Senior communicatieadviseur en campagnemanager bij een ministerie


Senior communicatieadviseur en campagnemanager

Ga aan de slag bij twee zeer actuele dossiers als senior communicatieadviseur en campagnemanager. We zoeken ook iemand met ervaring in crisiscommunicatie. Deze opdracht start 28 september gedurende 6 maanden, voor 36 uur per week vanuit huis/Den Haag.

Functieomschrijving

Als senior communicatieadviseur bij dit ministerie werk je voor twee politiek-gevoelige, actuele dossiers. Een gecombineerde opdracht van twee dossiers, waarbij jouw rollen ook iets verschillen. Daarom vragen we van je dat je ervaring hebt binnen het zorgdomein en dat je weet hoe je in zo'n omgeving resultaat bereikt.
In het eerste en tweede dossier ben je inzetbaar als communicatieadviseur; in het tweede dossier ook als campagnemanager.
In je rol als communicatieadviseur monitor je de voortgang van de hele communicatieaanpak, bewaak je de acties en afspraken die voortvloeien vanuit het ministerie en stakeholders. Je levert input over de voortgang van de communicatieaanpak t.a.v. parlementaire brieven. Beleidsstukken weet je te vertalen naar communicatie, waaronder de agendering van bijzondere thema’s binnen de nieuwe wet. Verder bereid je het communicatiedeel voor t.b.v. de voortgang overleggen bij de minister.
In je rol als campagnemanager bij het eerste dossier, stuur je landelijk inzetbare voorlichtingsteams aan. Je bent verantwoordelijk voor de rapportages en de evaluatie van deze teams. Samen met het PR-bureau zet je (landelijke) media in voor het vergroten van het bereik onder moeilijk bereikbare doelgroepen. Het vergroten van de voorlichting op landelijk niveau staat nu nog in de kinderschoenen. Jij denkt mee over het voor de bühne brengen van de toolkit onder stakeholders zoals gemeenten, bibliotheken, huisartsen enz. Daarnaast werk je mee met het aanschrijvingsproces die in het najaar van start gaat.
Wie zoeken wij? Bij voorkeur heb je ervaring binnen een complexe politiek-bestuurlijke omgeving. Verder ben je analytisch sterk - denkt altijd enkele stappen vooruit – en weet tegelijkertijd snel een goed netwerk op te bouwen. Je gaat voor resultaat en werkt intensief samen in een enthousiast team met woordvoerders, communicatieadviseurs en social media specialisten. Je werkt strategische en praktische plannen uit en zorgt dat deze direct ook worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld door zelf met collega’s de handen uit de mouwen te steken of door een bureau strak aan te sturen.

Eisen

 • Je beschikt over universitair werk- en denkniveau;
 • je hebt ervaring bij het begeleiden en uitvoeren van publiekscampagnes;
 • je hebt ervaring met crisiscommunicatie;
 • je hebt ervaring binnen de zorgsector.

Goed om te weten
 • Je werkt voor deze opdracht vanuit huis / Den Haag;
 • de opdracht is voor 36 uur per week;
 • je start 28 september gedurende 6 maanden;
 • bij deze opdracht is verlenging mogelijk.
Solliciteren Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Laat ons direct weten dat je interesse hebt in deze opdracht! Graag ontvangen we je meest recente CV en een korte motivatie voor de opdracht.
Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur schuldhulpverlening bij VNG


Communicatieadviseur bij het programma Verbinden Schulddomein

De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Als communicatieadviseur ga jij voor het programma Verbinden Schulddomein aan de slag. De opdracht start per 1 oktober t/m 31 december 2020, voor max. 36 uur per week vanuit Utrecht / Den Haag.

