
De Rijks Innovatie Community (RIC) is een groeiend netwerk van innovators binnen de Rijksoverheid. RIC wil het innoverend vermogen van de Rijksoverheid verstevigen door organisaties, mensen en initiatieven te verbinden en te versterken. Vernieuwing, synergie en samenwerking staan hierbij centraal. Iedereen die geïnteresseerd is in innovatie en werkzaam is op een ministerie, uitvoeringsorganisatie, inspectie of zelfstandig bestuursorgaan kan lid worden van de community. De Rijks Innovatie Community innoveert niet zelf maar faciliteert innovaties binnen de Rijksoverheid.

RIC is geen traditionele top-down organisatie, maar een netwerk of bottom-up beweging waarin een gedeelde visie op innovatie ontstaat die Rijksbreed wordt gesteund en gedeeld. Binnen -en met- dit netwerk wordt op een laagdrempelige manier kennis en ervaring uitgewisseld ten aanzien van verschillende innovatieve onderwerpen zoals innovatiegericht inkopen, sociale innovatie, het toepassen van nieuwe technologieën en trendwatching (technologie verkenning).

De Rijks Innovatie Community is nu ruim een jaar actief en telt inmiddels meer dan 700 leden. Het jaarplan en de communicatiestrategie zijn geschreven. In 2020 willen we deze plannen uitvoeren en het netwerk verder uitbouwen, onderhouden, activeren en stimuleren.

Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan snel op deze vacature!
Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur bij de A16 Rotterdam


Senior communicatieadviseur A16 Rotterdam

Wij zijn op zoek naar een senior communicatieadviseur (32 uur per week) voor het project A16 Rotterdam van Rijkswaterstaat. Je levert een bijdrage aan de positionering van Communicatie binnen het project. Je start per januari t/m 2024.

Functieomschrijving

De Adviseur Communicatie is binnen de projectorganisatie verantwoordelijk voor bouwcommunicatie namens De Groene Boog. De communicatieadviseur werkt binnen het team van Omgevingsmanagement en werkt samen met de communicatieadviseur van Rijkswaterstaat over de invulling van publiekscommunicatie. Het tijdig, juist en volledig informeren van de omgeving is een belangrijke succesfactor van het project.

We zoeken een stevige senior communicatieadviseur die een bijdrage kan leveren aan de positionering van Communicatie binnen het project. Verder ben je hands-on, heb je ervaring met omgevingscommunicatie en heb je ervaring met projecten, bij voorkeur met infraprojecten.

Werkzaamheden
 • Afstemming conform de eisen ME_05007, ME_05006 en ME_05002; Informatieverstrekking conform eis ME_05018;
 • het beantwoorden van specifieke vragen betreffende de werkzaamheden, welke worden gesteld via onder andere de Landelijke Informatielijn, het informatiecentrum en/of tijdens informatiebijeenkomsten. Ook ben je aanwezig bij de informatiebijeenkomsten;
 • begeleiding van excursies, het geven of organiseren van technische toelichtingen over de werkzaamheden en het aanbrengen van voorzieningen om excursies mogelijk te maken. Dit is inclusief het verstrekken van de voor bezoekers benodigde veiligheid & gezondheid hulpmiddelen.

Competenties
 • Je bent in staat je werk zelfstandig te plannen en overzicht te bewaren;
 • je neemt initiatief en bent proactief;
 • je weet je zelf en het project A16 Rotterdam te presenteren – bij bijeenkomsten of in gesprek met stakeholders ben je het eerste aanspreekpunt;
 • samenwerken binnen het team van Omgevingsmanagement en de projectorganisatie staat centraal;
 • je bent in staat om te adviseren over de communicatieaanpak, dit uit te dragen en toe te lichten met argumenten;
 • het ophalen van informatie over de werkzaamheden van de projectorganisatie is een groot onderdeel van je werkpakket;
 • affiniteit met infrastructurele projecten is een pre.


Eisen

 • Je hebt een opleiding op minimaal HBO niveau op het gebied van communicatie en/of aantoonbare ervaring op het vakgebied;
 • je hebt aantoonbare kennis van en inzicht in het werkveld en de organisatie van Rijkswaterstaat;
 • je hebt aantoonbare globale kennis van het soort werk van de aangrenzende bedrijven en hun (logistieke) processen;
 • je hebt aantoonbare kennis van bedrijfsmatige en bestuurlijke beleidsprocessen;
 • je heb aantoonbare kennis van relevante wet- en regelgeving en beleidskaders;
 • je hebt minstens vijf jaar ervaring in een communicatieadviesfunctie.

Projectteam
Je komt werken bij een ambitieus projectteam. Onze cultuur bestaat uit het hebben van een open houding waarbij iedereen kan worden aangesproken, veiligheid in de genen zit, de lijnen kort zijn en collega’s elkaar constant uitdagen en inspireren. Je standplaats is ons kantoor in Rotterdam. Door jouw kennis en ervaring kun je de afdeling versterken. Samen met dit team wil jij groeien en aan dit mooie project werken.

Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan snel op deze vacature!
Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur bij Openbaar Ministerie


Medior communicatieadviseur Programma Continuïteit GPS

Voor het programma Continuïteit GPS van het Openbaar Ministerie zijn wij op zoek naar een medior communicatieadviseur (32 uur per week). Je start zo snel mogelijk t/m 7 maanden na de start. Standplaats: Utrecht.

Functieomschrijving

GPS is het systeem dat door het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak wordt gebruikt voor de registratie en verwerking van strafzaken in eerste aanleg. Binnen de organisatie bestaan op dit moment zorgen en onvrede over de stabiliteit van het systeem. Dit heeft ertoe geleid dat door het OM het programma Continuïteit GPS (C-GPS) is ingericht. Doel van het programma is het nemen van de noodzakelijke maatregelen om de continuïteit en gebruikersbeleving van GPS te verbeteren.

Het OM is voor het programma C-GPS op zoek naar een communicatieadviseur die breed inzetbaar is op de vraagstukken die spelen rondom de gebruikersbeleving van GPS en de acties die lopen om de beleving en de continuïteit van het systeem te verbeteren.

Profiel
De beoogde communicatieadviseur weet op een ondernemende en resultaatgerichte manier de gebruikers van GPS mee te nemen in de ontwikkelingen rondom de stabiliteit, performance en het gebruik van GPS. Hij/zij weet hierbij te bereiken dat medewerkers een constructieve houding aannemen ten aanzien van het systeem en de bijbehorende werkwijzen. Uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden zijn daarbij een absolute vereiste. De communicatieadviseur is bij uitstek in staat om een brug te kunnen slaan tussen business en IT door de inzet van praktische en doelgerichte communicatiemiddelen. Een groot analytisch vermogen en procesmatig inzicht maken het mogelijk om pro-actief te reageren op de betekenis van voorgenomen en lopende acties voor de werkvloer en een hoge mate van organisatiesensitiviteit is vereist om in deze complexe omgeving (zowel technisch als organisatorisch) de communicatiemiddelen hun doelgroepen te laten bereiken.

