communicatieadviseur met ervaring binnen gebieds- en omgevingscommunicatie?


medior communicatieadviseur projecten Zaanstreek

Voor provincie Noord-Holland zoeken wij een communicatieadviseur voor 24-32 uur per week van 15/2/18 voor 12 maanden.
In de Zaanstreek worden momenteel diverse infrastructurele projecten voorbereid en uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland. Daarnaast loopt er een programma ‘Vaart in de Zaan’ dat tot doel heeft de doorvaart in de Zaan te verbeteren.

Functieomschrijving

De communicatieadviseur verzorgt de communicatie voor provinciale infraprojecten in de Zaanstreek, waaronder de Zaanbrug en de Wilhelminasluis. Het accent ligt op project-communicatie / omgevingscommunicatie. De communicatieadviseur werkt voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden intensief samen met de betrokken omgevingsmanager, de projectmanagers, de communicatieadviseurs van het team Project- en programmacommunicatie en met de communicatieadviseurs Concerncommunicatie.
De aard van deze werkzaamheden vraagt om een combinatie van denken en doen. Gezien de complexiteit van de projecten project, is een brede ervaring met gebieds- en omgevingscommunicatie en het omgaan met weerstanden noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden.

Het takenpakket bestaat op hoofdlijnen uit:
 • ontwikkeling communicatieaanpakken voor de diverse projecten en coördineren van de uitvoering;
 • actualiseren en beheren projectinformatie website;
 • organiseren informatiebijeenkomsten/-momenten voor bewoners en belanghebben-den;
 • beheren en observeren social media (Twitter);
 • ondersteunen/adviseren omgevingsmanagers bij contacten met omwonenden en andere stakeholders;
 • verzorgen van communicatiemiddelen over de voortgang van de werkzaamheden (o.a. nieuwsbrieven, bewonersbrieven, aankondiging gemeentepagina H-A-H, e-mail, pers-bericht, borden op locatie).

Eisen

 • afgeronde communicatieopleiding HBO of WO;
 • minimaal 5 jaar werkervaring als medior communicatieadviseur in een complexe orga-nisatie;
 • bij voorkeur ervaring met infraprojecten.


 • Reageren op deze vacature

Gezocht: communicatieadviseur projecten verkeersmanagement


medior communicatieadviseur projecten Verkeersmanagement

voor provincie Noord-Holland zoeken wij een communicatieadviseur voor gemiddeld 24 uur per week. De opdracht start 1 februari 2018 en loopt tot 1 februari 2019 met een optie op verlenging.

Functieomschrijving

De communicatieadviseur verzorgt de communicatie voor een aantal verkeersprojecten, bereidt een aantal beurzen voor en draagt bij aan de positionering van verkeersmanage-ment voor de provincie. Een belangrijk project binnen Verkeersmanagement is de Blauwe Golf. Voor het project de Blauwe Golf werkt de provincie al jaren samen met andere vaarweg-beheerders als Rijkswaterstaat, Waternet, gemeente Zaanstad en ProRail aan een betere doorstroming van het verkeer op weg en water.

Deze zomer hebben veel schippers en automobilisten weer kunnen profiteren van een snellere route door Noord-Holland zonder groot oponthoud voor open of gesloten brug-gen. De staande mastroute van Leiden naar Haarlem is nu zelfs in 4,5 uur mogelijk, terwijl dat eerder 9 uur varen was. Voor het project de Blauwe Golf is in het vaarseizoen 2019 een campagne voorzien. In het vaarseizoen 2018 worden de maatregelen van de Blauwe Golf onder de aandacht gebracht om zo veel mogelijk “testers/gebruikers” te werven om de dienstverlening van ‘Recreatievaart in Beeld’ te gaan gebruiken. De communicatieadvi-seur heeft hierin een belangrijke rol.

De communicatieadviseur werkt voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden inten-sief samen met de communicatieadviseur Smart mobility, betrokken projectleiders, advi-seurs Concerncommunicatie en de communicatieadviseurs van het team project- en programmacommunicatie. De aard van deze werkzaamheden vraagt om een combinatie van denken en doen.