Functieomschrijving

Als communicatieadviseur maak je onderdeel uit van het programma Verbinden Schuldendomein. De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten.
Wat ga je doen? Jij ondersteunt het programma bij het uitvoeren van de commununicatiestrategie en bijbehorende planning en je zorgt voor de realisatie van de producten die in het communicatieplan staan. Daarnaast ontwikkel je nieuwe communicatieactiviteiten voor het implementatieteam van het programma.
Je schrijft teksten voor verschillende doelgroepen, zowel technisch als meer algemeen en voor offline en online kanalen. Verder ondersteun je bij het creëren en pjubliceren van content, bijvoorbeeld voor in nieuwsbrieven, op website(s) en social media. Ook zorg je voor het opzetten en uitvoeren van evenementen.
Over het programma Verbinden Schulddomein Programma Verbinden Schuldendomein adviseert het ministerie van SZW en belangrijke ketenpartners op het gebied van informatievoorziening bij actuele wetswijzigingen rond schuldhulpverlening. Ook brengt het programma de landelijke, lokale en regionale initiatieven rond de aanpak van schulden in kaart. Het programma inventariseert, analyseert en categoriseert.
Het programma Verbinden Schuldendomein verbindt de wetstrajecten, projecten en opschaalbare initiatieven. De implementatie kan hierdoor in samenhang worden georganiseerd met als doel dat gemeenten hun inwoners daadwerkelijk kunnen helpen met het oplossen van problematische schulden en het voorkomen van nieuwe risicovolle schulden. De focus ligt daarbij op advies en ondersteuning vanuit informatiekundige oplossingen.

Eisen

 • Je hebt minimaal afgeronde hbo-opleiding in de richting van Communicatie;
 • Je beschikt over hbo werk -en denkniveau, aantoonbaar door minimaal 3 jaar werkervaring op hbo niveau;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als communicatieadviseur;
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als medior communicatieadviseur binnen het Sociaal Domein;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met communicatieactiviteiten rondom het onderwerp schulden.

Heb je ook ervaring opgedaan met onderstaande activiteiten? Helemaal mooi!
 • Het uitvoeren van communicatieplannen
 • Het schrijven van teksten voor verschillende gemeentelijke doelgroepen
 • Het ontwikkelen van nieuwe communicatieactiviteiten (noem 3 voorbeelden)
 • Het ondersteunen van een communicatieteam op online en offline kanalen

Goed om te weten
 • Je werkt voor deze opdracht vanuit Den Haag / Utrecht;
 • de opdracht is voor 36 uur per week;
 • je start 1 oktober t/m 31 december 2020;
 • bij deze opdracht is verlenging mogelijk.
Solliciteren Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Laat ons direct weten dat je interesse hebt in deze opdracht! Graag ontvangen we je meest recente CV en een korte motivatie voor de opdracht.
Reageren op deze vacature

Rijkswaterstaat zoekt coördinator voor het online communicatiecluster


Online coördinator corporate communicatie

Voor een tijdelijke vervanging zijn we op zoek naar een coördinator voor het online communicatie cluster op de corporate communicatieafdeling van Rijkswaterstaat. Deze opdracht start 1 oktober t/m 30 november 2020 voor 24 uur per week in Utrecht.

Functieomschrijving

In deze veelzijdige opdracht heb je een coördinerende rol op de afdeling, waarbij jouw focus op online communicatie ligt. Hier stuur je bevlogen professionals aan en help je hen mooie resultaten te behalen. Dat doe je met aandacht voor mens, inhoud en resultaat.
Je houdt op hoofdlijnen overzicht over het werk en geeft – samen met het afdelingshoofd en de twee andere coördinatoren van de afdeling – richting aan de inhoud daarvan. Samen met hen zet je de grote lijnen voor de afdeling uit, houd je goed overzicht van wat er speelt en breng je inhoud, expertise en mensen bij elkaar. Daarnaast beheer je samen met je collega coördinator de financiën en zorg je voor een zorgvuldige en tijdige inkoop van communicatieproducten.
Natuurlijk ben je enthousiast over het communicatievak en ben je op de hoogte van relevante trends en ontwikkelingen op het gebied van online communicatie. Deze weet je door te vertalen naar mooie kansen, zodat Rijkswaterstaat voorop blijft lopen qua communicatie. Dat enthousiasme en je ervaring als online communicatieadviseur maakt jou ook de ideale sparringpartner voor je collega’s én voor het management.
Je weet bij vraagstukken zowel strategisch te denken als deze te organiseren en legt vanuit verschillende disciplines en invalshoeken de juiste verbanden. Toch ben je ook in staat de inhoud los te laten en het overzicht te behouden. Signaleer je risico’s? Dan treed je overtuigend op. Binnen de afdeling denk je over de gehele breedte mee over vraagstukken en kijk je actief naar mogelijkheden tot verbetering.
Door anderen – collega’s, samenwerkingspartners en klanten – op natuurlijke wijze bij het werk te betrekken, kun jij de samenwerking versterken, collega’s op inhoud verbinden en zo de gewenste resultaten bereiken. Zo werk je elke dag aan het vergroten van onze communicatiekracht en het op strategisch en operationeel niveau verbeteren van het beleid op dit gebied.

