Communicatieadviseur Smart Mobility en Talking Traffic


Medior communicatieadviseur Smart Mobility | Talking Traffic

Voor Rijkswaterstaat zoeken we een medior communicatieadviseur voor Smart Mobility | Talking Traffic. gemiddeld 26 uur/week voor de periode van 1 maart 2019 tot 15 februari 2020 met optie op verlengen. Standplaats voornamelijk Delft en Utrecht.

Functieomschrijving

Smart Mobility
Om mensen en goederen vlot en veilig hun bestemming te laten bereiken, werkt RWS dagelijks aan weg en water. Dat gebeurt in een dichtbevolkt land waar de ruimte beperkt is. Om Nederland ook in de toekomst veilig, leefbaar en bereikbaar te houden, kijken we hoe we de bestaande infrastructuur maximaal kunnen benutten, gebruik makend van kansen die de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ons brengen. Dit doen wij samen met de markt, kennisinstellingen en andere overheden op het gebied van slimme mobiliteit en intelligente transportsystemen (ITS). Deze inzet van innovatieve ICT-oplossingen en mobiliteitsmanagement noemen we Smart Mobility. Het gebruik van deze technologie is om veiliger, sneller en comfortabeler te kunnen reizen. Denk aan systemen in de auto die bestuurders ondersteunen, apps die de snelste actuele route naar onze bestemming wijzen of aan verkeerslichten die het verkeer herkennen zodat we beter kunnen doorrijden. Smart Mobility kun je dus zien als de digitalisering van onze mobiliteit. En dat heeft veel gevolgen: voor de voertuigen op de weg en het water, voor ons reisgedrag en voor onze infrastructuur.

Functieomschrijving
Als medior communicatieadviseur begrijp je als geen ander wat de kracht van communicatie is. Je verstaat je vak en kent de klappen van de zweep door je ervaring als adviseur en projectleider in strategisch/complexe online (verander)projecten en processen. Je bent gewend regie te voeren op dergelijke adviesvraagstukken, waarbij je vanuit verschillende disciplines en invalshoeken de juiste verbanden legt. Waarbij je de verwachtingen goed weet te managen. En waarbij je een proactieve houding hebt. Je treedt hierbij op als sparringpartner, denkt in kansen, adviseert over oplossingen en kan ook risico’s signaleren en overtuigend optreden. Je bent hierin een inspiratie en coach voor je projectleider en collega’s. Je bent een actieve netwerker en hebt een relevant netwerk.

Taken
 • meelhelpen vertalen van communicatiestrategie naar communicatieplan en acties;
 • uitvoeren van acties uit het communicatieplan en vertalen naar communicatiekalender;
 • mede opstellen/coördineren van nieuwsbrieven (incl. schrijven, interviews) en ander uitingen;
 • opstellen en beheren intra/internet-sites en social media (twitter, LinkedIn, Yammer);
 • bijdragen leveren aan (beeld)verslagen en andere middelen (in samenwerking met een bureau);
 • contractbegeleiding van externe communicatiebureaus coördineren van activiteiten van het communicatiebureau;
 • bijdragen aan organiseren events (in- en extern);
 • ontwikkelt evaluatie en monitoring van effecten op gebied van communicatie.

Eisen

 • afgeronde opleiding ‘Communicatie’ op minimaal HBO-niveau;
 • aantoonbare ervaring op medior niveau (indicatief 3-5 jaar) in communicatieadvisering in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • verdiepte kennis van en ruime ervaring met corporate communicatie, waarbij je succesvol je doelen behaald hebt;
 • kennis van en ervaring met communicatieadvisering ten aanzien van infrastructurele projecten en programma’s, waarbij je boven de materie kunt kijken;
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang in bredere context dan eigen vakgebied(en);
 • ervaring met adviseren, analyseren, toelichten, begeleiden en aan de voorkant ondersteunen van management.
 • je hebt het vermogen problemen te herkennen, oplossingen aan te dragen en doelen te bereiken. Hierin heb je een proactieve instelling en kan overtuigen;
 • je kunt uitstekend meedenken en adviseren op tactisch niveau, maar hebt ook geen problemen met operationele werkzaamheden indien het werk dit vereist;
 • je hebt wat dat betreft ook een hands-on mentaliteit.


Wensen
 • flexibel; zelfstandig; communicatief.

Reageren op deze vacature

Allround communicatieadviseur Capelle aan den IJssel


Allround communicatieadviseur

Voor de gemeente Capelle aan den IJssel zoeken we een allround (senior) communicatieadviseur voor 36 uur/week. Looptijd van 1 april - 1 juli 2019 met optie op 2 x 3 maanden verlengen.