De communicatieadviseur moet in staat zijn tot het opzetten en onderhouden van een kennisnetwerk (aanschrijven, redigeren, toetsen, rapporteren, werken aan factsheets, mailings e.d.) Daarnaast zal regelmatig met gebruikers(groepen) overlegd moeten worden over de wijze waarop zij geïnformeerd willen worden over de ontwikkelingen en over hoe organisatorische maatregelen een plek moeten krijgen in hun dagelijkse werkwijze.

Eisen

 • Je hebt een afgeronde opleiding op HBO-niveau in de richting van communicatie of rechten;
 • je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieprofessional;
 • je hebt ervaring met politiekbestuurlijke situaties en/of organisaties;
 • je bent werkzaam of hebt eerder gewerkt binnen de Strafrechtketen;
 • je hebt aantoonbare ervaring met communicatie rond ICT;
 • je hebt aantoonbaar ervaring met doelgroep-communicatie met een grote digitaliseringssituatie.

Je weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen. Ook ben je deskundig en ben je in staat kennis en ervaring snel in te zetten. Je laat zien dat deze de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren. Je kan je goed bewegen binnen politiek-gevoelige situaties en je kan hier goed op anticiperen.

Verder pas je binnen het team:
 • Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn)
 • Motiverend en positief
 • Feedback kunnen accepteren en verwerken
 • Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten)

De organisatie
Het ministerie van JenV draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. MJenV werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel: we ontzetten ouders uit de ouderlijke macht of sluiten veroordeelden in. Soms worden nieuwe perspectieven geopend: we begeleiden gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving en ondersteunen slachtoffers. Altijd zijn het ingrepen die alleen MJenV kan en mag doen. Recht raakt mensen. Voor nadere informatie over MJenV wordt verwezen naar: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid

Het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met vele ketenpartners waaronder politie en andere opsporingsdiensten. Voor meer informatie zie: www.om.nl.

Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan snel op deze vacature!
Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur bij Rijkswaterstaat


Medior communicatieadviseur West-Nederland Zuid

Voor Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid zoeken wij een medior communicatieadviseur (24 uur per week). De focus ligt op het verbeteren van het imago en op de persvoorlichting. Je start z.s.m. t/m maart 2020 (met optie tot verlenging). Standplaats: Rotterdam.

Functieomschrijving

De accenten in jouw opdracht liggen op het adviseren over en uitvoeren van de communicatiestrategie, op het verbeteren van het imago van Rijkswaterstaat en op persvoorlichting. Bij alles wat je doet, staat de klant centraal. Op strategisch communicatieniveau adviseer je het directieteam en lijn-, project-, programma- en omgevingsmanagers. Daarnaast werk je aan de merkbeleving bij stakeholders. Samen met collega’s geef je inzicht in de rol van Rijkswaterstaat en wat onze organisatie voor stakeholders en (vaar)weggebruikers betekent. Je ondersteunt collega’s op alle niveaus bij het uitdragen van de visie van Rijkswaterstaat en helpt met het organiseren van de dialoog binnen de organisatie en met de omgeving.

Mediacontacten onderhouden
Als communicatieadviseur onderhoud je nauwe contacten met de media in het kader van persvoorlichting en woordvoering. Jij zorgt dat relevante thema’s op de agenda komen te staan. Binnen Rijkswaterstaat bevorder je het ‘spreken met één mond’. Je voert redactie over communicatie-uitingen voor en begeleidt externe optredens van collega’s. Is er sprake van een crisis of calamiteit, zoals een storing aan een van onze bruggen? Dan handel jij daadkrachtig en effectief en vertegenwoordig je de organisatie op gepaste wijze. Omdat het werk van Rijkswaterstaat 24/7 doorgaat, is het meedraaien in piketdiensten onderdeel van je opdracht.

Dossiers die de samenleving raken
Het leuke aan jouw opdracht is dat je betrokken bent bij concrete dossiers zoals de Blankenburgverbinding en de verbreding van de A4, die de samenleving direct raken. Ook krijg je volop de ruimte om verbeteringen in onze werkprocessen te initiëren en om jezelf en anderen verder te ontwikkelen.

Relaties met externe partners verstrerken
Je evalueert je eigen werk en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s. Jouw vakinhoudelijke kennis houd je actueel en je speelt in op relevante ontwikkelingen en signalen vanuit de samenleving. Jij bent een gestructureerde pionier die grensverleggend durft te interveniëren in gedrag, procedures of mores omdat iets wezenlijk belangrijk is. Oók als dat in de bestaande orde onmogelijk lijkt. Door je persoonlijkheid maak je dat onze organisatie werkt. Je doet dit van hoog tot laag en directie-overstijgend. Op basis van creativiteit, flexibiliteit en overtuiging verstevig je de relatie met externe partners.

Eisen

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de richting van communicatie;
 • je hebt minimaal 5 jaar ervaring als communicatieadviseur op het gebied van externe woordvoering;
 • je hebt minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met communicatieadvisering ten aanzien van infrastructurele projecten in een dynamische omgeving;
 • je kan meedraaien met piketdiensten;
 • je kan goed samenwerken, anderen enthousiasmeren met je positieve instelling en je bent omgevingsgericht en toont lef;
 • je volgt ontwikkelingen in ‘communicatieland’ op de voet en hebt affiniteit met nieuwe media;
 • je bent analytisch sterk, houdt ook in complexe situaties het overzicht en kan snel schakelen;
 • je denkt strategisch, bent organisatiesensitief en kan goed anticiperen op de bestuurlijke relevantie van ontwikkelingen en signalen;
 • je beschikt over een relevant netwerk en voelt je thuis in een politiek-bestuurlijk complexe context.

Organisatieonderdeel Rijkswaterstaat, West-Nederland Zuid
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte, complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20. Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Ook nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn. De zorg voor onze veiligheid op weg en water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners.

Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

De afdeling - Communicatie en Strategie
De afdeling Communicatie en Strategie heeft drie hoofdtaken. De eerste is het regisseren en vormgeven van de in- en externe communicatie. Daarnaast formuleren wij de omgevingsstrategie en ondersteunen en adviseren we het directieteam op het gebied van communicatie en strategie.

We zijn een afdeling in ontwikkeling die to the point, op tijd en secuur moet opereren op het raakvlak van ambtelijke en politiek-bestuurlijke werelden. Waar overtuigen, verlokken en verleiden relevanter zijn dan op je strepen staan. Waar dienstbaarheid gepaard gaat met een stevige eigen visie. Waar gewaardeerd wordt dat je ambitie hebt, voor jezelf en voor de afdeling als geheel. En waar samenwerken vanzelfsprekend is. Daar hoort bij dat het werk pas af is als het af is.

Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan snel op deze vacature!
Reageren op deze vacature

Communicatiemedewerker bij gemeente Baarn


Communicatiemedewerker online en social media

Voor de gemeente Baarn zoeken wij een communicatiemedewerker (28 uur per week). Jij bent helemaal thuis in online communicatie, social media en contentcreatie. Je start z.s.m. (uiterlijk 2 januari) t/m 3 juli 2020. Standplaats: Baarn.