Eisen

 • Je hebt wo werk- en denkniveau en een opleidingsachtergrond op het gebied van communicatie.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het aansturen van teams.
 • Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring (op senior niveau) met communicatieadvisering in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt bij voorkeur recente werkervaring binnen online communicatie en je hebt een visie op wat er binnen dit werkveld in de toekomst nodig is.
 • Je beschrijft wat jij voor deze opdracht meebrengt, waarom je voor Rijkswaterstaat wil werken en waarom juist voor het cluster Online.
 • Je geeft voorbeelden waaruit blijkt dat jij dienend leiderschap toont, dat je ervaring hebt met de proces/administratieve kant van leidinggeven en dat je grotere teams hebt aangestuurd.

Goed om te weten
 • Je werkt voor deze opdracht vanuit Utrecht;
 • de opdracht is voor 24 uur per week;
 • je start 1 oktober t/m 30 november 2020;
 • bij deze opdracht is verlenging mogelijk.
Solliciteren Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Laat ons direct weten dat je interesse hebt in deze opdracht! Graag ontvangen we je meest recente CV en een korte motivatie voor de opdracht.
Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur voor het verhogen van de vaccinatiegraad bij gemeente Amsterdam


Communicatieadviseur verhogen vaccinatiegraad GGD

Als communicatieadviseur ondersteun je de afdeling Jeugdgezondheidszorg bij het verhogen van de vaccinatiegraad. Je stelt de communicatiestrategie op en werkt deze uit naar concrete acties en interventie. Deze opdracht start in oktober gedurende één jaar voor 20 uur per week.

Functieomschrijving

De vaccinatiegraden RVP zijn in Amsterdam lager dan het landelijk gemiddelde. Bestuurlijk is de druk groot om deze relatief lage vaccinatiegraden zo snel mogelijk te verhogen naar waarden die in lijn liggen met de aanbevelingen van het RIVM en de WHO. Als communicatieadviseur ga jij aan de slag bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg voor het programma Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam (VVA).
De afdeling Jeugdgezondheidszorg is onder meer verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor kinderen van 0-18 jaar. Uit oogpunt van preventie tegen- en groepsbescherming voor infectieziekten is het belangrijk een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken.
Wat ga je doen?
 • Communicatiestrategie opstellen op basis van de ambities en doelstellingen van het programma VVA (met het TIP-raamwerk als uitgangspunt) met daarin de aanpak voor het bevorderen van communicatie tussen, en met relevante stakeholders. Denk aan burgers (specifieke doelgroepen), hulpverleners/professionals en overige belanghebbenden;
 • Nader onderzoek doen en het (mede) verzamelen/ophalen van kennis binnen het vakgebied Communicatie over wat wel/niet werkt rond het thema vaccineren;
 • Deze communicatiestrategie uitwerken naar concrete Communicatie acties en interventies en daar de coördinatie op voeren;
 • Het leveren van een bijdrage aan lopende communicatielijnen die als doel hebben om de Amsterdamse vaccinatiegraad te verhogen waarvan praktijkervaringen (do's and dont's) en data gebruikt kunnen worden om de (communicatie)strategie aan te scherpen.
 • Een proactieve deelname aan het kernteam van het programma VVA.