Functieomschrijving

De afdeling Bestuur- en Concernondersteuning ondersteunt en adviseert het bestuur, het management en de interne organisatie over concern beleid, communicatie, kabinetzaken, veiligheid rampencoördinatie, HRM, Juridische zaken, inkoop en aanbesteding en Wijkzaken. Zij doet dat vanuit een afdelingsoverstijgend en concernbreed perspectief. Onze werkwijze is resultaatgericht, constructief kritisch, proactief en creatief en is gericht op het concernbelang en samenhang. Wij zijn goed op hoogte van politieke en bestuurlijke verhoudingen en gevoeligheden en ondersteunen het bestuur adequaat en (pro)actief.

De functie
Communicatieadvies:
 • je leeft je in, in de vraag en de verwachtingen van de opdrachtgever en brengt op basis daarvan een communicatieadvies uit;
 • je verzamelt relevante gegevens, ordent en interpreteert deze;
 • je adviseert gevraagd en ongevraagd over de inzet, uitvoering en productie van communicatiemiddelen en activiteiten;
 • je levert een bijdrage aan het ontwikkelen van het communicatiebeleid;
 • je schrijft teksten voor uiteenlopende communicatiedoelen;
 • je neemt deel aan projecten en geeft onder leiding van een projectleider invulling aan de communicatieve aspecten van een project;
 • je bewaakt het productieproces van schriftelijke, audiovisuele en elektronische communicatiemiddelen en beoordeelt in overleg met de opdrachtgever de kwaliteit.


Kandidaatomschrijving
Wij vragen:
 • HBO werk- en denkniveau (HBO Communicatie);
 • enkele jaren ervaring met soortgelijke werkzaamheden binnen gemeenten in een bestuurlijk en maatschappelijk gevoelige context;
 • enkele jaren ervaring als (senior) communicatieadviseur bij gemeente(n) of andere overheidsinstellingen;
 • zeer sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift;
 • ervaring met enthousiasmeren, motiveren en coachen van teamleden;
 • lokale kennis/ervaring/netwerk van de regio Rotterdam en de gemeente Capelle aan den IJssel in het bijzonder;
 • vereiste en aantoonbare sociale vaardigheden (teamspeler, empathisch, communicatief sterk, werken onder druk);
 • ervaring met digitale communicatie en Social Media;
 • redactioneel sterk, stressbestendig, flexibel en een resultaatgerichte instelling.

Eisen

 • je hebt een afgeronde HBO-opleiding (bij voorkeur HBO Communicatie);
 • je hebt minimaal 4 jaar werkervaring als (senior) communicatieadviseur bij gemeente(n) of andere overheidsinstellingen;
 • je hebt ervaring met moderne communicatiemiddelen, waaronder digitale communicatie en Social Media;
 • e bent beschikbaar op het verificatiegesprek op maandag 18 maart 2019;
 • je hebt 3 – 5 jaar ervaring met het opzetten van in- en externe communicatieprojecten, gericht op uiteenlopende doelgroepen;
 • je bent per direct beschikbaar.


Wensen
 • je hebt lokale kennis/ervaring/netwerk van de regio Rijnmond;
 • je hebt recente gemeentelijke werkervaring;
 • kennis en ervaring als communicatieadviseur in complexe samenwerkingstrajecten.

Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur Actieprogramma Mobiel Banditisme


Medior communicatieadviseur Mobiel Banditisme

Voor het Openbaar Ministerie (OM) zoeken we een medior communicatieadviseur voor de taskforce Mobiel Banditisme. Inzet van gemiddeld 16 uur/week vanaf 18 maart tot eind 2019. Optie op verlengen. Standplaats Den Haag.

Functieomschrijving

Mobiel Banditisme is een fenomeen waarbij rondreizende, internationale groepen criminelen zich bezighouden met (gewelddadige) delicten, zoals diefstal, overvallen en inbraak. Sinds juli 2018 is een Taskforce Mobiel Banditisme ingesteld die als doelstelling heeft Nederland onaantrekkelijk te maken voor deze bendes door hen steviger aan te pakken. Om dit te bereiken heeft de Taskforce een gezamenlijke aanpak van Mobiel Banditisme vastgesteld en monitort de Taskforce periodiek de stand van zaken in de aanpak van dit fenomeen. De Werkgroep Mobiel Banditisme voert de besluiten en de visie van de Task-force uit. De partijen in deze Taskforce zijn het Openbaar Ministerie (OM), politie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ministerie van Justitie en Veiligheid, Detailhandel Nederland (DHN) en Transport en Logistiek Nederland (TLN). De Taskforce rapporteert aan het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) over de voortgang van de werkzaamheden.