Functieomschrijving

Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om hun ambities verder te verwezenlijken heeft de gemeente enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

De gemeente is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen met gemeentebestuur en het management. Elke dag is anders met collega’s die graag voor elkaar klaar staan. De gemeente werkt steeds meer in verbinding met de inwoners en ook intern met collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij gemeente Baarn betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn zij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: lef, samenwerken, klantgericht, transparant, betrouwbaar en flexibel. De organisatie van de gemeente Baarn kent een programmastructuur, bestaande uit vier domeinen: Dienstverlening, Sociaal Domein, Fysiek Domein en Ondersteunend domein.

Werkzaamheden
Zit social media in jouw DNA? Heb jij een handen-uit-de-mouwen mentaliteit? En ken jij het geheim van aantrekkelijke content? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als tijdelijke vervanging van een collega die met zwangerschapsverlof gaat, zoeken we een enthousiaste communicatiemedewerker die helemaal thuis is in online communicatie en social media. Het is niet alleen tekst waarmee jij raakt, maar ook (bewegend) beeld. Jij zorgt ervoor dat ons héle plaatje klopt.

Contentcreatie is jouw specialiteit. Je doet dat niet alleen op basis van wat de organisatie naar buiten wil brengen, maar kijkt ook naar wat er speelt op social media en springt daar op in. Van het beantwoorden van individuele vragen tot het signaleren van een discussie waar vanuit de gemeente een reactie gewenst is. Daarnaast vind je het leuk om breder mee te draaien in de taken van ons team Communicatie. Zoals webredactie, persberichten, interne communicatie en meer.

Eisen

 • Je hebt minimaal een afgeronde opleiding op mbo niveau 4 in de richting van Communicatie;
 • je bent per direct of uiterlijk 2 januari beschikbaar voor gemiddeld 28 uur per week;
 • je hebt minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring als communicatiemedewerker;
 • je hebt aantoonbare werkervaring met het schrijven en publiceren van social media posts;
 • je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring met één of meerdere CMS’en;
 • je hebt bij voorkeur aantoonbare kennis en werkervaring met webcare;
 • je hebt bij voorkeur aantoonbare kennis van en werkervaring met OBI4wan.

Competenties
 • Je bent creatief, ontwikkelt vernieuwende ideeën en hebt het lef om initiatief te nemen;
 • je weet constant als eerste aan de nieuwste informatie en wetenswaardigheden te komen waar onze inwoners echt wat aan hebben;
 • je hebt een handen-uit-de-mouwen mentaliteit en vindt het leuk om in de uitvoering te zitten;
 • je maakt eenvoudig de vertaalslag van inhoudelijke informatie naar aantrekkelijke content;
 • je schrijft begrijpelijke teksten over ingewikkelde materie, in een pakkende stijl en je beheerst de Nederlandse taal uitstekend;
 • je bent een prettige collega die makkelijk contacten legt;
 • je staat voor samenwerken, klantgericht, flexibiliteit, lef, transparantie en betrouwbaarheid.

Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan snel op deze vacature!
Deze vacature is niet meer beschikbaar

Communicatieadviseur bij provincie Zuid-Holland


Medior communicatieadviseur Krimpenerwaard en Natuur Netwerk Zuid-Holland

Voor het gebiedsprogramma Krimpenerwaard / Natuur Netwerk Zuid-Holland zoeken wij een medior communicatieadviseur (24 uur per week). Jij voert de communicatie uit en helpt bij het opstellen van de strategie. Je start per januari t/m 31 december 2020 (met optie tot verlenging).

Functieomschrijving

Voor de provincie Zuid-Holland zoeken wij een medior communicatieadviseur. Je wordt voor twee projecten ingezet: de Krimpenerwaard (16 uur per week) en Natuur Netwerk Zuid-Holland (8 uur per week).

In de Krimpenerwaard – het groene gebied tussen Gouda, Krimpen aan den IJssel en Schoon-hoven - werken verschillende partijen samen aan behoud van landbouw; nieuwe natuur; combinaties met recreatie en een goede waterkwaliteit. In de Krimpenerwaard wordt 2250 hectare nieuwe natuur aangelegd. Tegelijkertijd wordt de waterkwaliteit verbeterd en kijkt het hoogheemraadschap waar in het werk ook de bodemdaling aangepakt kan worden. Bij deze ontwikkeling willen alle partijen kansen benutten die er liggen voor het agrarisch bedrijf en de recreatie.

Het programma Veenweiden Krimpenerwaard heeft tot doel om het waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen. Uitgangspunt is: natuur, koeien én beleving. Provincie, gemeente, hoogheemraadschap, agrarische partijen en natuur- en recreatieorganisaties zetten zich daar samen voor in.

Het programma gaat nu de uitvoeringsfase in en hierbij is veel behoefte aan procesondersteuning en ook aan communicatie met partners, mede-overheden en individuele (agrarisch) ondernemers. Er is een vaste communicatieadviseur vanuit de provincie betrokken. Je zult de communicatie in samenwerking met deze collega en in directe opdracht van de programmamanager vormgeven én uitvoeren.

De ontwikkelingen in de Krimpenerwaard sluiten aan bij het andere project waaraan je werkt: de realisatie van het Natuur Netwerk Zuid-Holland. Dit project heeft tot doel een samenhangend netwerk van natuurgebieden en de verbindingen daartussen te realiseren in de provincie. Het is een belangrijk deel van het provinciale groenbeleid, en er is op dit moment veel (media-)aandacht voor omdat ook de Europees beschermde Natura-2000-gebieden deel uitmaken van het Natuur Netwerk Zuid-Holland.

Werkzaamheden
 • Je gaat de communicatie vormgeven en uitvoeren (dat zal je doen met een vaste communicatieadviseur vanuit de provincie, die hierbij betrokken is);
 • je levert je bijdrage aan het opstellen van een communicatiestrategie en draagt zorg voor de uitvoering daarvan;
 • je geeft mede vorm aan de communicatie rond het provinciebrede project Natuur Net-werk Zuid-Holland. Hiervoor wordt een afzonderlijk communicatieplan opgesteld door een van de adviseurs vanuit de provincie. Dit plan geeft richting aan de communicatie over deelprojecten binnen het Natuur Netwerk Zuid-Holland, waaronder het gebiedsprogramma Krimpenerwaard;
 • je stuurt onder anderen vormgevers, tekstschrijvers en eventuele andere experts aan bij de uitvoering van opdrachten;
 • je treedt op als linking pin vanuit het programma Veenweiden Krimpenerwaard naar de provinciale organisatie en andersom – met name op het gebied van communicatie over de toekomst van de landbouw en van natuur en recreatie.

Eisen

 • Je bent een resultaatgerichte communicatieadviseur medior-niveau;
 • je hebt bij voorkeur ervaring met ‘groene’ gebiedsprocessen en stakeholdermanagement;
 • je hebt kennis op hoofdlijnen van hoe de provincie politiek-bestuurlijk werkt;
 • je hebt aantoonbaar ervaring met het opstellen van een communicatieplan;
 • je brengt creativiteit binnen een communicatieopdracht;
 • je hebt aantoonbaar ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan snel op deze vacature!
Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur bij gemeente Amsterdam


Medior communicatieadviseur Statushouders

Voor twee verschillende programma's m.b.t. statushouders als onderdeel van gemeente Amsterdam, zoeken wij een medior communicatieadviseur (32 uur per week). Je start zo snel mogelijk t/m 31 december 2020 (met optie tot verlenging).