Wie zoeken wij?
 • Je bent in staat om op strategisch niveau te werken en een vertaling te maken van de programmadoelen naar communicatiedoelen en indien nodig hieraan operationeel uitvoering te geven.
 • Je hebt een vlotte scherpe pen met oog voor de diversiteit aan doelgroepen binnen Amsterdam.
 • Je bent in staat jouw professionaliteit te combineren met de inzichten uit de praktijk, wetenschappelijk onderzoek en die van professionals.
 • Je hebt geen 9-tot-5- mentaliteit, maar je bent bereid en vindt het leuk om als dat nodig is op andere momenten in actie te komen.


Eisen

 • Je beschikt minimaal over hbo werk- en denkniveau en je bent in het bezit van een hbo-diploma.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met publiekscommunicatie naar diverse (ook moeilijk bereikbare en kwetsbare) doelgroepen.
 • Je levert minimaal 1 relevante referentie op. Na afstemming met jou en na het gesprek kan de gemeente besluiten om contact op te nemen met de referentie.
 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 • Je benoemt in max. 1 A4 je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten.
We vinden het ook heel fijn als je het volgende meebrengt...
 • Je hebt kennis van het Sociaal Domein, Publieke gezondheidszorg en/of Jeugdgezondheidszorg.
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als senior communicatieadviseur in een grote, complexe overheidsorganisatie.
 • Je hebt ervaring met het werken vanuit een programmatische aanpak en met veranderprocessen en organisatieontwikkeling.

Goed om te weten
 • Je werkt voor deze opdracht vanuit huis / Amsterdam (in overleg);
 • de opdracht is voor 20 uur per week;
 • je start oktober t/m 1 oktober 2021;
 • bij deze opdracht is verlenging mogelijk.

Solliciteren Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Laat ons direct weten dat je interesse hebt in deze opdracht! Graag ontvangen we je meest recente CV en een korte motivatie voor de opdracht.
Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur Natura2000 Engbertsdijkvenen bij provincie Overijssel


Communicatieadviseur Natura2000 Engbertsdijkvenen

Ben jij omgevingsgericht, creatief en politiek-bestuurlijk sensitief? Voor het programma Ontwikkelopgave N2000, specifiek het Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen, zoeken we een communicatieadviseur. Deze opdracht start 12 oktober t/m 31 december 2021. Een lange opdracht voor 12 - 16 uur per week vanuit Zwolle.

Functieomschrijving

Als communicatieadviseur ga je aan de slag met de omgevingscommunicatie voor het project om binnen het Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen tot hoogveenherstel te komen.
In het Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen wordt in het kader van het programma Ontwikkelopgave N2000 gewerkt aan het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van alle daarbinnen beschermde habitattypen en habitatsoorten. Het project maakt onderdeel uit van de Ontwikkelopgave Natura2000. Staatsbosbeheer en LTO Noord zijn de bestuurlijk trekkers van beide projecten, waarbij de provincie Overijssel een deel van de personele capaciteit levert.
Wat ga je doen? Je verzorgt de omgevingscommunicatie en je bent betrokken bij een aantal communicatie- en organisatietaken die voortvloeien vanuit de voor het project toegekende LIFE subsidie. Daarnaast houd je je bezig met de communicatieactiviteiten die in het kader van de externe maatregelen moeten plaatsvinden (maatregelen die aanliggend aan het Natura2000 gebied Engbertsdijksvenen zijn voorzien).
Een opsomming van jouw werkzaamheden:
 • Het opstellen van het strategisch communicatieplan en communicatieactiviteitenplannen;
 • Het (laten) organiseren van diverse bijeenkomsten zoals excursies en informatiebijeenkomsten voor verschillende doelgroepen;
 • Het opstellen en actualiseren van vraag- en antwoordlijsten (Q&A);
 • Het meedenken en (laten) opstellen van diverse communicatiemiddelen zoals factsheets, nieuwsbrieven, informatieborden etc.;
 • Het beheren van de communicatiekanalen (website, social media);
 • Het opstellen van persberichten;
 • Organisatie van evenementen;
 • Het uitvoeren van de communicatieactiviteiten in lijn met de vereisten die subsidieverstrekkers daar aan stellen (LIFE en POP3);
 • Bewaken van het profiel van LTO Noord en Staatsbosbeheer in de communicatie.

