Woordvoerders DB Amsterdam Nieuw-West!


Medior woordvoerder Dagelijks Bestuur Nieuw-West

Het gaat om 2 woordvoerders voor 24 - 28 uur bij het stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam. Looptijd van 1 juli - 1 oktober 2019 met kans op verlengen.

Functieomschrijving

De woordvoerder is verantwoordelijk voor de persvoorlichting namens het dagelijks bestuur en diens organisatie. Je adviseert het dagelijks bestuur op een creatieve en innovatieve manier over projecten en programma's die stadsdeel Nieuw-West betreffen. Als woordvoerder volg je nauwgezet nieuwsontwikkelingen en ben je een spin in het web die snel de juiste informatie zowel binnen als buiten de ambtelijke organisatie kan vinden. Je volgt actief (online) media en daarbij anticipeer en reageer je op uitingen over stadsdeel Nieuw-West.

Werkzaamheden
 • eerste aanspreekpunt voor persvoorlichting namens het dagelijks bestuur;
 • onderhouden perscontacten voor het dagelijks bestuur;
 • ontwikkelen van communicatiestrategieën voor het dagelijks bestuur op het gebied van onze projecten en programma's;
 • advisering van het dagelijks bestuur op inzet sociale media en andere communicatieterreinen;
 • initiëren van mediakansen en -momenten en anticipeert creatief op actualiteiten;
 • de woordvoerder werkt nauw samen met de bestuursadviseurs en zal indien nodig taken over kunnen nemen.

Eisen

 • je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • je hebt kennis van en inzicht in het medialandschap en online media en social media;
 • je hebt kennis van en inzicht in bestuurlijke, maatschappelijke en politieke verhoudingen.


Wensen
 • je bent in het bezit van een HBO / WO diploma Communicatie of Journalistiek;
 • je hebt ervaring met werken binnen Gemeente Amsterdam of een andere 100.000+ gemeente;
 • je bent flexibel, stressbestendig en hebt gevoel voor en ervaring met bestuurlijke verhoudingen;
 • je bent per direct beschikbaar.

Reageren op deze vacature

Adviseur digitale dienstverlening voor gemeente Amsterdam


Adviseur digitale dienstverlening

Het gaat om een medior adviseur voor 32 - 36 uur/week. Start z.s.m. tot 31 december 2019, met ruime optie op verlengen.

Functieomschrijving

Digitale Dienstverlening - 16 uur
Het programma Digitale Dienstverlening moet zorgen dat de Amsterdammers gebruik kunnen maken van online dienstverlening op het gebied van Werk Participatie en Inkomen (WPI). Vanaf eind 2017 moeten minimaal 90 procent van de meldingen, mutaties en aanvragen bij WPI online worden ingediend. Voor burgers wordt het gemakkelijker, zij kunnen hun dossier inzien, mutaties indienen en interactie is mogelijk via eigen omgeving. Om dit te bereiken werd de burger vanaf eind 2016 in kleine stappen steeds meer medebeheerder van zijn eigen dossier op werk, participatie en inkomen. Dit vergt nog steeds de nodige inzet op communicatie.

Digitaal Administratieve Teams (DAT) - 16-20 uur
Ook binnen de DAT teams werkt men hard aan digitalisering van het werk. Op dit moment is er een reorganisatie gaande gericht op het automatiseren van handelingen die nu nog met de hand worden uitgevoerd door het scanteam. Dat gebeurt door routinematige werkzaamheden geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd af te handelen. Intern geeft dit een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden. Er is intensieve communicatie nodig tijdens het gehele reorganisatieproces.

Werkzaamheden
 • communicatieadvies: het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen. Denk aan klantpanels, informatiebijeenkomsten Tour de innovatie voor medewerkers, berichten op intranet, folders en brochures;
 • ondersteuning senior communicatieadviseur die de strategische lijn bewaakt;
 • intensieve communicatie rondom de reorganisatie van de Digitaal Administratieve Teams (DAT);
 • ontwikkelen communicatiemiddelen i.s.m. de afdeling middelen en specialisten van het Communicatiebureau.