De functie
 • Wil jij met communicatie bijdragen aan het bestrijden van mobiel banditisme?
 • Krijg jij energie van het laveren in een politiek-bestuurlijke omgeving?
 • Houd jij je staande als spil tussen organisaties met verschillende belangen?
 • Vind je het leuk om partijen en mensen met elkaar te verbinden?
 • Heb jij een praktische instelling, netwerkgericht, bestuurlijke sensitiviteit, internationale dimensie (o.a. social media gebruik) en heb je daarnaast een hands-on-mentaliteit?
Dan is de Taskforce Mobiel Banditisme op zoek naar jou.

De Taskforce Mobiel Banditisme wil rondtrekkende criminelen ontmoedigen, tegenhouden en aanpakken. De taskforce wordt ondersteund door de Werkgroep Mobiel Banditisme. Als allround communicatieadviseur richt je je op drie sporen:
 1. Bekendheid van Mobiel Banditisme en de aanpak binnen de partnerorganisaties.
 2. Bekendheid geven aan de strijd tegen Mobiel Banditisme in de maatschappij, politiek en media.
 3. Beïnvloeden van daders van Mobiel Banditisme.


Er ligt een basis voor een communicatieplan. In afstemming met de werkgroep en binnen de financiële ruimte die er is, kun je dit naar eigen inzicht verder richting geven en concretiseren. Belangrijk is dat je naast het strategisch inzetten van communicatie, inspeelt op de actualiteit om bijvoorbeeld media-aandacht te krijgen. Hiervoor moet je goede relaties met de communicatieadviseurs en persvoorlichters bij de partnerorganisaties opbouwen en onderhouden. Als allround communicatieadviseur adviseer je de Werkgroep en Taskforce gevraagd en ongevraagd over interne en externe communicatie. Ook werk je doorlopend samen met communicatieadviseurs en woordvoerders van de betrokken partijen. Sommige actiepunten van de Taskforce bevatten een communicatiecomponent, zoals het beïnvloeden van gedrag van partijen die betrokken zijn bij Mobiel Banditisme. Dit kan zowel vanuit het perspectief van de dader als het slachtoffer. Ook over deze vormen van handhavings- en stakeholdercommunicatie denk je actief mee en adviseer je. Er moet aandacht zijn voor de internationale component van Mobiel Banditisme en voor de inzet van social media om de doelen van de Taskforce te bereiken.

Eisen

 • Minimaal HBO diploma.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als communicatieadviseur (bij voorkeur binnen de Rijksoverheid).
 • Ervaring met regiefunctie of coördinerende rol.
 • Begrip van politiek bestuurlijke processen en gevoeligheden.
 • Ervaring met creatieve inzet van on- en offline middelen.
 • Snel kunnen schakelen tussen strategisch en operationeel niveau.
 • Goed kunnen samenwerken op alle niveaus en anderen motiveren.
 • Goede adviesvaardigheden, in staat om verschillende stijlen toe te passen.


Wensen
 • Minimaal 2 jaar ervaring met programma’s of projecten waar een internationale component in zit.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met publiek private samenwerking.
 • Goede beheersing van de Engelse taal
 • Minimaal 5 jaar ervaring binnen het publieke veiligheidsdomein, zoals OM of Politie.

Reageren op deze vacature

Communicatiemedewerker Rijksvastgoedbedrijf


Junior communicatieadviseur Rijksbouwmeester

Voor het ateleier van de Rijksbouwmeester zoeken we een junior communicatieadviseur voor gemiddeld 24 uur/week. Start z.s.m. tot 31 december 2019 en optie op verlengen met 2 x 6 maanden.

Functieomschrijving

Het College van Rijksadviseurs heeft in december 2018 Panorama Nederland gelanceerd, dit is een toekomstvisie op de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dit panorama – het is letterlijk een panorama – reist in 2019 door het land. Het College van Rijksadviseurs heeft hierbij extra ondersteuning nodig bij het plannen van de tentoonstelling, het afstemmen met de locaties, en daarnaast werkzaamheden als het bijhouden van de nieuwsbrief en website (platformsite) van het College.

Omschrijving werkzaamheden
 • het redigeren van teksten, het leggen van contacten bij het voorbereiden van lezingen en externe presentaties van de Rijksadviseurs en de Rijksbouwmeester, overige ondersteuning van de senior communicatieadviseur.

Eisen

 • aantoonbare ervaring als redacteur in woord en beeld, websites CMS, social media;
 • affiniteit met: architectuur, stedenbouw, ruimte, kunst en cultuur is een pré;
 • bij voorkeur is de kandidaat maatschappelijk betrokken bij actuele thema’s als: klimaat, duurzaamheid en sociale integratie;
 • goede schrijfvaardigheid is een vereiste, ‘vlotte pen’, pro-actief, organisatietalent, representatief.