Waar ga je werken? Als communicatieadviseur maak je formeel deel uit van het team Communicatie van de eenheid Bestuur- en concernzaken maar wordt te werk gesteld bij het team ‘Project en Uitvoering’ van de eenheid Natuur en Milieu van de provincie Overijssel. In de dagelijkse praktijk zal je je werkzaamheden verrichten bij het projectteam Engbertdijksvenen van Staatsbosbeheer en bij LTO Noord.

Eisen

 • Je beschikt over tenminste een afgeronde hbo- of wo-opleiding op het gebied van communicatie of vergelijkbaar;
 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als communicatiemedewerker in de periode 2014-2020.
 • Je hebt in de periode 2014-2020 aantoonbaar aan minimaal één vergelijkbaar Natura2000-project gewerkt als communicatiemedewerker van het projectteam.
 • Je hebt in de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad.
 • Je beschrijft beknopt welke kwaliteiten je nodig acht om deze opdracht succesvol uit voeren. Geef met concrete voorbeelden aan hoe u over deze kwaliteiten beschikt.

Beschik je ook over onderstaande ervaring? Dat is een dikke pré!
 • Je hebt werkervaring met omgevingscommunicatie tijdens de plan- en uitvoeringsfase van een project, waarbij afstemming over de communicatieboodschap en de wijze van communiceren in afstemming plaatsvindt met diverse stakeholders die bij het project betrokken zijn;
 • Je hebt werkervaring met het creëren en bijhouden van specifieke projectcommunicatiemiddelen als factsheets, nieuwsbrieven, projectwebsites, etc.;
 • Je hebt werkervaring met het bedenken en organiseren van specifieke activiteiten zoals informatiebijeenkomsten en excursies.

Goed om te weten
 • Je werkt voor deze opdracht vanuit Zwolle;
 • de opdracht is voor 12 - 16 uur per week;
 • je start 12 oktober t/m 31 december 2021;
 • bij deze opdracht is verlenging mogelijk.

Solliciteren Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Laat ons direct weten dat je interesse hebt in deze opdracht! Graag ontvangen we je meest recente CV en een korte motivatie voor de opdracht.
Reageren op deze vacature

Communitymanager intranet voor de gemeente Amstelveen


Communitymanager positionering en promotie van het sociale intranet

Ben jij een ervaren communitymanager, heb je overtuigingskracht en ben je helemaal thuis in de wereld van sociale platformen? Wij zoeken een communitymanager voor het intranet voor de gemeente Amstelveen. Voor 24 uur per week vanaf 12 oktober t/m 12 april 2021 vanuit Amstelveen.