Eisen

 • je hebt HBO werk- en denkniveau;
 • je bent klant- en samenlevingsgericht. Je bent een goede tekstschrijver en kan je goed inleven in verschillende doelgroepen en dit leidt tot aansprekende teksten;
 • je hebt aantoonbare ervaring als medior adviseur binnen het sociale domein.


Wensen
 • je hebt aantoonbare ervaring als communicatieadviseur met reorganisatietrajecten;
 • je hebt aantoonbare ervaring binnen de Gemeente Amsterdam.

Reageren op deze vacature

Aan de slag in een politiek gevoelige en dynamische omgeving?


Communicatieadviseur RIVM, domein Milieu en Veiligheid

Voor het domein Milieu en Veiligheid van het RIVM zoeken wij een senior communicatieadvsieur voor gemiddeld 32 uur per week. Start 1 juli tot eind december van dit jaar. Verlengen: 3 x een jaar.

Functieomschrijving

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een kennisinstituut van de overheid en staat op de bres voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Het agentschap RIVM verricht zelf onderzoek, verzamelt wereldwijd kennis en past die toe. Jaarlijks brengt jaarlijks het kennisinstituut een groot aantal rapporten en adviezen uit en zorgt voor de opzet en de uitvoering van bevolkingsonderzoeken en preventiepro-gramma's. Het RIVM, gevestigd in Bilthoven, telt ongeveer 1.800 medewerkers en werkt met een exploitatiebegroting van ca. € 350 miljoen. De Stafeenheid Communicatie & Do-cumentaire Informatievoorziening (C&D) is één van de 4 stafeenheden van de bedrijfs-voeringsorganisatie (circa 75 fte exclusief de flexibele schil) en bestaat uit de afdeling Cor-porate Communicatie & Documentatie (CCD) en de afdeling Programma's & Projecten. De stafeenheid C&D ondersteunt de directie, het lijnmanagement en het primaire proces met advies, kaderstellende werkzaamheden en uitvoerende taken. Binnen het RIVM ligt een belangrijke uitdaging voor alle leidinggevenden om binnen het primaire proces en de bedrijfsvoering samen te werken aan een krachtige organisatie. Ook binnen de stafeenheid zelf ligt de focus op verdere samenwerking, integratie en vernieuwing van de dienstverlening.

De functie
Als communicatieadviseur werk je aan het realiseren en uitvoeren van communicatie-plannen en producten binnen het RIVM domein Milieu en Veiligheid. Je werkt daarbij nauw samen met de andere communicatieadviseurs van de stafeenheid Communicatie en me-dewerkers binnen het domein. Het gaat om een politiek gevoelige en dynamische omge-ving; veel partijen, met verschillende belangen, zijn betrokken bij de diverse program-ma's. Onderwerpen waar je mee bezig zult zijn, zijn o.a. omgeving- en arbeidsveiligheid.

Je geeft de activiteiten op het gebied van externe (en interne) communicatie van ver-schillende programma's vorm en onderhoudt contacten met relevante interne en exter-ne relaties. Je werkt vanuit de vastgestelde RIVM communicatievisie "wij verbinden kennis en men-sen", waarbij beeldend, innovatief en deskundig onze kernwaarden zijn.

Eisen

Kennis en ervaring
 • een afgeronde opleiding op HBO- of WO niveau op het gebied van communicatie;
 • 5- 10 jaar relevante werkervaring als communicatieadviseur, bij voorkeur in complexe organisaties;
 • brede kennis van tactische en strategische inzet van (digitale) communicatie en positionering;
 • ervaring in bij de overheid in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Vereiste vaardigheden
 • je kunt goed schrijven en hebt ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van digitale producten;
 • je hebt ervaring met publieks- en risicocommunicatie in het veld van milieu en veiligheid;
 • je hebt kennis van Drupal 8 en Coosto.