Reageren op deze vacature

Marketingcommunicatiestrateeg Amsterdam Stadspas


Marketingcommunicatiestrrateeg Stadspas

Voor de gemeente Amsterdam zoeken we een marketingcommunicatiestrateeg Stadspas voor 32 - 36 uur/week. Start z.s.m. tot eind 2019 met optie op verlengen.

Functieomschrijving

De gemeente Amsterdam is op zoek naar een marketingstrateeg voor de Stadspas. De Stadspas is een pas voor Amsterdammers met een kleine portemonnee waarmee zij kortingen kunnen krijgen op een divers aanbod, zoals culturele, sportieve en jeugdactiviteiten. De gemeente onderscheidt twee typen passen: de minimapas is voor Amsterdammers met een laag inkomen en weinig vermogen. De andere pas is voor AOW-gerechtigden. De marketingstrateeg gaat aan de slag om de stadspas bij een breder publiek onder de aandacht te brengen, aan de hand van een op te stellen marketingstrategie. De wens is om nieuwe doelgroepen aan te boren, daar waar het gebruik van de Stadspas achterblijft. Met name onder jongeren tussen 15-30 jaar is het gebruik laag. Om hier verandering in te brengen wordt er onderzoek gedaan naar diverse doelgroepen en waarom de pas weinig wordt gebruikt. De strateeg zal betrokken worden bij het onderzoek en zal aan de slag gaan met de resultaten. Het uiteindelijke doel is om samen met het gehele programmateam de naamsbekendheid en uiteindelijk het gebruik van de pas te vergroten. Belangrijk bij dit vraagstuk is om binnen de gemeentelijke organisatie aanknopingspunten en samenwerkingen te zoeken om het gebruik van de Stadspas te bevorderen. Waarbij de wensen en doelstellingen van de verantwoordelijke wethouder(s) als basis dienen voor de interne samenwerking.

Opdracht
De marketingstrateeg gaat voor 32-36 uur per week aan de slag om de naamsbekendheid en het gebruik van de stadspas te verhogen aan de hand van een effectieve marketingstrategie. Daarnaast maakt de strateeg de vertaalslag van strategie naar de meest geschikte on en offline communicatiemiddelen. Hij/zij is eindverantwoordelijk voor de gehele marketing en communicatiestrategie rondom de Stadpas en rapporteert aan het programmateam. Samen met diverse communicatiecollega's staat de strateeg aan de basis van een effectieve en originele aanpak.

Werkzaamheden
 • je maakt een marketingstrategie om de naamsbekendheid en uiteindelijk het gebruik van de Stadspas te vergroten;
 • je onderzoekt de huidige communicatie rondom de Stadspas en doet een werkbaar voorstel om de communicatie te integreren en om de samenhang te vergroten;
 • je bent eindverantwoordelijk voor de gehele marketing en communicatie rondom de Stadspas en werkt nauw samen met diverse communicatiecollega's, zoals de webredactie, social media experts en een campagnespecialist;
 • je volgt het onderzoek naar het huidige gebruik van de pas op de voet en gebruikt de output die daaruit volgt voor de marketingstrategie en de uitrol van de juiste communicatiemiddelen;
 • je bent verantwoordelijk voor de interne profilering van de Stadspas, je gaat verbanden aan met andere disciplines binnen de gemeente, je betrekt andere communicatieadviseurs van de organisatie bij de strategie en uitrol ervan en bent het eerste aanspreekpunt voor de woordvoerders van het stadsbestuur;
 • je maakt een marketingstrategie om de naamsbekendheid en uiteindelijk het gebruik van de Stadspas te vergroten;
 • je onderzoekt de huidige communicatie rondom de Stadspas en doet een werkbaar voorstel om de communicatie te integreren en om de samenhang te vergroten;
 • je bent eindverantwoordelijk voor de gehele marketing en communicatie rondom de Stadspas en werkt nauw samen met diverse communicatiecollega's, zoals de webredactie, social media experts en een campagnespecialist;
 • je volgt het onderzoek naar het huidige gebruik van de pas op de voet en gebruikt de output die daaruit volgt voor de marketingstrategie en de uitrol van de juiste communicatiemiddelen;
 • je bent verantwoordelijk voor de interne profilering van de Stadspas, je gaat verbanden aan met andere disciplines binnen de gemeente, je betrekt andere communicatieadviseurs van de organisatie bij de strategie en uitrol ervan en bent het eerste aanspreekpunt voor de woordvoerders van het stadsbestuur;
 • je ziet kansen liggen die te maken hebben met het gebruik van de Stadspas, adviseert het programmateam op strategisch niveau en bent een sparringpartner voor de programmamanager;
 • je kunt aan de hand van je kennis, ervaring en enthousiasme je directe communicatiecollega's coachen en fungeert als sparringpartner en functioneel leidinggevende, zonder dat de hiërarchische leidinggeversrol bij jou belegd is;
 • je adviseert pro-actief het programmateam op strategisch en tactisch niveau, je bent niet bang om tegen te adviseren wanneer nodig.