Functieomschrijving

De gemeente Amsterdam zoekt een stevige allround medior Communicatieadviseur die aan de slag gaat voor de Amsterdamse Aanpak Statushouders en het Stedelijk Coördinatieteam Statushouders. De werkzaamheden zijn zowel strategisch, tactisch als uitvoerend.

Gemiddeld ben je 28 uur per week bezig voor Aanpak Statushouders en 4 uur per week voor Stedelijk Coördinatieteam Vluchtelingen.

Aanpak Statushouders (28 uur per week)
Naar aanleiding van de grote toestroom vluchtelingen in 2015 en 2016, startte de gemeente in juli 2016 de Amsterdamse Aanpak Statushouders. De nadruk ligt op intensieve begeleiding van statushouders naar werk, opleiding en participatie, gedurende hun 3 jarige inburgeringsplicht. Maatwerk staat centraal, ieder heeft

Voorbereidingen nieuw stelsel
In 2018 maakte Minister Koolmees bekend dat het huidige Inburgeringsstelsel wijzigt per 2021. Dit betekent dat de gemeenten regie krijgen op de inburgering i.p.v. de statushouders. De gemeente Amsterdam is zich op de wetswijziging aan het voorbereiden en ontwikkelt de aanpak continu door, vooruitlopend op het nieuwe stelsel.

Het team
Het beleidsteam statushouders bestaat uit 20 medewerkers. Zij houden zich bezig met de doorontwikkelingen van de aanpak, alsmede de voorbereidingen op het nieuwe stelsel. Wij voeren nu al pilots uit om het nieuwe stelsel zo goed mogelijk vorm te geven. Het uitvoeringsteam bestaat uit zo'n 100 medewerkers en is verdeeld over verschillende teams en functies (klantmanagers en jobhunters Team Entree, jongerenadviseurs v.d. Jongerenpunten, inkomensconsulenten WPI). Klantmanagers en jongerenadviseurs bieden statushouders persoonlijke begeleiding en maatwerk, om ervoor te zorgen dat ieder met een passende baan, opleiding of participatie meedoet in de Amsterdamse samenleving. In aanloop naar nieuwe Inburgeringsstelsel adviseren klantmanagers de statushouders ook over de juiste inburgeringsroute.

Werkzaamheden communicatieadviseur
In de aanloop naar de implementatie van het nieuwe stelsel, houdt de communicatieadviseur zich bezig met o.a. de volgende werkzaamheden:
 • Adviseren op politiek bestuurlijk sensitief dossier;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren managementteam en projectleiders over diverse vraagstukken;
 • adviseren over en ontwikkelen van middelen;
 • onderhouden van contacten externen, waaronder media in afstemming met woordvoering;
 • interne communicatie binnen projectteam en uitvoeringsteam o.a. t.b.v. implementatie nieuwe werkprocessen en inburgeringsstelsel;
 • kennisdelen, zowel intern als extern;
 • ondersteunen bij werkbezoeken;
 • bijhouden en delen externe ontwikkelingen en trends;
 • interne en externe positionering van aanpak;
 • schrijven van portretten van statushouders.

Over Stedelijk coördinatieteam Vluchtelingen (4 uur per week)
Sinds 2015 zijn er in Amsterdam ruim 6.000 statushouders gehuisvest. Deze statushouders zoeken hun plek in de stad en dat vergt inzet van de gemeentelijke afdelingen G&O, Wonen, Onderwijs, Werk, Participatie, Inkomen, Zorg, Jeugd, Sport, de GGD en de stadsdelen. Ook heeft Amsterdam het azc Willinklaan, een regulier asielzoekerscentrum. Uitgangspunt op het terrein van asielzoekers en vluchtelingen is dat alles wat in de lijn (de directie) georganiseerd kan worden in de lijn wordt gedaan.

Lijnoverstijgende, complexe en bestuurlijk gevoelige zaken komen terecht bij de coördinerend directeur en bij de coördinerend wethouder. Om zijn rol goed te kunnen vervullen heeft de coördinerend directeur een klein team ingericht: het Stedelijk Coördinatieteam Asielzoekers & Statushouders. Dat team bewaakt de samenhang tussen de verschillende dossiers, bereidt de integrale ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming voor en voert de regie indien er zich incidenten met statushouders in de stad voordoen.

Werkzaamheden communicatieadviseur
 • Adviseren op politiek bestuurlijk sensitief dossier;
 • coördinatie communicatie over vluchtelingen;
 • betrokken communicatieadviseurs betrekken;
 • aanspreekpunt redactie over thema/doelgroep vluchtelingen;
 • in samenwerking met redactie pagina's Amsterdam.nl voor doelgroep statushouders/vluchtelingen en over thema vluchtelingen actualiseren en doorontwikkelen;
 • coördinatie betrokken communicatieadviseurs asielzoekers en vluchtelingen;
 • trekker doorontwikkeling Amsterdam.nl;
 • aanspreekpunt redactie sociaal Amsterdam.nl;
 • communicatieadvies overkoepelende onderwerpen asielzoekers en vluchtelingen.

Eisen

 • Je beschikt over minimaal HBO/WO werk- en denkniveau;
 • je hebt affiniteit met de doelgroep statushouders en vluchtelingen;
 • je hebt aantoonbare ervaring als medior communicatieadviseur;
 • je hebt aantoonbare ervaring met het (laten) vervaardigen van verschillende communicatiemiddelen;
 • je hebt aantoonbare ervaring binnen een gemeente of andere complexe organisatie;
 • je hebt ervaring binnen het sociaal domein;
 • je hebt aantoonbare ervaring met het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan directie en management;
 • je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij gemeente Amsterdam;
 • je levert minimaal één relevante referentie;
 • je beschrijft in maximaal één A4 je motivatie voor de aanpak van de opdracht en geeft voorbeeld(en) van vergelijkbare opdrachten, met benoeming van concrete resultaten.

Competenties
Je beschikt over de volgende competenties (deze worden getoetst bij het interview):
 • Verbindend
 • Overtuigend
 • Resultaatgericht
 • Proactief
 • Stevig
 • Flexibel
 • Politiek-bestuurlijk sensitief

Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan snel op deze vacature!
Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur bij de Nationale Politie


Communicatieadviseur onderdeel IDU

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een communicatieadviseur voor de sector IDU (36 uur per week). Je zorgt voor de interne communicatie, dat IDU visueel aantrekkelijke communicatieproducten heeft en dat het MT communiceert op basis van de strategie. Je start per 19 maart t/m 31 december 2020 (met optie tot verlenging). Standplaats: Rotterdam.