Persoonlijk
 • sterke adviseur: je weet het gesprek aan te gaan over wat wel en niet nodig is en daar-bij je grenzen af te bakenen;
 • je bent flexibel en indien nodig in de breedte van het communicatievakgebied inzet-baar, resultaatgericht en ondernemend;
 • je bent een teamspeler; gevoel voor ieders verschillende rol binnen een samenwer-kingsproces;
 • je hebt goede contactuele vaardigheden en uitdrukkingsvaardigheden;
 • je bent proactief, daadkrachtig, initiatiefrijk;
 • je bent overtuigend en tegelijkertijd klantgericht.

Competenties
 • analyserend vermogen
 • klantgerichtheid
 • omgevingsbewustzijn
 • samenwerken
 • leervermogen
 • voortgangscontrole
 • plannen en organiseren.

Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur a.i. voor gemeente Barneveld


Senior communicatieadviseur

Het gaat om een ervaren en sterke strategisch senior communicatieadviseur met hands-on mentaliteit voor 32 uur/week voor in ieder geval een half jaar. Start z.s.m.

Functieomschrijving

De organisatie
Barneveld is een centraal gelegen middelgrote gemeente, met een veelzijdig karakter, met aantrekkelijke en ambitieuze projecten en voeren veel werkzaamheden zelf uit. Ze spelen actief in op ontwikkelingen in de maatschappij en zijn er voor de Barneveldse samenleving. Ze gaan met onze ambitie ‘Blij met Barneveld’ voor een positieve ‘klantbeleving’. Dat betekent niet dat ze iedereen tevreden kunnen houden. Het betekent wel dat ze er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze inwoners de contacten met ons als positief ervaren.

De afdeling
De afdeling Bestuur en Dienstverlening is één van de zes afdelingen van de gemeente Barneveld. De afdeling Bestuur en Dienstverlening bestaat uit tien de teams waaronder het team Communicatie. Team Communicatie bestaat momenteel uit drie-vier professionals, maar zal de komende jaren verder door groeien. Er wordt een ontwikkeling door gemaakt om ervoor te zorgen dat de werkwijze en de inrichting van het team goed aansluiten bij de huidige en toekomstige behoeften. Een nieuwe focus op taken en rollen en het vergroten van de formatie maken hier onderdeel vanuit. Uitgangspunt hierbij is een herijking (en het uitwerken ervan) van de visie op communicatie en participatie.

Wat ga je doen?
Als senior communicatieadviseur ben je breed inzetbaar en ben je vakinhoudelijk een stevige sparringpartner voor organisatie en bestuur:
 • je bent het aanspreekpunt voor bestuurders en afdelingen voor de inzet van professionele communicatie en participatie;
 • je ontwikkelt een heldere communicatie strategie voor jouw domein, vertaalt deze naar een goed intern- en extern communicatiebeleid en voert dit samen met de communicatieadviseurs en andere collega’s uit;
 • je bevordert de dialoog tussen samenleving en organisatie;
 • je bent altijd op zoek naar de meerwaarde van samenwerking;
 • je bent een verbinder, zowel richting externe relaties als richting eigen collega’s;
 • je bent pro-actief en kritisch: je bent nieuwsgierig naar de inhoud en kiest daarbij de juiste rol ten opzichte van de beleidsadviseurs;
 • je ziet kansen en risico’s, denkt in scenario’s en benoemt dilemma’s;
 • je onderhoudt nauwe contacten met de pers in het kader van persvoorlichting, woordvoering en het zelf agenderen van relevante communicatiethema's;
 • je schrijft gemakkelijk en goed;
 • je hebt een rol in de crisiscommunicatie van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.

Eisen

 • HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • minimaal vijf jaar ervaring als allround (strategisch) communicatieadviseur. Bij voorkeur bij een gemeentelijke organisatie;
 • senioriteit: je bent een onafhankelijke en kritische sparringpartner van bestuur, directie en management;
 • je bent een sterke, overtuigende adviseur en hebt ervaring met crisiscommunicatie;
 • politiek-bestuurlijk sensitief en organisatiebewust;
 • je schakelt snel en pakt projecten voortvarend aan;
 • je beschikt over een gezonde dosis lef;
 • je gebruikt je creativiteit in het werk;
 • je bent sociaal vaardig, resultaatgericht en vernieuwend;
 • je bent mensgericht, empathisch, flexibel en ondernemend.

