Huis-aan-huiskranten belangrijk communicatiemiddel

We zijn tegenwoordig geneigd in onze communicatie de nadruk te leggen op de social media en andere digitale communicatiemiddelen. Toch blijkt uit de monitor van het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), de autoriteit op het gebied van bereiksonderzoek voor dagbladen en magazines, dat huis-aan-huiskranten een relevant massamedium zijn: 8,3 miljoen Nederlanders …

Voorlopig geen handhaving wet DBA

De handhaving van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018, of zolang het kabinet bezig is met de herijking van de arbeidswetgeving. De Belastingdienst zal tot die tijd geen boetes of naheffingen opleggen. Dat heeft staatssecretaris Wiebes op 16 januari bekend gemaakt in …

Modelcontract vervangt VAR

Goed nieuws voor ZZP’ers! De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt definitief en ook de aangekondigde digitale variant, de Beschikking Geen Loonheffing (BGL) is van tafel. Vanaf 1 januari 2016 kunnen ZZP’ers werken met modelcontracten, waarmee er geen twijfel meer is over de zelfstandigheid van de ZZP’er.
 
De Belastingdienst moet de modelcontracten vooraf beoordelen op …

Seminar Storytelling in Business

Tegenwoordig wordt meer en meer verwezen naar storytelling als essentieel onderdeel van corporate marketing en branding. In de praktijk blijkt echter gebrek aan kennis over wat storytelling nu precies is en hoe het werkt in business. In navolging van multinationals als Nike, Siemens, Hewlett-Packard en Microsoft geeft Sanset nu ook de Nederlandse …

Buurtbewoners activeren in de participatiesamenleving. Zó lukt het wel!

Gedragsbeïnvloeding is ‘hot’. Je kunt geen vakblad openslaan of er staat een artikel in over ‘nudging’ of ‘neuromarketing’. Logisch: gedragswetenschappelijk onderzoek levert interessante en bruikbare inzichten op waardoor we gedrag gerichter kunnen beïnvloeden. We kunnen beter rekening houden met de irrationele aard van de mens. Toch gaan we nog steeds …