Functieomschrijving

De sector IDU van de dienst HRM van het PDC is verantwoordelijk voor de Instroom, Doorstroom en Uitstroom van medewerkers voor de Nederlandse Politie. Om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar nieuwe medewerkers in een krapper wordende arbeidsmarkt is IDU aan het vernieuwen en verbeteren. Er liggen vele uitdagingen op bijvoorbeeld het vlak van strategische personeelsplanning, en mobiliteitsvraagstukken, Privacy (AVG) en efficiency.

IDU is continue in beweging en er is veel behoefte om de eigen medewerkers goed te informeren door middel van visueel aantrekkelijke communicatie, maar ook om de leiding van IDU te ondersteunen in de communicatie naar belangrijke stakeholders als de leiding van de eenheden, de Korpsleiding en andere belanghebbenden.

We zoeken een communicatieadviseur met stevige visie op interne- en verandercommunicatie. Een adviseur die weet hoe interne communicatie écht werkt en ervaring heeft met het opzetten van de communicatie binnen complexe projecten, variërend van het zelf opzetten en uitvoeren van communicatietrajecten tot aan het begeleiden en adviseren van projectleiders en – managers.

In deze rol is naast advies ook uitvoering een zeer belangrijk component. Zelfstandig opleveren van producten zoals de maandelijkse IDU nieuwsbrief, de tweewekelijkse managementflits (managementinformatie vanuit bedrijfsvoerings- en sturingsoverleg), visualisaties en powerpoint presentaties. Onderhouden van de IDU intranetpagina.

Werkzaamheden
Als communicatieadviseur lever je een bijdrage aan effectief georganiseerde, flexibele en daarmee toekomstbestendige (IDU) organisatie. Daardoor zijn medewerkers van IDU op de hoogte van de voor hen relevante veranderingen. Ook zorg je ervoor dat IDU visueel aantrekkelijke communicatieproducten heeft en dat het MT van IDU communiceert op basis van communicatiestrategie. Je bent verantwoordelijk voor de volgende onderdelen:
 • Je ondersteunt communicatie voor het MT IDU en operationeel leidinggevenden;
 • je geeft uitvoering aan communicatieplan IDU;
 • je communiceert intern naar eigen medewerkers over de veranderagenda;
 • je geeft communicatieadvies aan MT over communicatie naar interne stakeholders NP.

Bij deze verantwoordelijkheden horen de volgende taken:
 • Communicatieadvies geven;
 • ontwerpen en maken van communicatieproducten;
 • opstellen en uitvoeren van communicatieplannen;
 • communicatie ondersteunen bij projecten;
 • opstellen van teksten voor nieuwsbrieven, intranet, etc..


Eisen

 • Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van Marketing en/of Communicatie. Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien;
 • je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als intern communicatieadviseur;
 • je beschikt over de volgende competenties zoals beschreven onder de kop 'competenties';
 • je hebt bij voorkeur werkervaring in een uitvoerende communicatiefunctie, waarbij je zelfstandig communicatiemiddelen hebt ontwikkeld;
 • je hebt bij voorkeur werkervaring als communicatieadviseur, in complexe (= grootschalig, meerdere betrokken disciplines, meerdere stakeholders en belangen) verandertrajecten;
 • je hebt bij voorkeur werkervaring met het omzetten van veranderopgaven, in een gedragen en geïntegreerd communicatieplan;
 • je hebt bij voorkeur werkervaring binnen politiek-bestuurlijke organisaties.

Competenties
 • Netwerkvaardig
 • Kwaliteitsgericht
 • Iniatiefrijk
 • Creatief
 • Organisatiesensitief
 • Resultaatgericht
 • Samenwerkingsgericht
 • Overtuigend
 • Coachend
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan snel op deze vacature!
Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur bij gemeente Leidschendam-Voorburg


Communicatieadviseur Implementatie Omgevingswet

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zoeken wij een communicatieadviseur Implementatie Omgevingswet (24 uur per week). Je stelt de participatie- en communicatiestrategie op en voert deze uit. Je start per januari t/m december 2020. Standplaats: Leidschendam.

Functieomschrijving

Werken bij Leidschendam-Voorburg betekent werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. De gemeente werkt ca. 650 collega’s aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen. Als organisatie doet de gemeente er alles aan om medewerkers hierin optimaal te faciliteren. Ze stimuleren eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid en werken flexibel. De lijnen zijn kort en ze weten wat er speelt. Dit alles doen zij onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

De communicatieadviseur voert zijn / haar opdracht uit vanuit het team Communicatie maar werkt in opdracht van en in nauwe afstemming met de programmamanager en de projectleiders binnen het programma Implementatie Omgevingswet.

Werkzaamheden
We zoeken een zelfstandige en ervaren communicatieadviseur die het leuk vindt om de inwerkingtreding van de Omgevingswet bij de gemeente te ondersteunen. Voor de communicatieadviseur gaat het daarbij komend jaar om drie grote communicatieopgaven, de opgave ‘Anders werken’ en het communicatief ondersteunen van de participatietrajecten voor de Omgevingsvisie en voor het Omgevingsplan.

 • Je gaat een participatiestrategie Omgevingsvisie en Omgevingswet opstellen en uitvoeren;
 • je gaat de communicatiestrategie, die gekoppeld is aan de bestaande veranderstrategie opstellen en uitvoeren;
 • je gaat de effecten en resultaten van de communicatie rondom de veranderstrategie monitoren;
 • je gaat de benodigde communicatiemiddelen, waaronder online platform ingesprekmetLV en het intranet WijvanLV, coördineren en realiseren;
 • je gaat storytelling rondom het thema Omgevingswet coördineren en uitvoeren;
 • je gaat interne evenementen, zoals Lunch&Learn-bijeenkomsten en Dag van de Omgevingswet (gericht op kennisdeling), organiseren en coördineren;
 • je geeft gevraagd en ongevraagd communicatieadvies.
Profiel
We zoeken een communicatieadviseur met visie op het vakgebied. Je weet deze visie adequaat en pragmatisch te vertalen naar plannen en acties. Je staat stevig in je schoenen, kan omgaan met weerstand en weet verschillende belangen en mensen aan elkaar te verbinden. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief, werkt integer en legt gemakkelijk contact. Je weet met een constructieve aanpak zaken de goede kant op te sturen. Daarnaast heb je een flexibele en creatieve werkinstelling, schuw je de communicatie-uitvoering niet en vind je het prettig om in een informele en sterk klantgerichte omgeving te werken.

Eisen

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat je zelf een mobiele telefoon (inclusief abonnement) meeneemt voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop of iPad;
 • je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (30 punten);
 • je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur binnen een overheidsinstelling in de afgelopen 5 jaar;
 • je hebt aantoonbare werkervaring met verandercommunicatie in de afgelopen 3 jaar;
 • je hebt aantoonbare werkervaring met de Omgevingswet;
 • je hebt aantoonbare werkervaring met het organiseren van evenementen;
 • je beschikt over de volgende competenties: visie, netwerken, regisseren, initiatief;
 • je levert minimaal 2 referenties.
Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan snel op deze vacature!
Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur bij Omgevingsdienst Veluwe IJssel


Communicatieadviseur bij OVIJ

Voor Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) zoeken wij een communicatieadviseur (20-28 uur per week). Je bent veel bezig met het schrijven van teksten, social media, perscommunicatie en interne communicatie. Je start per 13 januari t/m 31 december 2020. Standplaats: Apeldoorn.