Reageren op deze vacature

Mooie opdracht voor communicatiemedewerker bij Statengriffie Overijssel


Communicatiemedewerker Statengriffie

Het gaat om 18 uur/week voor de periode van 19 augustus 2019 tot 17 januari 2020, met optie op verlengen.

Functieomschrijving

De provincie Overijssel is een middenbestuur dat vernieuwt, inspireert en initiatief neemt. Dat met respect voor traditie vooruit kijkt en investeert in grote, vernieuwende projecten op regionale schaal. De Statengriffie ondersteunt Provinciale Staten van Overijssel en zorgt op een zorgvuldige, creatieve en innovatieve manier voor een goed besluitvormingsproces. Een goed samenspel tussen Provinciale Staten, het college van Gedeputeerde Staten, de ambtelijke organisatie, de provincie en haar bewoners en organisaties, is daarbij van groot belang. De Statengriffie staat voor inspirerende opgaven. We zoeken voor en met Provinciale Staten meer verbinding met de Overijsselse samenleving, intensievere interne samenwerking en trefzekere informatievoorziening aan Provinciale Staten. Wij zoeken een professionele collega met ruime ervaring, creativiteit en het enthousiasme om deze opgaven met ons te volbrengen.

Opdrachtomschrijving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Statengriffie, die rechtstreeks ressorteert onder Provinciale Staten (PS). In het duale bestuur vormen PS het ‘Overijsselse’ parlement. Gedeputeerde Staten (GS) zijn het dagelijkse bestuur. In het duale bestuur vervult de statengriffier een centrale rol in de bestuurlijke afstemming tussen PS, GS en de provinciale ambtelijke organisatie. De griffier bepaalt de koers van de statenondersteuning, waarbij de focus is gericht op het primaat van PS en de facilitering van de Staten. Het primaat van PS komt praktisch tot uitdrukking in de uitoefening van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van PS. De griffier is de eerstverantwoordelijke voor de inzet van de diensten van de Statengriffie ten behoeve van PS, Presidium, Agendacommissie, Statencommissies en Commissaris van de Koning. Stemt (pro)actief af met de provinciesecretaris als hoofd van de provinciale ambtelijke organisatie.
Het onderscheidende kenmerk van de Statengriffie is, dat het hier gaat om een eigenstandige organisatie die functioneert naast de organisatie van GS. De Statengriffie heeft een specifieke verbindingsrol in een politiek gevoelig en bestuurlijk en ambtelijk complex krachtenveld. De Statengriffie bestaat uit een statengriffier, een adviseur tevens locogriffier, statenadviseurs, commissiesecretarissen, een communicatiemedewerker en managementassistentes.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
De taken van de communicatiemedewerker zijn onder andere:
 • redactionele invulling van de website van Provinciale Staten (inwoners) en de statensite (intranet voor statenleden);
 • eindredacteur voor de statensite en webpagina’s van Provinciale Staten;
 • schrijven van nieuwsberichten;
 • het plaatsen van presentaties, moties en amendementen op de website/Statensite;
 • het aankondigen en publiceren van vergaderingen van Provinciale Staten via advertenties in de krant, website en e-mailservice;
 • het pro-actief informeren van Statenleden via intranet (statensite);
 • het zorgdragen voor publiciteitsmateriaal van Provinciale Staten;
 • het beantwoorden van vragen van Statenleden over bijvoorbeeld het gebruik van het vergader- en informatiesysteem en andere zaken op het gebied van communicatie informatie;
 • het schrijven van korte teksten voor de website, statensite (intranet), uitnodigingen etc.;
 • het maken van foto’s tijdens bijzondere momenten van Provinciale Staten (bijvoorbeeld installatie nieuwe statenleden of start politiek jaar);
 • aanspreekpunt voor statenleden met betrekking tot bijeenkomsten zoals Gast van de Staten.