Eisen

 • je beschikt minimaal over een hbo/wo werk- en denkniveau;
 • je hebt ruime ervaring met het opstellen van marketingstrategieën;
 • je hebt ruime ervaring met het interpreteren van diverse onderzoeken en het gebruiken van output voor in je strategie;
 • je hebt ervaring met het opzetten van online campagnes en social media strategieën;
 • je hebt aantoonbare ervaring opgedaan als marketeer bij een midden tot grote complexe organisaties en bent op de hoogte van effectieve marketing-en communicatiemiddelen;
 • je hebt aantoonbare ervaring opgedaan als sparringpartner en adviseur voor het management;
 • je hebt aantoonbare ervaring met de interne én externe profilering van een product of dienst, waarbij je het draagvlak en de naamsbekendheid van dat product of die dienst vergroot hebt.

Reageren op deze vacature

Senior communicatieadviseur Stadsbeheer Amsterdam


Senior communicatieadviseur Stadsbeheer

Voor de gemeente Amsterdam zoeken we een senior communicatieadviseur Stadsbeheer voor gemiddeld 24 uur/week. Start z.s.m. voor een periode van 6 maanden met optie op verlengen.

Functieomschrijving

Binnen de gemeente wordt op dit moment het cluster Stadbeheer opgericht. De drie nieuwe uitvoeringsorganisaties die daar onder vallen zijn: Stadswerken, Afval en Grondstoffen (A&G) en Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR). Deze drie organisaties zijn eveneens nog (deels) in oprichting. Het cluster als geheel speelt een cruciale rol bij de leefbaarheid van de stad en draagt actief bij aan een schoon, heel, veilig en duurzaam Amsterdam. De vorming van één organisatie (cluster) maakt het gemakkelijker om 'integraal en opgave-gestuurd' te werken, namelijk daar waar de stad het 't hardst nodig heeft. Dit was één van de belangrijkste redenen voor het voorgenomen collegebesluit van 13 februari 2018.
Het slimmer organiseren van werkzaamheden in de openbare ruimte is nodig om als gemeentelijke organisatie in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van de stad. Het college streeft naar een intensievere reiniging en handhaving om de stad leefbaar te houden voor alle Amsterdammers. Striktere handhaving op de vaarwateren is ook een prioriteit. Verder wil het college een duurzame afvalketen waarin de afvalproductie wordt teruggedrongen en wordt omgebogen naar grondstoffen. Grondstoffen moeten vervolgens worden hergebruikt. Tot slot moet de inzameling van bedrijfsafval zoveel mogelijk gezamenlijk worden georganiseerd om onnodige ritten terug te dringen.
De senior adviseur die de gemeente Amsterdam zoekt, is pragmatisch en flexibel. Als hands on sparringpartner voor de clusterdirecteur geef je structuur aan het huidige communicatieaanbod binnen de 3 organisatieonderdelen en maak je van daaruit een praktische vertaalslag naar een clusterbrede communicatiestrategie en uitvoeringsplan, inclusief communicatieagenda. Dit betreft met name de interne communicatie. Dit doe je in nauwe samenwerking met de communicatieadviseurs die voor de drie uitvoeringsorganisaties werken. Je houdt oog voor een goede balans tussen de communicatieopgaven op het niveau van de drie uitvoeringsorganisaties en op clusterniveau. Je hebt een rol in het samenbrengen van communicatieactiviteiten die plaatsvinden in de uitvoeringsorganisaties en het signaleren van kansen richting het management om communicatievraagstukken clusterbreed op te pakken. Op deze manier zorg je voor een stimulerende en proactieve rol van communicatie bij het vergroten van de gezamenlijkheid binnen het cluster. Tot slot coördineer je de mediavragen en woordvoering voor het clustermanagement en de voorlichter van de wethouder en bewaak je de kwaliteit van de externe communicatie.

