We zoeken een senior media-adviseur voor Amsterdam


Senior media-adviseur

Het gaat om een opdracht van 32 - 36 uur/week voor de periode van 1 jaar, te beginnen op 1 november 2017.

Functieomschrijving

Je bent senior communicatieadviseur en hebt specialistische kennis van inzet, bereik, effect, professionele realisatie en onderzoek van alle soorten communicatiemiddelen, van design, social marketing tot print en audiovisueel. Je focus ligt op het analyseren van de communicatieaanpak en -opgave, adviseren, selecteren, ontwikkelen, (doen) produceren en onderzoeken van de juiste (mix aan) communicatiemiddelen. Dit doe je voor alle thema's in het cluster Ruimte en Economie. Je werkt altijd samen met een communicatieadviseur, en binnen de beleidskaders als Stijl van Amsterdam en inkoop . Online communicatie valt buiten deze scope.
Accounthouderschap
Als media-adviseur voer je het account voor jouw thema's en zoek je per initiatief naar een balans tussen resultaat op bereik en inhoud, effect voor de Amsterdammer, concernvorming en beheersing van kosten en uren. Je adviseert hoe voor jouw thema's doelgroepen bereikt kunnen worden, en voert dit mede uit. Je helpt met onderzoek naar effectiviteit en doet voorstellen voor onderzoeksmethodes. Je zorgt voor de juiste samenwerkingsverbanden tussen collega's. Je scope varieert van een thema of project tot gemeente-breed.

Professionalisering Het professionaliseren van werken met communicatiemiddelen is een opdracht van de afdeling Specialisten. Hierdoor voeren we meer regie, verhogen we kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie, bereik, hergebruik. Met kennis van jouw thema's adviseer je welke nieuwe producten en werkwijzen het Communicatiebureau moet ontwikkelen, je treedt zo nodig op als projectleider hiervoor.

Je kerntaken zijn:
 • accounthouder voor inzet, productie en ontwikkeling van communicatiemiddelen;
 • (mede)verantwoordelijk voor de inzet van communicatiemiddelen en de capaciteit van communicatiespecialisten: tekstschrijvers, redacteuren, vormgevers etc- en budget, en de daaruit voortkomende afspraken in het eigen cluster;
 • analyse communicatievraag en beleidsopgave (samen met de communicatieadviseur), en daar conclusies aan verbinden voor inzet en ontwikkeling van communicatiemiddelen en werkwijzen, voorstellen doen en uitvoeren;
 • projectleider voor ontwikkeling van nieuw concern brede producten en werkwijzen;
 • opstellen briefings, coördineren creatie in- en extern (geen uitvoering);
 • onderzoeken en evalueren.

Eisen

Opleiding

 • De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkend HBO en/of WO diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.


Werkervaring
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar als senior communicatieadviseur bij een overheidsinstelling of een non-profit organisatie.
 • Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar met inzet en ontwikkeling van en advisering over communicatiemiddelen. Het aantal jaren ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft als senior communicatieadviseur aantoonbare ruime ervaring binnen de G4 en/of 100.000+ gemeenten en/of op provincie- en/of op rijksniveau.
 • De kandidaat heeft op senior niveau minimaal 2 jaar ervaring met marketingcommunicatie.

Reageren op deze vacature

Voor het OM zoeken we een communicatieadviseur voor 16 uur/week


Medewerker communicatie

Welke (medior) communicatieadviseur wil het Openbaar Ministerie voor een half jaar ondersteunen? Looptijd van begin oktober tot begin april 2018. Gemiddeld 16 uur/week en standplaats is afwisselend Utrecht en Den Haag.

Functieomschrijving

Achtergrondinformatie
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de opdracht om strafbare feiten op te sporen en te vervolgen. Dit maakt het werk bij het OM dynamisch en onvoorspelbaar. Het College van procureurs-generaal vormt het landelijk bestuur van OM. Het College wordt hierin bijge-staan door een landelijke staf, het Parket-Generaal. Voor het landelijk project Implementatie wetgevingsprogramma zoekt de projectgroep een enthousiaste communicatieadviseur.

Aanleiding van de opdracht
Het Openbaar Ministerie heeft sinds begin 2016 de uitvoering van de BOPZ-taken heringericht en bereidt zich nu voor op nieuwe wetgeving voor de Wet BOPZ. Deze wetgeving bestaat uit de Wet verplichte GGZ, de Wet forensische zorg, de Wet zorg & dwang en de gewijzigde Wet wapens & munitie en Flora & faunawet.

Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van de communicatie-activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op het informatieverstrekking over de op handen zijnde wijzigingen in de wetgeving en voor het verwerven van intern en extern draagvlak daarvoor. Intern wil zeggen binnen de OM-organisatie en extern wil zeggen bij de ketenpartners (rechters, politie, GGZ-instellingen, reclassering, NIFP, etc.). De opdrachtgever heeft zowel behoefte over advisering rond activiteiten en middelen als aan ondersteuning bij de uitvoering daarvan.