Eisen

 • je beschikt over tenminste een afgeronde MBO / HBO opleiding op het gebied van journalistiek of communicatie.
 • je beschikt aantoonbaar over werkervaring met CMS-systemen en IPROX;
 • je beschikt aantoonbaar over werkervaring in een bestuurlijke organisatie zoals gemeente of provincie;
 • je hebt aantoonbaar werkervaring opgedaan op het gebied van digitale communicatie en social media.

Reageren op deze vacature

Kleine opdracht voor HWBP-project in Brabant


Senior communiatieadviseur ruimtelijke projecten

Het gaat om een kleine (8 uur/week) maar langlopende opdracht (tot 1 juli 2020 met kans op verlengen) bij het Waterschap Aa en Maas. Standplaats Den Bosch.

Functieomschrijving

De werkzaamheden hebben betrekking op het HWBP-project Cuijk-Ravenstein. Dijktraject 36-2, Land van Heusden de Maaskant 2, bestaat uit de dijken en de daarin gelegen kunstwerken aan de zuidzijde van de Maas tussen Cuijk en Ravenstein (van dijkpaal 174 tot en met Dijkpaal 382). Het dijktraject is een van de trajecten met de hoogste norm langs de Maas vanwege de gevolgen bij een dijkdoorbraak. Het gebied dat overstroomt bij een doorbraak strekt zich uit tot en met Den Bosch. Langs het traject liggen een aantal kernen waarvan Cuijk en Grave de grootste zijn. In Grave bestaat de waterkering voor een belangrijk deel uit de vestingmuren die eind vorige eeuw zijn versterkt. Bij Grave ligt ook een van de stuwcomplexen met scheepvaartsluis die het peil op de Maas reguleren. Andere gebiedskenmerken zijn de Kraaijenbergse plassen, die zich vanaf de kruising met de snelweg A73 enkele kilometers naar het westen uitstrekken. Het traject eindigt op het punt waar de snelweg A50 de Maas kruist, net ten oosten van Ravenstein.
In het project is communicatie en participatie een speerpunt. De opgave van het project vraagt om het goed betrekken van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook is het belangrijk dat de bestuurlijke en ambtelijke achterban goed worden betrokken.

Kandidaatomschrijving
We zoeken een ervaren communicatieadviseur als lid van het omgevingsteam. Deze adviseur staat stevig in zijn/haar schoenen, mede door de vele jaren ervaring in complexe samenwerkingsorganisaties. Hij/zij is proactief, is een echte teamspeler en heeft geen 9-5 mentaliteit. Hij/zij is in staat om vanuit zijn/haar expertise het strategisch omgevingsmanagement binnen het project te versterken. We zoeken iemand die goed kan omgaan met zowel bestuurders, ambtenaren, projectmanagers, projectmedewerkers, belanghebbenden en media. Hij/zij is een natuurlijke netwerker en bruggenbouwer en in staat partijen met elkaar in contact te brengen en belangen te verbinden. Die in staat is om samen met het omgevingsteam te werken, en daarin ook het initiatief te nemen. De adviseur zorgt voor tijdige en kwalitatieve goede (tussen-)producten, beschikt over aantoonbare goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Als communicatieadviseur ben jij verantwoordelijk voor het opstellen van het communicatie- en participatieplan voor de voorverkenning- en verkenningsfase van dijkversterkingsproject Cuijk-Ravenstein. Het plan moet minimaal bevatten:
 • strategie over informeren en betrekken van stakeholders;
 • doelstelling die we met communicatie- & participatieplan willen behalen;
 • welke boodschap willen we uitdragen naar buiten toe?;
 • welke middelen passen bij de strategie? Inclusief media en social media strategie;
 • welke communicatiemomenten? Wat wordt communicatieagenda?;
 • welke groepen op welk moment betrekken, met welk doel en welke vorm.
Het communicatie- en participatieplan moet passend zijn bij de omgevingsstrategie die apart wordt opgesteld (geen onderdeel van de opdracht). De aanpak voor het opstellen van het communicatie- en participatieplan is (vergelijkbaar met) Factor C.
 • het opstellen van communicatiemiddelen (persberichten, nieuwsbrieven, brieven, flyers, website, social media, presentaties, promotiemateriaal, Q&A’s en redeneerlijnen, etc.);
 • het organiseren van bijeenkomsten (bv. Werksessies, informatiebijeenkomsten etc.).
De communicatieadviseur geeft communicatieadvies aan de projectmanager, omgevingsmanager, bestuurder en (eventuele) projectpartners.