Werkzaamheden
 • inventarisatie van de interne communicatiebehoefte;
 • communicatiestrategie voor interne communicatie verder ontwikkelen, plan van aanpak maken met middelenpakket, de uitvoering coördineren;
 • ontwikkelen en toepassen van duurzaam in te zetten communicatiemiddelen. Tegelijkertijd structuur aanbrengen binnen het huidige aanbod aan middelen;
 • communicatiekalender opstellen;
 • borgen van de interne communicatie en de organisatie ervan in het cluster en de drie uitvoeringsorganisaties;
 • kansen en knelpunten voor gezamenlijke, clusterbrede communicatie signaleren aan het management;
 • samenwerken met de communicatieadviseurs van de drie uitvoeringsorganisaties;
 • samenwerken met experts van het Communicatiebureau, voor o.a.: Factor C, gedragsbeïnvloeding, storytelling, huisstijladvies, media advies, online redactie;
 • coördineren van de mediavragen;
 • bewaken je van de kwaliteit van de externe communicatie;
 • zorgen voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling.

Eisen

 • je beschikt minimaal over een afgeronde hbo/wo opleiding; werk- en denkniveau;
 • je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met publiekscommunicatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie;
 • je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring voor reorganisatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie;
 • je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met interne communicatie voor cultuurverandering bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie;
 • je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met projectleiding binnen een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie;


Wensen
 • je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met j
 • e hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met complexe projecten en/of programma's op het gebied van uitvoeringsorganisaties in de openbare ruimte;
 • je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met de uitvoering van politiek-bestuurlijke agenda's.

Deze vacature is niet meer beschikbaar

Communicatieadviseur Huisvesting Bijzondere Groepen in Amsterdam


Medior communicatieadviseur Huisvesting Bijzondere groepen

Voor de gemeente Amsterdam zoeken we een medior communicatieadviseur voor de Huisvesting van Bijzondere Groepen. Het gaat om 24 - 28 uur/week. Start z.s.m. tot 31 december 2019 met optie op verlengen.

Functieomschrijving

Amsterdam heeft een grote opgave met betrekking tot het huisvesten en de integratie van erkende vluchtelingen (statushouders) en asielzoekers in de stad. Verschillende directies en stadsdelen hebben hierin hun eigen rol en werken met elkaar samen. Het gaat hierbij onder meer om Grond en Ontwikkeling, Wonen, Participatie, Werk en Inkomen, Economische Zaken en de stadsdelen. Communicatie speelt een belangrijke rol bij het hoog houden van draagvlak voor het opnemen van vluchtelingen in de Amsterdamse samenleving. Daarnaast is het een politiek gevoelig dossier, met politieke druk en soms ook weerstand. Daarnaast werkt het projectteam Huisvesting Bijzondere Groepen (HBG) aan de huisvesting van vier andere doelgroepen: winteropvang, crisisopvang gezinnen, passantenpension en ongedocumenteerden. Bij de directie Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) werken voor die doelgroepen ook communicatieadviseurs, met wie nauw moet worden samengewerkt.

Werkzaamheden
 • opstellen communicatiestrategie voor het projectteam HBG en toezien op de uitvoering daarvan;
 • communicatieadvies aan projectteam HBG, zowel bij de transformatielocaties (bestaande locaties die geschikt worden gemaakt) als bij de tijdelijke nieuwbouwlocaties;
 • adviseren/organiseren bij bewonerscommunicatie (bewonersbrieven, bijeenkomsten) en afstemming met woningcorporaties en andere betrokken partijen;
 • adviseren over en een bijdrage leveren aan het zo hoog mogelijk houden van het draagvlak voor de huisvesting van statushouders en andere bijzondere groepen in Amsterdam;
 • nauwe samenwerking en afstemming met betrokken partijen, zoals woningcorporaties, de directie Wonen, de directie OJZ, verschillende stadsdelen en andere partijen die zich met het onderwerp vluchtelingen bezig houden (delen van gezamenlijke verantwoordelijkheid);
 • deelname aan diverse overleggen.

Eisen

 • je beschikt minimaal over een hbo/wo werk- en denkniveau;
 • je hebt als communicatieadviseur aantoonbare ervaring met (publieks-)communicatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie;
 • je hebt aantoonbare ervaring met het betrekken van andere (communicatie)collega's, waarin jij hoofdverantwoordelijke bent (geweest) voor de communicatie rondom een thema.
 • je hebt ervaring met het inzetten van Factor C.
 • je hebt kennis van en ervaring met het inzetten van (on-en offline) communicatiemiddelen bij een uiterst betrokken omgeving met zowel voorstanders als tegenstanders.

Reageren op deze vacature

senior adviseur Communicatie en Strategie bij Rijkswaterstaat


Senior adviseur Communicatie en Strategie

Voor Rijkswaterstaat zijn we op zoek naar een senior adviseur Communicatie en Strategie. Gemiddeld 32 uur per week, van eind februari tot eind juli.