 • ontwikkeling en uitvoering van communicatieaanpakken voor een aantal verkeerspro-jecten;
 • het voorbereiden en deelname van beurzen, o.a. de Intertraffic;
 • ontwikkelen nieuwsbrieven, flyers en zorgdragen voor verspreiding;
 • schrijven van nieuws- en of persberichten;
 • organiseren van diverse activiteiten en momenten voor de media;
 • maken, actualiseren en beheren content website en intranet;
 • inzetten social media.

Eisen

 • afgeronde communicatieopleiding HBO of WO;
 • minimaal 5 jaar werkervaring als medior adviseur/communicatiemedewerker in een complexe organisatie;
 • bij voorkeur ervaring met verkeersmanagement.

Reageren op deze vacature

Durf jij de Sprong over het IJ te wagen?


Communicatieadviseur Sprong over 't IJ

Voor gemeente Amsterdam zoeken wij een medior communicatieadviseur voor 16-24 uur per week. De functie start zsm en loopt tot 31 maart 2018.

Functieomschrijving

Het stedelijk project Sprong over het IJ houdt zich bezig met de aanleg van een verbinding over het IJ voor fietsen voetgangersverkeer, tussen Amsterdam Noord en het centrum. Er gebeurt namelijk steeds meer op en rond het IJ. Amsterdam-Noord wordt populairder om te wonen, er zijn meer banen en er is van alles te doen. In hoog tempo groeit er op beide oevers een 'Stad om het IJ'. Dit levert meer uitwisseling op tussen de verschillende delen van de stad aan weerszijden van het IJ. Meer informatie: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volgbeleid/amsterdam-onderzoekt/amsterdam-groeit/

Voor dit project zoekt wij voor gemeente Amsterdam tijdelijk een medior communicatieadviseur die naast de senioradviseur aan de slag gaat om de communicatie rondom dit grootstedelijke project handen en voeten te geven.

Taken
 • updaten en optimaliseren van de bestaande website;
 • uitrollen offline communicatiemiddelen;
 • opstellen van een contentplan;
 • waar nodig samen met de senior adviseur afstemmen over de communicatiewerkzaamheden ten behoeve van het project;
 • nieuwsbrief coördineren en afstemmen;
 • samenwerken met de diverse specialisten binnen het Communicatiebureau van de gemeente Amsterdam, zoals webredacteuren, tekstschrijvers en social media specialisten.

Eisen

 • in het bezit van een erkend HBO en/of WO-diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd
 • minimaal 2 jaar werkervaring als communicatieadviseur in de afgelopen 5 jaar bij een overheidsinstelling (Rijk en/of provincie en/of G4 en/of 100.000+ gemeente). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • in de afgelopen 7 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als communicatieadviseur binnen een complexe organisatie met meer dan 500 fte. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 10 jaar) als communicatieadviseur in het fysieke domein. Het aantal jaren ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (in de afgelopen 7 jaar opgedaan) als verantwoordelijke adviseur voor de ontwikkeling van communicatiemiddelen. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • in de afgelopen 3 jaar aantoonbare ervaring in het zelfstandig schrijven van teksten, zoals nieuwsbrieven, webteksten en/of persberichten. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.


Overig Het cv mag max. 5 A4 groot zijn.

Deze vacature is niet meer beschikbaar

Ervaren woordvoerders gezocht!


Woordvoerders algemene inschrijving

Voor uiteenlopende (Rijks)overheidsinstanties zijn wij op zoek naar ervaren woordvoerders: de echte specialisten.

Functieomschrijving


Eisen


Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Zorgcommunicatie


Algemene inschrijving Zorgcommunicatie

Dit is de (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

Functieomschrijving

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Zorgcommunicatie

Eisen


Reageren op deze vacature

Algemene inschrijving Overheidscommunicatie


Algemene inschrijving Overheidscommunicatie

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

Functieomschrijving

Reageren op deze vacature is bedoeld voor de algemene (hernieuwde) inschrijving bij Bureau voor Overheidscommunicatie.

Eisen


Reageren op deze vacature