Auteur Archief: Nico Postma

Modelcontract vervangt VAR

Goed nieuws voor ZZP’ers! De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt definitief en ook de aangekondigde digitale variant, de Beschikking Geen Loonheffing (BGL) is van tafel. Vanaf 1 januari 2016 kunnen ZZP’ers werken met modelcontracten, waarmee er geen twijfel meer is over de zelfstandigheid van de ZZP’er.
 
De Belastingdienst moet de modelcontracten vooraf beoordelen op …

Seminar Storytelling in Business

Tegenwoordig wordt meer en meer verwezen naar storytelling als essentieel onderdeel van corporate marketing en branding. In de praktijk blijkt echter gebrek aan kennis over wat storytelling nu precies is en hoe het werkt in business. In navolging van multinationals als Nike, Siemens, Hewlett-Packard en Microsoft geeft Sanset nu ook de Nederlandse …

Buurtbewoners activeren in de participatiesamenleving. Zó lukt het wel!

Gedragsbeïnvloeding is ‘hot’. Je kunt geen vakblad openslaan of er staat een artikel in over ‘nudging’ of ‘neuromarketing’. Logisch: gedragswetenschappelijk onderzoek levert interessante en bruikbare inzichten op waardoor we gedrag gerichter kunnen beïnvloeden. We kunnen beter rekening houden met de irrationele aard van de mens. Toch gaan we nog steeds …

Ook toe aan een efficiëntere manier van nieuws delen?

De mediawereld is nog nooit zo aan verandering onderhevig geweest als de afgelopen jaren. Daarbij loopt de interesse van redacties vaak erg uiteen. Tegelijkertijd ‘eisen’ steeds meer stakeholders (publiek, belangenorganisaties, etc.) dat ze onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van nieuwswaardigheden die hen raken. We leven immers in een wereld …

Introductieworkshop ‘De kracht van infographics en animaties’

Iedere communicatieadviseur weet dat beeld veel krachtiger en sneller communiceert dan taal. Toch doen we over het algemeen weinig met dit gegeven. Vaak komt dit door gebrek aan tijd of geld. En door hoe we zijn opgeleid: om onze boodschap over te brengen met tekst. We hebben geen idee van …