Functieomschrijving

We zoeken een ervaren communicatieadviseur bij de afdeling Communicatie en Strategie Rijkswaterstaat West Nederland Zuid, standplaats Rotterdam. Een adviseur die op Strategisch niveau kan adviseren en zorg draagt voor een goede coördinatie van de werkzaamheden binnen het cluster communicatie.
De afdeling Communicatie en Strategie heeft drie hoofdtaken: het regisseren en vormgeven van de in-en externe communicatie, het vormgeven van de omgevingsstrategie van de organisatie en het ondersteunen en adviseren van het directieteam. Hoewel je als senior adviseur communicatie en strategie in principe inzetbaar bent op alle taakvelden van de afdeling ligt het zwaartepunt bij het adviseren en uitvoeren van de communicatiestrategie en het coördineren van de communicatie-inzet van het cluster communicatie. Ook draai je mee in het roulerend piketrooster.
Je raakt betrokken bij concrete dossiers, je initieert verbeteringen in de werkprocessen en de organisatie en je begeleidt en coacht medewerkers. Je bent een gestructureerde pionier die grensverleggend durft te interveniëren in gedrag, procedures of mores omdat iets wezenlijk belangrijk is. Oók als dat in de bestaande orde onmogelijk lijkt. Door je persoonlijkheid maak je dat onze organisatie werkt. Je doet dit van hoog tot laag en directie-overstijgend. Op basis van creativiteit, flexibiliteit en overtuiging verstevig je de relatie met externe partners.
De communicatieadviseurs onderhouden nauwe contacten met de pers in het kader van persvoorlichting, woordvoering en het zelf agenderen van relevante communicatiethema’s. Zij bevorderen het spreken met één mond, voeren redactie over communicatie-uitingen, begeleiden externe optredens van RWS-ers en geven advies over communicatie. Je gaat meedoen in het roulerend piketrooster.
Het is een afdeling in ontwikkeling die to the point, op tijd en secuur moet opereren op het raakvlak van ambtelijke en politiek-bestuurlijke werelden. Waar op je strepen staan minder relevant is dan overtuigen, verlokken en verleiden. Waar dienstbaarheid gepaard gaat met een stevige eigen visie. Waar gewaardeerd wordt dat je ambitie hebt, voor jezelf en voor de afdeling als geheel. En waar samenwerken vanzelfsprekend is. Daar hoort bij dat het werk pas af is als het af is.

Eisen

 • je hebt een WO werk- en denkniveau;
 • je bent een ervaren adviseur met relevante ervaring, tenminste op het communicatieterrein en bij voorkeur ook op het gebied van externe woordvoering;
 • je hebt een goed netwerk;
 • je hebt een (lange termijn) helikopterview, een goed ontwikkeld analytisch vermogen en je bent ondernemend en verbindend;
 • je houdt ook in complexe situaties het overzicht en kunt snel schakelen;
 • je kunt goed samenwerken, coachen en inspireren;
 • je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • je kunt enthousiasmeren, bent positief ingesteld en omgevingsgericht en je toont lef;
 • je denkt strategisch en kunt anticiperen op de bestuurlijke relevantie van ontwikkelin-gen en signalen;
 • je kunt het directieteam en de organisatie van RWS WNZ snel en adequaat adviseren in een politiek-bestuurlijk complexe context.

In verband met vervanging zwangerschapsverlof is inzet zo spoedig mogelijk gewenst.

Organisatieonderdeel RWS West-Nederland Zuid
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken ze aan een land dat beschermd is. Tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

West-Nederland Zuid
Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten ze zich iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en ri-vieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 3 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.

Het gebied waarin is dichtbevolkt met intensief gebruikte, complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. Ze pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben ze de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen ze in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren ze de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20. Ook staat het gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. De activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in de dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Ook nemen ze, in het kader van het Delta-programma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn.

De zorg voor onze veiligheid op weg en water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste part-ners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.
Deze vacature is niet meer beschikbaar

Provincie Overijssel (Zwolle) zoekt aanpakker


Communicatiemedewerker Natura 2000

Voor de provincie Overijssel zoeken wij een communicatiemedewerker voor gemiddeld 24 - 32 uur per week. Deze opdracht is in eerste instantie voor een jaar, met optie voor verlenging.

Functieomschrijving

De Ontwikkelopgave werkt aan realisatie van natuurbehoud en herstel in 24 Overijsselse natuurgebieden. Dit doen we samen met tal van maatschappelijke partners onder de noemer van Samen Werkt Beter. Binnen de provincie is deze opgave onder gebracht binnen de eenheid Natuur en Milieu (NM).