Functieomschrijving

Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) is een van de zeven Gelderse omgevingsdiensten. De diensten hebben een aantal taken bij één omgevingsdienst gecentreerd. De communicatietaak ligt bij OVIJ. Dat betekent dat je niet alleen aan de communicatietaken van OVIJ werkt, maar ook de communicatie voor het stelsel van zeven omgevingsdiensten verzorgt.

De Gelderse Omgevingsdiensten staan voor krachtige samenwerking in een wereld die verandert. Met onze wortels in Gelderse grond werken we, in opdracht van gemeenten en provincie, aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Dat doen we door vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven, organisaties en inwoners. Maar we doen meer. Onze kennis delen we graag: adviseren over energie, natuur en bouw zit in ons bloed. Zo zorgen we met elkaar voor de groene toekomst van Gelderland.

Werkzaamheden
Je werkt voor OVIJ en voor het stelsel van de zeven Gelderse omgevingsdiensten. Zowel in uitvoering als advies is jouw inzet gewenst. Tot je taken behoren bijvoorbeeld:
 • het jaarverslag coördineren en - deels - schrijven;
 • organisatie en coördinatie van symposia en andere evenementen;
 • social media;
 • factsheets maken over actuele onderwerpen;
 • het doorontwikkelen en onderhouden van de website van de gelderse omgevingsdiensten en de website van OVIJ;
 • interviews houden en uitwerken tot artikelen;
 • coördinatie van de productie van communicatiemiddelen;
 • projectcommunicatie inclusief communicatiestrategie;
 • perscommunicatie;
 • interne communicatie.

Eisen

 • Je bent inzetbaar vanaf 13 januari t/m 31 december 2020 voor 20-28 uur per week;
 • je hebt een relevante opleiding op HBO of WO niveau;
 • je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare en relevante ervaring in het communicatievak, waarvan twee ten minste voor een overheidsorganisatie;
 • je hebt uitstekende schriftelijke vaardigheden. Om een indruk van je schrijfstijl te krijgen, vragen we je om een geschreven tekst mee te sturen van maximaal 300 woorden met als onderwerp de Omgevingswet en opleidingen voor medewerkers;
 • je hebt een proactieve instelling en beschrijft een casus waar deze eigenschap duidelijk naar voren kwam.

Competenties Je beschikt over de volgende competenties (getoetst in de interviewfase):
 • Omgevingsbewust
 • Pragmatisch
 • Hoog werktempo, output gericht
 • Overtuigingskracht en communicatieve vaardigheden
 • Zelfstandigheid en eigen initiatief
 • Bestuurlijk sensitief

Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan snel op deze vacature!
Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur bij onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


Medior communicatieadviseur PIANOo

Voor het PIANOo, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zoeken wij een medior communicatieadviseur (36 uur per week). Je organiseert bijeenkomsten, adviseert over communicatiemiddelen en voert dit uit. Je start per januari t/m 30 juni 2020 (met optie tot verlenging). Standplaats: Den Haag.

Functieomschrijving

Sinds 1 januari 2014 is binnen PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden, het centraal loket Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) voor alle overheden ondergebracht. Het doel van het loket is om de professionele toepassing van MVI bij overheden te versnellen en actief te ondersteunen. Zie www.pianoo.nl voor meer informatie over MVI en de ondersteuning van PIANOo hierbij en over PIANOo als organisatie.


Werkzaamheden
 • Je organiseert en coördineert bijeenkomsten met het thema duurzaamheid. Focus hierbij is in eerste instantie Rijk;
 • je ontwikkelt communicatiemiddelenen zet deze in voor het thema duurzaamheid, te denken valt aan artikelen, vormgeving e.d.;
 • je draagt zorg voor andere voorkomende werkzaamheden binnen de MVI-projecten.


Eisen

 • Je hebt aantoonbare (communicatie-)ervaring met duurzaamheidsprojecten binnen het Rijk;
 • je hebt aantoonbare ervaring met het organiseren van bijeenkomsten;
 • je bent zelfstandig en flexibel.

Achtergrond PIANOo is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en valt per 1 januari 2017 onder de directie Nationale Programma's van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren. Met oog voor rechtmatigheid én doelmatigheid. Professionele inkoop draagt bij aan het beleid van de organisatie en biedt value for tax payers' money.

PIANOo brengt experts op inkoop- en aanbestedingsgebied bij elkaar, bundelt kennis en ervaring en geeft advies en praktische tips. Verder stimuleert het expertisecentrum de dialoog tussen opdrachtgevers bij de overheid en het bedrijfsleven. PIANOo werkt voor en met een netwerk van ruim 3.500 inkopers en aanbesteders.

Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan snel op deze vacature!
Reageren op deze vacature

Communicatiemedewerker bij provincie Noord-Holland


Communicatiemedewerker Regionale Energie Strategie

Voor de Regionale Energiestrategie van provincie Noord-Holland zoeken wij een junior communicatieadviseur (16 uur per week). Jij bent verantwoordelijk voor o.a. de website, content en social media. Je start per 15 januari t/m 31 december 2020.

Functieomschrijving

In heel Nederland wordt, verdeeld over 30 energieregio’s, gewerkt aan een Regionale Energiestrategie: de RES. De provincie Noord-Holland is opgedeeld in de Energieregio Noord-Holland Noord en Zuid. In elke energieregio onderzoeken gemeenten, waterschap(pen), de provincie en tal van belanghebbenden samen waar hoeveel hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie) kan worden opgewekt, en hoe de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) kan worden vorm gegeven. De resultaten worden verwerkt in de concept-RES (gereed in juni 2020) en de RES 1.0 (maart 2021).

Communicatie is een belangrijk onderdeel van het RES-proces. De communicatiestrategie richt zich op het proces: de plan- en besluitvorming van de regionale energiestrategie (RES). Drie redenen hiervoor zijn:
 • Nut en noodzaak/ toekomstperspectief wordt in belangrijke mate aangegeven in het Klimaatakkoord en met een landelijke campagne voor de RES (we sluiten hierbij zoveel mogelijk aan);
 • Complexiteit van plan- en besluitvorming is groot. Dit vraagt om zorgvuldig informeren en tijdig betrekken van partijen die hierbij een rol spelen;
 • Rol van het onafhankelijke programmabureau is facilitator van het proces.

De prioritaire doelgroepen van de programmabureaus zijn: partners (vooral gemeenten, waterschappen, energiebedrijven), stakeholders en pers. Inwoners worden vooral geïnformeerd en betrokken door de partners. Alle informatie is toegankelijk via publieksvriendelijke websites.

Twee lijnen:
 • Procescommunicatie: we maken de complexiteit van het proces werkbaar. Omgeving (bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties) weet dat er een RES wordt gemaakt en waarom;
 • Draagvlakvorming: omgeving weet hoe en wanneer men vanuit haar/zijn rol kan participeren en wat er met hun inbreng wordt gedaan.