Functieomschrijving

Als onderdeel van het Team Digitale Communicatie ben je als communitymanager verantwoordelijk voor de positionering en promotie van het social intranet Plek. Je brengt medewerkers en afdelingen bij elkaar en informeert hen over het gebruik en de functionaliteiten van het social intranet. De focus zal in 2020 vooral gericht zijn op digitaal samenwerken met Office365 producten in Plek. Dit doe je onder andere door promotie activiteiten en workshops te geven, zowel fysiek als digitaal via Teams.
Wie zoeken wij? We zoeken een ervaren community manager die communicatief sterk is en beschikt over overtuigingskracht. Je hebt als communitymanager actuele werkervaring, bij voorkeur bij de (semi)overheid. Je bent helemaal thuis in de wereld van sociale platformen en bij voorkeur met het platform Plek. Binnen het platform Plek heb je ervaring met MS WOPI (samenwerken in documenten) en Office365. Ontwikkelingen op dit gebied volg je op de voet.
Je vindt snel je weg in een bestuurlijke omgeving. Bovendien weet je je aan te passen aan de verschillende functiegroepen in een organisatie. Als communitymanager kan je goed presenteren, zowel fysiek als digitaal via Teams. We zoeken iemand die anderen weet te enthousiasmeren en de techniek achter het platform begrijpt.
Waar ga je werken? Je komt te werken in Team Digitale Communicatie dat verantwoordelijk is voor digitale communicatie, informatie en dienstverlening; waaronder het sociale intranet. Team Digitale Communicatie valt binnen Team Communicatie dat communicatieadvies levert aan de hele organisatie en verantwoordelijk is voor de in- en externe communicatie. In deze rol schakel je ook met interne communicatie.

Eisen

 • Je beschikt over eigen devices (BYOD);
 • Je hebt minimaal een afgeronde bachelor hbo opleiding;
 • Je hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar ervaring met het adviseren van organisaties over het gebruik van Office365 producten in een intranetomgeving;
 • Je hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 ervaring met het adviseren van management over digitaal samenwerken met behulp van een social intranet;
 • Bij voorkeur heb je in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar werkervaring binnen een gemeente;
 • Bij voorkeur heb je in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar werkervaring met het ondersteunen van gebruikers en teams bij het digitaal werken met behulp van een social intranet.

Goed om te weten
 • Je werkt voor deze opdracht vanuit Amstelveen;
 • de opdracht is voor 24 uur per week;
 • je start 12 oktober t/m 12 april 2021;
 • bij deze opdracht is verlenging mogelijk.

Solliciteren Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Laat ons direct weten dat je interesse hebt in deze opdracht! Graag ontvangen we je meest recente CV en een korte motivatie voor de opdracht.
Reageren op deze vacature

Provincie Utrecht zoekt communicatieadviseur voor Statengriffie


Communicatieadviseur Statengriffie

Voor deze rol ga je aan de slag met de interne en externe communicatie van de Provinciale Staten (PS) en je onderhoudt de contacten met de media. Je start per 5 oktober t/m 14 februari 2021 voor 24 - 32 uur per week vanuit Utrecht.

Functieomschrijving

Als communicatieadviseur houd je je bezig met advertorials in de huis-aan-huisbladen, impressies van vergaderingen en hoorzittingen en werkbezoeken via nieuwsberichten, Facebook, Twitter en LinkedIn. In deze rol ben je ook bezig met woordvoering, het up to date houden van de digitale middelen (w.o. de website), het leveren van een bijdrage aan activiteiten voor scholieren en het ontvangen van gasten voor Provinciale Staten (PS).
Naast de reguliere werkzaamheden vraagt de Omgevingsvisie in deze periode de aandacht. Er moeten hoorzittingen georganiseerd worden, en contact worden opgebouwd met gemeenten en hun inwoners. Dit doe je in overleg met de Commissie Omgevingsvisie, de klankbordgroep communicatie van PS en betrokken ambtenaren.
Daarnaast is een grote klus de organisatie van de eerste uitreiking van de Bakhuis-Wolters onderscheiding, een prijs van Provinciale Staten voor een vrouw die zich inzet voor de positie van vrouwen in de provincie. Gezien de omvang van de Griffie zitten in de functie ook enige administratieve werkzaamheden.
Waar ga je werken? De griffie bestaat uit zeven medewerkers die de ondersteuning van Provinciale Staten (PS) in de volle breedte verzorgen. De ondersteuning strekt zich uit over de voorbereiding en uitvoering van de vergaderingen van PS, de vier functionele Statencommissies, het Fractievoorzittersconvent en het Presidium. De drie kerntaken van PS, te weten: de kaderstellende, de controlerende en de volksvertegenwoordigende rol staan bij alle werkzaamheden altijd centraal. De griffie vormt de schakel tussen PS en GS en de ambtelijke organisatie, alsmede tussen PS en burgers en maatschappelijke instellingen.
Het werk van de griffie kenmerkt zich door routine en verrassing. Er is een vast vergaderritme van de Staten en commissies, maar je weet nooit wat een vergadering brengt, wat dit aan voorbereiding vergt en hoe lang de bijeenkomst duurt en welke werkzaamheden daar nog uit voortvloeien. De Statengriffie bevindt zich midden in het politieke speelveld. De aard van het werk en de werkomgeving vraagt om een op elkaar ingespeeld team, dat zich flexibel opstelt in taakopvatting en werktijden. Er is ruimte voor een goede werk/privé balans.