Eisen

 • minimaal een relevante afgeronde HBO/WO opleiding;
 • ervaring met het werken aan grote complexe projecten en programma’s in het fysiek ruimtelijke domein (waterveiligheid, waterbeheer, bereikbaarheid / mobiliteit, gebiedsontwikkeling);
 • minimaal 5 jaar werkervaring in vergelijkbare rol binnen projecten van publieke organisaties als Ministerie, Rijkswaterstaat, Waterschap, Provincie of Gemeente;
 • aantoonbare ervaring met strategisch adviseren in een bestuurlijke omgeving bij projecten van vergelijkbare omvang. Referentie dient op aanvraag beschikbaar te zijn.

Reageren op deze vacature

Schrijf je in voor onze RWS-pool!


Rijkswaterstaat-pool

We zijn de komende jaren weer prefeered supplier voor de Rijksoverheid. Hieronder vallen ook veel opdrachten voor Rijkswaterstaat in heel Nederland.
Ben jij geinteresseerd in opdrachten voor Rijkswaterstaat, geef je dan hier op voor onze RWS-pool!

Functieomschrijving


Eisen


Reageren op deze vacature

Meld je aan voor onze provincie Zuid-Hollandpool!


Algemene inschrijving provincie Zuid-Hollandpool

Met onze partners SchaalX en Communicatiemensen zijn we als Partners in Communicatie een van de mantelpartijen voor de provincie Zuid-Holland voor de inhuur van interim communicatieprofessionals, op junior, medior en senior niveau.

Ben je geinteresserd in interim communicatie-opdrachten bij de provincie Zuid-Holland, schrijf je dan hier in bij onze 'provincie Zuid-Hollandpool'!

Functieomschrijving

Deze inschrijving is niet voor een specifieke vacature, maar om je aan te melden voor onze 'provincie Zuid-Hollandpool'. Hierdoor kom je snel in beeld als wij kandidaten zoeken voor interim opdrachten bij de provincie Zuid-Holland.

Eisen


Reageren op deze vacature

Schrijf je in voor onze Apeldoornpool


Algemene inschrijving Apeldoornpool

Bureau voor Overheidscommunicatie is de komende jaren mantelpartij voor de gemeente Apeldoorn als het gaat om de inhuur van interim communicatieprofessionals. Het gaat om opdrachten op junior, medior en senior niveau.

Wil je in de toekomst in aanmerking komen voor een interim opdracht bij de gemeente Apeldoorn, meld je dan aan voor onze 'Apeldoornpool' door hier te reageren!

Functieomschrijving

Deze inschrijving is niet voor een specifieke vacature, maar om je aan te melden voor onze 'Apeldoornpool'. Hierdoor kom je snel in beeld als wij kandidaten zoeken voor interim opdrachten bij de gemeente Apeldoorn.

Eisen


Reageren op deze vacature

Ervaren woordvoerders gezocht!


Woordvoerders algemene inschrijving

Voor uiteenlopende (Rijks)overheidsinstanties zijn wij op zoek naar ervaren woordvoerders: de echte specialisten.

Functieomschrijving


Eisen


Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Zorgcommunicatie


Algemene inschrijving Zorgcommunicatie

Dit is de (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

Functieomschrijving

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

Eisen


Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Overheidscommunicatie


Algemene inschrijving Overheidscommunicatie

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

Functieomschrijving

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

Eisen


Reageren op deze vacature