Werkzaamheden
 • Je onderhoudt websites www.energieregionhn.nl en www.energieregionhz.nl (via WordPress);
 • je plaatst artikelen en andere content;
 • je zorgt voor de opmaak van de nieuwsbrief (via mailchimp);
 • je plaatst berichten op social media (LinkedIn, Twitter, Youtube);
 • je maakt filmpjes (via Imovie of ander programma);
 • je monitort social media en webcare en maakt daar rapportages van;
 • je mede-organiseert en zorgt voor de voorbereiding van het communicatieoverleg met gemeenten;
 • je mede-organiseert bijeenkomsten;
 • je gaat de beeldbank opstellen en bijhouden.

Voor al deze taken geldt dat afstemming met partners van groot belang is. De informatievoorziening moet eenduidig zijn en de communicatiekanalen van de partners moeten zo optimaal mogelijk worden ingezet in de communicatie. Er is een senior communicatieadviseur voor de RES. De junior werkt als duo met de senior.


Eisen

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
 • je hebt ervaring en/of affiniteit met duurzaamheid;
 • je hebt ervaring met interactieve communicatie;
 • je hebt ervaring binnen provinciale, gemeentelijke of Rijksoverheid;
 • je kan aanwezig zijn op maandag, afspraken over andere dagen worden in overleg gemaakt met de senior communicatieadviseur.

Competenties
 • Hands-on mentaliteit
 • Zelfstandig
 • Proactief
 • Samenwerkingsgericht
 • Uitstekende schrijfvaardigheid

Achtergrond
Het maken van een RES is noodzakelijk omdat we in 2030 voldoende duurzame energiebronnen (warmte en elektriciteit) op land nodig hebben. Daardoor gebruiken we minder fossiele brandstof en stoten we minder CO2uit. Om 49% CO2reductie in 2030 te behalen is grootschalige opwek van duurzame elektriciteit nodig. Er is uitgerekend dat er in 2030 35 TWh aan grootschalige opwek (zon en wind) op land nodig is. Dit moeten de 30 energieregio’s gezamenlijk realiseren.

Inhoudelijk gaat de RES over:
 • Het opwekken van hernieuwbare energie op land
 • Gebouwde omgeving (energiebesparing en warmtetransitie)
 • Netcapaciteit

Procesmatig kent het RES-proces 3 lijnen:
 • Regionale samenwerking / programmaorganisatie opbouwen. Dit ten behoeve van het opstellen én borging van de RES
 • Resultaten opleveren: RES aanleveren bij Rijk, CO2 reductie
 • Draagvlak, eigenaarschap en participatie organiseren

Programmaorganisaties
De ontwikkeling van de RES wordt gefaciliteerd door twee programmaorganisaties:
 • Noord-Holland Noord werkt vanuit gemeente Alkmaar in opdracht van de 20 overheden. De bestuurlijke bevoegdheden blijven bij de 18 gemeenten, provincie en het waterschap.
 • Noord-Holland Zuid werkt vanuit de provincie Noord-Holland in opdracht van de 33 overheden. De bestuurlijke bevoegdheden blijven bij deze overheden: de 29 gemeenten, de provincie en de 3 waterschappen.
De 2 programmaorganisaties werken nauw samen en als communicatieadviseur werk je voor beide programma’s.

Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan snel op deze vacature!
Reageren op deze vacature

Allround communicatieadviseur bij Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid


Senior communicatieadviseur

We zoeken een senior communicatieadviseur voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (32-36 uur per week). Je begint half maart t/m half augustus 2020. Standplaats Dordrecht. De opdrachtgever stelt detachering/payroll verplicht.

Functieomschrijving

Voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid zoeken wij een expert op het gebied van transparante, proactieve en begrijpelijke communicatie. Je zorgt ervoor dat informatie begrijpelijk(er) wordt, van lastige onderzoeksrapporten en woordvoering bij geluidsklachten door windmolens tot vergunningsprocessen voor inwoners en bedrijven. Vaak gaat het om impactvolle en ingewikkelde materie. Daarom zoeken we iemand die snel verschillende belangen ziet (van bestuurders, inwoners, bedrijven en de organisatie) en dit slim inzet in communicatieadviezen.

Kortom: je adviseert, begeleidt en coacht collega's met interne en externe communicatievraagstukken. Ook sta je journalisten te woord en realiseer je verschillende communicatiemiddelen.

Eisen

 • je hebt een relevante hbo- of universitaire opleiding (Communicatie of soortelijk);
 • je hebt ruime ervaring als senior communicatieadviseur, zowel op het gebied van externe, interne als online communicatie;
 • je hebt ervaring als woordvoerder;
 • je hebt ervaring met werken binnen met bestuurlijk gevoelige omgeving en ingewikkelde dossiers en de externe communicatie hiervan;
 • je hebt ervaring met samenwerken met verschillende organisaties (bijvoorbeeld gemeenten, provincie, GGD);
 • je hebt communicatie- en medianetwerk binnen Zuid-Holland Zuid;
 • je bent bekend met de regio Zuid-Holland Zuid (pre).

Competenties
 • Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
 • je bent omgevingssensitief;
 • je bent oplossingsgericht en hebt doorzettingsvermogen;
 • je bent toegankelijk en verbindend.

 • Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan snel op deze vacature!
  Reageren op deze vacature

  Adviseur (bestuurs)communicatie bij gemeente Sliedrecht


  Senior adviseur (bestuurs)communicatie

  Voor de gemeente Sliedrecht en het Servicecentrum Drechtsteden zijn wij op zoek naar een strategische senior communicatieadviseur (36 uur per week). Het gaat om een dienstverband van 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

  Functieomschrijving

  Je bent als senior adviseur bestuurscommunicatie het eerste aanspreekpunt voor het College van B&W. Je bent een gesprekspartner op niveau. Hierbij adviseer je de burgemeester en individuele wethouders strategisch op (politiek gevoelige) dossiers. Je doet mede de woordvoering namens het College van B&W en de organisatie. Ook onze directie wordt door jou en je collega's ondersteund bij communicatievraagstukken. Vanuit houding en gedrag laat je zien dat 'jij er bent voor de organisatie en voor het College'.

  Je geeft samen met je communicatiecollega's invulling aan het College uitvoeringsprogramma 2018-2022. Hierbij neem je, samen met jouw collega-adviseurs, verantwoordelijkheid voor het implementeren van de interne en externe communicatiestrategie, inclusief het opstellen van een kernverhaal en de communicatie- en contentkalender. Als meewerkend voorman/-vrouw neem je de regie en heb je een voorbeeldfunctie als senior naar de andere adviseurs binnen het cluster Communicatie en binnen de gemeentelijke organisatie.

  Je ondersteunt projectleiders en beleidsmedewerkers met communicatiestrategieën voor diverse projecten en beleidsterreinen. Waar nodig denk je mee over het inrichten van participatietrajecten. Vanuit jouw eigen projecten lever je een bijdrage aan de gemeentelijke communicatiemiddelen zoals de website, gemeentepagina en sociale media. Naast adviseren op strategisch niveau hou je je bij ons ook bezig met adviseren op tactisch en operationeel niveau.