Eisen

 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau in de richting van Communicatie of Journalistiek.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar gewerkt als communicatieadviseur in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar de social media verzorgd voor bestuurders en artikelen geschreven voor bestuurders (zoals advertorials in de huis-aan-huisbladen, impressies van vergaderingen, hoorzittingen en werkbezoeken via nieuwsberichten, Facebook, Twitter en LinkedIn).
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar ervaring met het organiseren van evenementen en (educatieve) bijeenkomsten.
 • Je hebt ervaring met het maken van diverse eigentijdse communicatiemiddelen, waaronder filmpjes ter profilering van volksvertegenwoordiging.

Wie zoeken wij? Als communicatieadviseur ben jij toegankelijk en kan je makkelijk verbinding leggen met diverse type mensen. Bovendien kan jij je soepel bewegen in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je bent resultaatgericht, daadkrachtig en zelfstandig. Jouw flexibiliteit komt tot uiting in je werkhouding, vermogen en je werktijden. We zoeken een enthousiaste communicatieadviseur met lef!
Goed om te weten
 • Je werkt voor deze opdracht vanuit Utrecht;
 • de opdracht is voor 24 - 32 uur per week;
 • je start 5 oktober t/m 14 februari 2021;
 • bij deze opdracht is verlenging niet mogelijk.

Solliciteren Past deze functie bij jou en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Laat ons direct weten dat je interesse hebt in deze opdracht! Graag ontvangen we je meest recente CV en een korte motivatie voor de opdracht.
Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Zorgcommunicatie


Algemene inschrijving Zorgcommunicatie

Is zorgcommunicatie jouw specialiteit? Schrijf je in en word lid van het netwerk van Bureau voor Zorgcommunicatie!

Functieomschrijving

Ben jij een zelfstandige communicatieprofessional zonder personeel? Of werk je liever in loondienst en ben je op zoek naar een tijdelijke of vaste baan? Als zorgcommunicatie jouw specialiteit is, heten wij je graag van harte welkom in het netwerk van Bureau voor Zorgcommunicatie!

Eisen

Communicatieprofessionals met uiteenlopende beroepsniveauprofielen kunnen bij ons terecht. Of je nu als communicatiemedewerker op B-niveau werkt of een ervaren communicatiemanager op D-niveau bent. Of je nu een allrounder bent of juist een specialist. Kwaliteit is voor ons belangrijk, op elk beroepsniveau en binnen elke specialisatie.
Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Overheidscommunicatie


Algemene inschrijving Overheidscommunicatie

Schrijf je in en word lid van het netwerk van Bureau voor Overheidscommunicatie!

Functieomschrijving

Ben jij een zelfstandige communicatieprofessional zonder personeel? Of werk je liever in loondienst en ben je op zoek naar een tijdelijke of vaste baan? Wij heten je van harte welkom in het netwerk van Bureau voor Overheidscommunicatie!

Eisen

Communicatieprofessionals met uiteenlopende beroepsniveauprofielen kunnen bij ons terecht. Of je nu als communicatiemedewerker op B-niveau werkt of een ervaren communicatiemanager op D-niveau bent. Of je nu een allrounder bent of juist een specialist. Kwaliteit is voor ons belangrijk, op elk beroepsniveau en binnen elke specialisatie.
Reageren op deze vacature