Van plan naar realisatie
Een opgave met grote maatschappelijke impact op grondeigenaren en omwonenden vereist zorgvuldige communicatie. Samen met partners hecht de provincie sterk om op begrijpelijke wijze te communiceren die aansluit op de beleving van betrokkenen in de projecten. De verschillende projecten bewegen allemaal vanuit de huidige planvormingsfase richting een realisatiefase. Een bredere omgeving krijgt te maken met zichtbare impact. Communicatief willen we onze partners daarin goed ondersteunen.

Aan de slag met ...
Ontwikkelen en maken van communicatiemiddelen die ten dienste staan van het programma en de projecten. Onder andere:
 • begeleiden van bouwborden, nieuwsbrieven, animaties, flyers, kaarten;
 • beheren van onder andere de website via de daarvoor beschikbare beheertool.

Verantwoordelijkheden en resultaten:
 • maken van middelen;
 • afstemmen visuele vormgeving met traffic en huisstijlen partners;
 • beheren web content.

Eisen

 • je hebt de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad;
 • je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding;
 • je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als communicatiemedewerker in de periode 2014-2019;
 • je beschikt aantoonbaar over werkervaring met het vervaardigen en coördineren van communicatiemiddelen, zowel print als digitaal.
Gunningscriteria (weging)
 • je hebt aantoonbaar werkervaring opgedaan met het thema natuur en/of landelijk gebied. Weging: 30 punten.
 • je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan met specifieke middelen zoals nieuwsbrieven, bouwborden, folders, flyers, kaarten en animaties. Weging: 30 punten;
 • je hebt een afgeronde opleiding op het gebied van communicatie of vergelijkbaar aantoonbaar middels certificaten en/of diploma's. Weging: 20 punten.

  Motivatie
  Beschrijf in de toelichting beknopt waarom je deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken. Gewicht: 10 punten.

  Extra’s
  Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht of de opdrachtnemer. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven. Gewicht: 10 punten.

  Competenties
  • plannen en organiseren;
  • creativiteit;
  • resultaatgerichtheid;
  • bewezen goede schrijfvaardigheden;
  • adviesvaardigheden.
  Gewicht: maximaal 50 punten.
  Reageren op deze vacature

Schrijf je in voor onze RWS-pool!


Rijkswaterstaat-pool

We zijn de komende jaren weer prefeered supplier voor de Rijksoverheid. Hieronder vallen ook veel opdrachten voor Rijkswaterstaat in heel Nederland.
Ben jij geinteresseerd in opdrachten voor Rijkswaterstaat, geef je dan hier op voor onze RWS-pool!

Functieomschrijving


Eisen


Reageren op deze vacature

Meld je aan voor onze provincie Zuid-Hollandpool!


Algemene inschrijving provincie Zuid-Hollandpool

Met onze partners SchaalX en Communicatiemensen zijn we als Partners in Communicatie een van de mantelpartijen voor de provincie Zuid-Holland voor de inhuur van interim communicatieprofessionals, op junior, medior en senior niveau.

Ben je geinteresserd in interim communicatie-opdrachten bij de provincie Zuid-Holland, schrijf je dan hier in bij onze 'provincie Zuid-Hollandpool'!

Functieomschrijving

Deze inschrijving is niet voor een specifieke vacature, maar om je aan te melden voor onze 'provincie Zuid-Hollandpool'. Hierdoor kom je snel in beeld als wij kandidaten zoeken voor interim opdrachten bij de provincie Zuid-Holland.

Eisen


Reageren op deze vacature

Schrijf je in voor onze Apeldoornpool


Algemene inschrijving Apeldoornpool

Bureau voor Overheidscommunicatie is de komende jaren mantelpartij voor de gemeente Apeldoorn als het gaat om de inhuur van interim communicatieprofessionals. Het gaat om opdrachten op junior, medior en senior niveau.

Wil je in de toekomst in aanmerking komen voor een interim opdracht bij de gemeente Apeldoorn, meld je dan aan voor onze 'Apeldoornpool' door hier te reageren!

Functieomschrijving

Deze inschrijving is niet voor een specifieke vacature, maar om je aan te melden voor onze 'Apeldoornpool'. Hierdoor kom je snel in beeld als wij kandidaten zoeken voor interim opdrachten bij de gemeente Apeldoorn.

Eisen


Reageren op deze vacature

Ervaren woordvoerders gezocht!


Woordvoerders algemene inschrijving

Voor uiteenlopende (Rijks)overheidsinstanties zijn wij op zoek naar ervaren woordvoerders: de echte specialisten.

Functieomschrijving


Eisen


Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Zorgcommunicatie


Algemene inschrijving Zorgcommunicatie

Dit is de (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

Functieomschrijving

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

Eisen


Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Overheidscommunicatie


Algemene inschrijving Overheidscommunicatie

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

Functieomschrijving

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

Eisen


Reageren op deze vacature