  Daarnaast ben je goed in staat is om signalen uit de samenleving en de organisatie op te pikken en die in de organisatie te agenderen. Als geen ander begrijp jij dat wat er buiten gebeurt, invloed kan hebben op de dynamiek in de organisatie. Jij ziet de dwarsverbanden en kan deze omzetten in strategische scenario's.

  Waar kom je te werken?
  Je komt te werken bij de gemeente Sliedrecht, namens het Servicecentrum Drechtsteden. Je maakt samen met twee adviseurs deel uit van het communicatieteam in Sliedrecht. Tegelijkertijd ben je werkzaam bij de afdeling Communicatie van het Servicecentrum Drechtsteden. Daar werken ruim 50 collega's voor de hele regio Drechtsteden. Het Servicecentrum Drechtsteden is de verbindende kracht achter zeven gemeenten en een aantal regionale organisaties binnen de Drechtsteden. We bieden ondersteunende diensten op het gebied van Financiën, Juridische zaken, Personeel, Facilitair management, ICT en Communicatie. Naast het leveren van kwaliteit in dienstverlening staan plezier in het werk en de persoonlijke ontplooiing van onze medewerkers centraal.

  Sliedrecht is een dorp met 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Er is veel ondernemerschap, van oudsher in de maritieme sector. De gemeente Sliedrecht werkt op bestuursniveau nauw samen met de omliggende Drechtsteden, maar heeft door de jaren heen haar eigen karakter weten te behouden. Sliedrecht is een zelfstandige gemeente. Groot genoeg voor voorzieningen en bedrijvigheid op stadsniveau, maar klein genoeg voor dat eigen dorpse karakter.

  De gemeente Sliedrecht zet sterk in op de veranderende rol van de overheid: de samenleving staat centraal. Dat betekent dat primair gedacht wordt vanuit maatschappelijke vraagstukken en opgaven (buiten). De concrete doelstellingen en de wijze waarop het college van B&W invulling geeft aan deze nieuwe rol stelt hoge eisen aan de ambtelijke organisatie. Rode lijn in het veranderingsproces is de dialoog met het bestuur (college en raad) en in de organisatie over de vraag hoe met elkaar wordt omgaan en hoe met elkaar wordt samengewerkt. Het uitgangspunt is eigenaarschap. En met elkaar afspreken wat ieders bijdrage of toegevoegde waarde is.

  Eisen

  • Je hebt een afgeronde HBO/WO-opleiding op communicatievlak;
  • je hebt 5 tot 10 jaren relevante werkervaring;
  • je hebt ervaring binnen een politiek bestuurlijke omgeving (gemeente);.
  • je hebt ervaring met het onderhouden van mediacontacten;
  • je hebt goede kennis van het (sociale) medialandschap;
  • je bent in staat je snel eigen te maken wat er speelt in de Sliedrechtse samenleving.


  Jij bent een ervaren, assertieve adviseur die van aanpakken houdt. Je laat je niet tegenhouden door een beetje weerstand, maar weet met de juiste vragen tot het beste advies te komen. Je bent iemand die van aanpakken houdt, met een no-nonsense mentaliteit. Jouw goed ontwikkelde gevoel voor politieke verhoudingen en organisatiesensitiviteit, maken dat jij de juiste toon weet te vinden om het optimale resultaat te halen. Kortom, je bent een zichtbare collega met een proactieve houding die snel schakelt, makkelijk verbinding maakt en staat achter jouw adviezen.

  Wat krijg je daarvoor terug?
  Wij bieden je een uitdagende baan voor 36 uur per week binnen een interessante overheidsorganisatie die in ontwikkeling is. De salarisindicatie bedraagt maximaal €4.859,- (schaal 11, Car/Uwo) op basis van een 36-urige werkweek. Je hebt bij ons uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van, flexibele werktijden, pensioen, reiskosten, verlofregelingen en studiefaciliteiten (denk hierbij aan een uitgebreid trainingsaanbod gericht op onze communicatieprofessionals). Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.

  Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan snel op deze vacature! Je kan nog reageren t/m 15 december 23.59 uur.
  Reageren op deze vacature

  Schrijf je in voor onze RWS-pool!


  Rijkswaterstaat-pool

  We zijn de komende jaren weer prefeered supplier voor de Rijksoverheid. Hieronder vallen ook veel opdrachten voor Rijkswaterstaat in heel Nederland.
  Ben jij geinteresseerd in opdrachten voor Rijkswaterstaat, geef je dan hier op voor onze RWS-pool!

  Functieomschrijving


  Eisen


  Reageren op deze vacature

  Meld je aan voor onze provincie Zuid-Hollandpool!


  Algemene inschrijving provincie Zuid-Hollandpool

  Met onze partners SchaalX en Communicatiemensen zijn we als Partners in Communicatie een van de mantelpartijen voor de provincie Zuid-Holland voor de inhuur van interim communicatieprofessionals, op junior, medior en senior niveau.

  Ben je geinteresserd in interim communicatie-opdrachten bij de provincie Zuid-Holland, schrijf je dan hier in bij onze 'provincie Zuid-Hollandpool'!

  Functieomschrijving

  Deze inschrijving is niet voor een specifieke vacature, maar om je aan te melden voor onze 'provincie Zuid-Hollandpool'. Hierdoor kom je snel in beeld als wij kandidaten zoeken voor interim opdrachten bij de provincie Zuid-Holland.

  Eisen


  Reageren op deze vacature

  Schrijf je in voor onze Apeldoornpool


  Algemene inschrijving Apeldoornpool

  Bureau voor Overheidscommunicatie is de komende jaren mantelpartij voor de gemeente Apeldoorn als het gaat om de inhuur van interim communicatieprofessionals. Het gaat om opdrachten op junior, medior en senior niveau.

  Wil je in de toekomst in aanmerking komen voor een interim opdracht bij de gemeente Apeldoorn, meld je dan aan voor onze 'Apeldoornpool' door hier te reageren!

  Functieomschrijving

  Deze inschrijving is niet voor een specifieke vacature, maar om je aan te melden voor onze 'Apeldoornpool'. Hierdoor kom je snel in beeld als wij kandidaten zoeken voor interim opdrachten bij de gemeente Apeldoorn.

  Eisen


  Reageren op deze vacature

  Ervaren woordvoerders gezocht!


  Woordvoerders algemene inschrijving

  Voor uiteenlopende (Rijks)overheidsinstanties zijn wij op zoek naar ervaren woordvoerders: de echte specialisten.

  Functieomschrijving


  Eisen


  Reageren op deze vacature

  Algemene inschrijving Zorgcommunicatie


  Algemene inschrijving Zorgcommunicatie

  Dit is de (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

  Functieomschrijving

  Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

  Eisen


  Reageren op deze vacature

  Algemene inschrijving Overheidscommunicatie


  Algemene inschrijving Overheidscommunicatie

  Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

  Functieomschrijving

  Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

  Eisen


  Reageren op deze vacature