Beoogde resultaten
De communicatie-activiteiten staan in dienst van het project en dragen bij aan het succes daarvan. Denk bijvoorbeeld aan een Kennissite met instructies voor OM-medewerkers.

Eisen

Rol kandidaat
Adviseert over de communicatie-activiteiten rond het project, gericht op verwerving van intern en extern draagvlak voor projectresultaten, en werkt aan / werkt mee aan concrete voorlichtingsstukken.

Gevraagde specifieke kennis, ervaring en competenties
 • Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie.
 • Je kunt goed zelfstandig werken en komt met innovatieve voorstellen.
 • Je hebt relevante kennis van of interesse in de overheid en het beleid van het Open-baar Ministerie in het bijzonder.
 • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke, maatschappelijke en politieke verhoudin-gen.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en bent communicatief sterk, zowel schriftelijk, visueel als mondeling.
 • Je bent servicegericht, hebt een groot inlevingsvermogen en aandacht voor het op-bouwen van duurzame relaties.
 • Je kunt ingewikkelde onderwerpen eenvoudig en begrijpelijk verwoorden of verbeel-den.
 • Je hebt een open, positieve en vooral proactieve werkhouding.
 • Kennis van de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en/of de BOPZ-wetgeving is geen must maar strekt wel tot voordeel.

Reageren op deze vacature

Communicatieadviseur gezocht met een vlotte pen voor de WRR


Communicatieadviseur

Voor de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zoeken we voor gemiddeld 36 uur per week een ervaren hands-on communicatieadviseur. De opdracht start 7 november en loopt vier tot zes maanden. Standplaats is Den Haag

Functieomschrijving

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een onafhankelijk adviesorgaan voor het regeringsbeleid De WRR geeft de regering en het parlement gevraagd en onge-vraagd advies vanuit een strategisch langetermijnperspectief. Het ontwikkelen, ontsluiten en verbinden van op vele plaatsen aanwezige kennis ten behoeve van het regeringsbeleid is een kerntaak van de WRR. Daarbij speelt de interdisciplinaire en sectoroverstijgende component een belangrijke rol. Bij de WRR werken we in kleine projectteams, veelal on-der leiding van een raadslid en een projectcoördinator van de wetenschappelijke staf. De afdeling Communicatie en Informatie van de WRR houdt zich bezig met alle externe communicatieactiviteiten en de documentaire informatievoorziening met betrekking tot de activiteiten van de raad en de wetenschappelijke staf. De afdeling adviseert over communicatie en ondersteunt alle communicatieactiviteiten van de verschillende pro-jecten en de WRR als instituut.

Taken
Als zelfstandige, kritische en overtuigende communicatieadviseur zorg jij voor aansprekende communicatie rondom de onderzoeksthema’s van de raad.

Voor verschillende onderzoeksprojecten adviseer jij, gevraagd en ongevraagd, de Weten-schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en wetenschappelijke staf op strate-gisch en tactisch niveau. Je formuleert de communicatiestrategie en -aanpak op project-niveau en voert die grotendeels ook zelf uit. Verder signaleer jij kansen en bedreigingen en ben je in staat om samenhang tussen WRR-advies en actuele gebeurtenissen te dui-den.

Je bent een klankbord voor je directe collega’s en levert een bijdrage aan het communi-catiever maken van onze organisatie. Het opstellen en uitvoeren van communicatieplan-nen, het opstellen van persberichten, persvoorlichting, en het coördineren en uitvoeren van het productieproces van WRR-uitgaven en de bijbehorende ondersteunende com-municatiemiddelen behoren tot je taken. Daarnaast organiseer je persconferenties en symposia en creëer je proactief content voor de website en andere online media.

Eisen

 • hbo-niveau en ruime ervaring in het vakgebied communicatie(advies);
 • ervaring met tekstschrijven, webredactie, contentmanagement, het beoordelen van
 • teksten, voorstellen en specificaties van derden, en met het zelfstandig organiseren van
 • evenementen;
 • kennis van en ervaring met beeldredactie en audiovisuele producties;
 • je kunt opereren in een politieke en ambtelijke omgeving;
 • kritische adviespartner met overtuigingskracht en je staat zeer stevig in je schoenen;
 • in het bezit van zeer goede organisatorische, communicatieve, sociale en (schriftelij-ke) vaardigheden;
 • flexibel, innovatief en omgevingsbewust;
 • zelfstandig en kunt goed plannen en organiseren;
 • je kunt goed luisteren en wilt jezelf blijven ontwikkelen.


Bijzonderheden
Een schrijfvaardigheidstest kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Deze vacature is niet meer beschikbaar

Ervaren woordvoerders gezocht!


Woordvoerders algemene inschrijving

Voor uiteenlopende (Rijks)overheidsinstanties zijn wij op zoek naar ervaren woordvoerders: de echte specialisten.

Functieomschrijving


Eisen


Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Zorgcommunicatie


Algemene inschrijving Zorgcommunicatie

Dit is de (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

Functieomschrijving

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

Eisen


Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Overheidscommunicatie


Algemene inschrijving Overheidscommunicatie

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

Functieomschrijving

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

Eisen


Reageren op deze vacature